Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie:

Soubory cookie jsou formou dat, která navštívená webová stránka ukládá ve vašem počítači, a umožňují nové přiřazení prohlížeče. Informace se přenášejí prostřednictvím souborů cookie do místa, kde se soubor cookie používá. Soubory cookie mohou ukládat různé informace, jako jsou vaše jazykové preference, délka vaší návštěvy našich webových stránek a jakákoli data, která zadáte na webových stránkách, což znamená, že například nemusíte na webových stránkách zadávat požadované údaje znovu při každém vyplňování formulářů. Informace uložené v souborech cookie lze také použít k identifikaci vašich preferencí a k přizpůsobení obsahu podle oblastí zájmu.

Existují různé typy souborů cookie: Soubory cookie relací obsahují množství dat, která jsou dočasně uložena v paměti zařízení, a poté při zavření prohlížeče odstraněna. Stálé nebo trvalé soubory cookie se po předem určené době automaticky odstraní, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Tento typ souboru cookie také umožňuje ukládat informace do textových souborů v počítači. Tyto soubory cookie však můžete kdykoli odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Soubory cookie první strany vám nastavují webové stránky, které si právě prohlížíte. Pouze tyto webové stránky mohou z těchto souborů cookie číst informace. Soubory cookie třetích stran jsou nastaveny jinými organizacemi než organizacemi, které provozují webovou stránku, kterou si právě prohlížíte. Tyto soubory cookie používají mimo jiné marketingové společnosti.

Kromě souborů cookie používáme také podobné technologie (dále jen „soubory cookie“), a to k tomu, abychom zjistili vaše preference a přizpůsobili obsah podle oblasti vašeho zájmu.

Právní základ pro zpracování jakýchkoli osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a pro dobu jejich uložení se může lišit. Vzhledem k tomu, že zpracování údajů je založeno na našich prvořadých oprávněných zájmech, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). To je základ, na němž nastavujeme základní soubory cookie, tj. ty, které jsou nezbytné pro zajištění hladkého provozu našich webových stránek a umožňují poskytování základních funkcí a služeb. Uvedený účel tedy odpovídá našemu oprávněnému zájmu. Pokud soubory cookie nejsou nezbytně nutné, požádáme vás o souhlas s jejich nastavením. Právním základem je váš dobrovolný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů).

Soubory cookie a podobné technologie používané na těchto webových stránkách jsou rozděleny do následujících kategorií:

Jakékoli soubory cookie, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoli odstranit. Pokud chcete zabránit ukládání souborů cookie, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení v internetovém prohlížeči. Případně můžete také nainstalovat „blokování reklam“. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste zakázali používání souborů cookie.

Při návštěvě našich webových stránek jsou všichni uživatelé informováni prostřednictvím banneru o tom, že používáme soubory cookie, a jsou odkázáni na tyto zásady ochrany osobních údajů. Jako uživatel budete také požádáni o souhlas s používáním určitých souborů cookie, zejména těch, které jsou důležité pro personalizaci a marketingové aktivity. Pokud jste tímto způsobem již dříve udělili souhlas, můžete jej kdykoli s budoucím účinkem odvolat v nastavení souborů cookie, kde zrušíte zaškrtnutí vedle typu zpracování, se kterým jste souhlasili, a potvrdíte svůj výběr.

Další informace o analytických nástrojích a dodavatelích z řad třetích stran

1.1 Google Analytics

Za předpokladu, že jste udělili souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytnutou společností Google LLC (1600 AmhiTheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právním subjektem odpovědným za uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Borrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Naše použití zahrnuje provozní režim Universal Analytics. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce mezi více zařízeními k pseudonymu ID uživatele, a analyzovat tak aktivitu uživatele v různých zařízeních.

Služba Google Analytics používá soubory cookie k tomu, aby umožnila analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované tímto souborem cookie o tom, jak používáte webové stránky, jsou obecně přenášeny na server Google v USA a tam se ukládají. Protože je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP adres, společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v rámci jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a zkrácena až na něm. IP adresa poskytnutá prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Během návštěvy webových stránek jsou o vás shromažďovány následující údaje:

  • Stránky, které jste navštívili, neboli „cesta kliknutí“
  • Jakékoli „cíle návštěvy webových stránek“, kterých jste dosáhli (označované jako konverze, např. registrace zpravodaje, stahování, nákupy)
  • Vaše uživatelské chování (např. počet kliknutí, doba setrvání a míra okamžitého opuštění webové stránky)
  • Vaše přibližná poloha (oblast)
  • Vaše IP adresa (zkrácená)
  • Technické informace o prohlížeči a používaných zařízeních (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky)
  • Váš poskytovatel internetových služeb
  • Adresa URL odkazující osoby (který web/reklamní materiál jste použili pro přístup na tento web)

Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele webových stránek k vyhodnocení toho, jak používáte webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

Příjemce: Příjemcem těchto údajů je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Irsko jakožto zpracovatel údajů. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování dat. K datům uloženým společností Google má přístup společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii v USA, a v některých případech také státní úřady USA. Přenos do třetích zemí: Přenos údajů do USA nelze vyloučit.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení softwaru prohlížeče. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat funkce tohoto webu. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování dat vygenerovaných souborem cookie v souvislosti s používáním webových stránek (včetně IP adresy) a ve zpracování těchto dat stažením a instalací nástroje https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Odhlásíte-li odběr souborů cookie, nebude možné shromažďovat vaše data, když v budoucnu navštívíte tyto webové stránky. Aby společnost Universal Analytics nemohla shromažďovat data mezi různými zařízeními, musíte odhlásit odběr u všech systémů, které jsou používány. Kliknutím na možnost „Zakázat Google Analytics“ nastavíte soubor cookie pro odhlášení.

Další informace o podmínkách použití služby Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v uvedeném pořadí na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ a na adrese https://policies.google.com/?hl=en-GB.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uložení: Data odeslaná naší společností v souvislosti se soubory cookie budou automaticky smazána po 14 měsících. Data, u nichž skončila doba uchovávání, se jednou měsíčně automaticky odstraňují.

1.2 Správce značek Google

Z důvodu transparentnosti bychom chtěli upozornit na to, že používáme aplikaci Správce značek Google, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Irsko. Aplikaci Správce značek používáme pro nástroj Google Analytics a k integraci dalších marketingových služeb. Aplikace Správce značek Google sama o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje. Aplikace Správce značek Google nám usnadňuje integraci a správu našich značek. Značky jsou malé kódové prvky, které se používají mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, jakož i dopadu internetové reklamy a sociálních kanálů, k nastavení remarketingu, cílení na skupiny a k testování a optimalizaci webových stránek. Pokud jste aplikaci Správce značek Google zakázali, bude to bráno v úvahu. Další informace o aplikaci Správce značek Google najdete na adrese https://marketingplatform.google.com/intl/gb/about/analytics/tag-manager/use-policy/.