Zásady používání souborů cookie

Soubory cookie:

Soubory cookie jsou formou dat, která navštívená webová stránka ukládá ve vašem počítači, a umožňují nové přiřazení prohlížeče. Informace se přenášejí prostřednictvím souborů cookie do místa, kde se soubor cookie používá. Soubory cookie mohou ukládat různé informace, jako jsou vaše jazykové preference, délka vaší návštěvy našich webových stránek a jakákoli data, která zadáte na webových stránkách, což znamená, že například nemusíte na webových stránkách zadávat požadované údaje znovu při každém vyplňování formulářů. Informace uložené v souborech cookie lze také použít k identifikaci vašich preferencí a k přizpůsobení obsahu podle oblastí zájmu.

Existují různé typy souborů cookie: Soubory cookie relací obsahují množství dat, která jsou dočasně uložena v paměti zařízení, a poté při zavření prohlížeče odstraněna. Stálé nebo trvalé soubory cookie se po předem určené době automaticky odstraní, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Tento typ souboru cookie také umožňuje ukládat informace do textových souborů v počítači. Tyto soubory cookie však můžete kdykoli odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče.

Soubory cookie první strany vám nastavují webové stránky, které si právě prohlížíte. Pouze tyto webové stránky mohou z těchto souborů cookie číst informace. Soubory cookie třetích stran jsou nastaveny jinými organizacemi než organizacemi, které provozují webovou stránku, kterou si právě prohlížíte. Tyto soubory cookie používají mimo jiné marketingové společnosti.

Kromě souborů cookie používáme také podobné technologie (dále jen „soubory cookie“), a to k tomu, abychom zjistili vaše preference a přizpůsobili obsah podle oblasti vašeho zájmu.

Právní základ pro zpracování jakýchkoli osobních údajů prostřednictvím souborů cookie a pro dobu jejich uložení se může lišit. Vzhledem k tomu, že zpracování údajů je založeno na našich prvořadých oprávněných zájmech, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). To je základ, na němž nastavujeme základní soubory cookie, tj. ty, které jsou nezbytné pro zajištění hladkého provozu našich webových stránek a umožňují poskytování základních funkcí a služeb. Uvedený účel tedy odpovídá našemu oprávněnému zájmu. Pokud soubory cookie nejsou nezbytně nutné, požádáme vás o souhlas s jejich nastavením. Právním základem je váš dobrovolný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů).

Soubory cookie a podobné technologie používané na těchto webových stránkách jsou rozděleny do následujících kategorií:

Jakékoli soubory cookie, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoli odstranit. Pokud chcete zabránit ukládání souborů cookie, můžete tak učinit prostřednictvím nastavení v internetovém prohlížeči. Případně můžete také nainstalovat „blokování reklam“. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste zakázali používání souborů cookie.

Při návštěvě našich webových stránek jsou všichni uživatelé informováni prostřednictvím banneru o tom, že používáme soubory cookie, a jsou odkázáni na tyto zásady ochrany osobních údajů. Jako uživatel budete také požádáni o souhlas s používáním určitých souborů cookie, zejména těch, které jsou důležité pro personalizaci a marketingové aktivity. Pokud jste tímto způsobem již dříve udělili souhlas, můžete jej kdykoli s budoucím účinkem odvolat v nastavení souborů cookie, kde zrušíte zaškrtnutí vedle typu zpracování, se kterým jste souhlasili, a potvrdíte svůj výběr.

Další informace o analytických nástrojích a dodavatelích z řad třetích stran

1.1 Google Analytics

Za předpokladu, že jste udělili souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytnutou společností Google LLC (1600 AmhiTheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právním subjektem odpovědným za uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Borrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Naše použití zahrnuje provozní režim Universal Analytics. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce mezi více zařízeními k pseudonymu ID uživatele, a analyzovat tak aktivitu uživatele v různých zařízeních.

Služba Google Analytics používá soubory cookie k tomu, aby umožnila analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované tímto souborem cookie o tom, jak používáte webové stránky, jsou obecně přenášeny na server Google v USA a tam se ukládají. Protože je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP adres, společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v rámci jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena úplná IP adresa a zkrácena až na něm. IP adresa poskytnutá prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Během návštěvy webových stránek jsou o vás shromažďovány následující údaje:

  • Stránky, které jste navštívili, neboli „cesta kliknutí“
  • Jakékoli „cíle návštěvy webových stránek“, kterých jste dosáhli (označované jako konverze, např. registrace zpravodaje, stahování, nákupy)
  • Vaše uživatelské chování (např. počet kliknutí, doba setrvání a míra okamžitého opuštění webové stránky)
  • Vaše přibližná poloha (oblast)
  • Vaše IP adresa (zkrácená)
  • Technické informace o prohlížeči a používaných zařízeních (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky)
  • Váš poskytovatel internetových služeb
  • Adresa URL odkazující osoby (který web/reklamní materiál jste použili pro přístup na tento web)

Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele webových stránek k vyhodnocení toho, jak používáte webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

Příjemce: Příjemcem těchto údajů je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Irsko jakožto zpracovatel údajů. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování dat. K datům uloženým společností Google má přístup společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii v USA, a v některých případech také státní úřady USA. Přenos do třetích zemí: Přenos údajů do USA nelze vyloučit.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit tím, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení softwaru prohlížeče. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat funkce tohoto webu. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování dat vygenerovaných souborem cookie v souvislosti s používáním webových stránek (včetně IP adresy) a ve zpracování těchto dat stažením a instalací nástroje https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Odhlásíte-li odběr souborů cookie, nebude možné shromažďovat vaše data, když v budoucnu navštívíte tyto webové stránky. Aby společnost Universal Analytics nemohla shromažďovat data mezi různými zařízeními, musíte odhlásit odběr u všech systémů, které jsou používány. Kliknutím na možnost „Zakázat Google Analytics“ nastavíte soubor cookie pro odhlášení.

Další informace o podmínkách použití služby Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v uvedeném pořadí na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ a na adrese https://policies.google.com/?hl=en-GB.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uložení: Data odeslaná naší společností v souvislosti se soubory cookie budou automaticky smazána po 14 měsících. Data, u nichž skončila doba uchovávání, se jednou měsíčně automaticky odstraňují.

1.2 Správce značek Google

Z důvodu transparentnosti bychom chtěli upozornit na to, že používáme aplikaci Správce značek Google, službu poskytovanou společností Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Irsko. Aplikaci Správce značek používáme pro nástroj Google Analytics a k integraci dalších marketingových služeb. Aplikace Správce značek Google sama o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje. Aplikace Správce značek Google nám usnadňuje integraci a správu našich značek. Značky jsou malé kódové prvky, které se používají mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, jakož i dopadu internetové reklamy a sociálních kanálů, k nastavení remarketingu, cílení na skupiny a k testování a optimalizaci webových stránek. Pokud jste aplikaci Správce značek Google zakázali, bude to bráno v úvahu. Další informace o aplikaci Správce značek Google najdete na adrese https://marketingplatform.google.com/intl/gb/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

1.3 Google Ads (původně Google AdWords), remarketing a sledování konverzí

Používáme službu Google Ads. Služba Google Ads je program online reklam vyvinutý společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Správcem údajů pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

To znamená, že prostřednictvím služby Google Ads umisťujeme reklamy a také využíváme remarketingu a sledování konverzí společnosti Google. Tyto reklamy se objevují v reakci na vyhledávání na webových stránkách v reklamní síti společnosti Google. Také používáme remarketingové seznamy služby Ads k vyhledávání reklam, což nám umožňuje přizpůsobit kampaně reklamy ve vyhledávání pro uživatele, kteří dříve navštívili naše stránky. Tyto služby nám umožňují kombinovat naše reklamy s určitými termíny vyhledávání nebo zobrazovat reklamy dřívějším návštěvníkům, např. reklamy propagující služby, které si prohlíželi na našich webových stránkách. To nám umožňuje zobrazovat uživatelům našich webových stránek na jiných stránkách v rámci reklamní sítě společnosti Google reklamu na základě zájmů (jako „reklama Google“ v souvislosti s vyhledáváním v prohlížeči Google nebo na jiných webových stránkách).

Zobrazování reklam na základě zájmů vyžaduje analýzu online chování uživatelů. Společnost Google používá k provádění této analýzy soubory cookie. Když uživatel klikne na reklamu a navštíví naše webové stránky, společnost Google stáhne do jeho počítače soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie je 90 dnů. Informace shromážděné příslušným souborem cookie jsou použity k cílenému oslovení návštěvníka při následných vyhledáváních. Další informace o použité technologii souborů cookie lze najít také v informacích poskytovaných společností Google o statistikách webových stránek a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Tato technologie říká společnosti Google a nám jako zákazníkovi, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na jednu z našich webových stránek. Informace získané tímto způsobem jsou používány výhradně ke statistické analýze za účelem optimalizace reklam. Nedostáváme žádné informace, které by mohly návštěvníky osobně identifikovat. Vaše IP adresa je předána společnosti Google. Protože na těchto webových stránkách používáme pro službu Google Analytics funkci maskování IP adresy společnosti Google, vaše IP adresa je anonymizovaná. Statistika, kterou nám společnost Google poskytuje, zahrnuje celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam, a případně to, zda byli přesměrováni na některou stránku našich webových stránek, která je opatřena značkou pro sledování konverzí. Tyto statistiky nám umožňují zjistit, které termíny vyhledávání vedly nejčastěji k tomu, že uživatelé klikli na naši reklamu, a které reklamy vedly k tomu, že nás uživatel kontaktoval prostřednictvím kontaktního formuláře.

V případech, kdy jsou údaje zpracovávány mimo EHP, kde úroveň ochrany osobních údajů zaostává za úrovní ochrany v Evropě, jsme s poskytovatelem služeb uzavřeli standardní smluvní doložky, abychom zajistili odpovídající stupeň ochrany osobních údajů.

Chcete-li zjistit další informace o ochraně osobních údajů ve vztahu ke službě Google Ads, navštivte: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

Údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze na základě výslovného souhlasu, jak je definováno v článku 6 odst. písm. a) nařízení GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

1.4 Marketingové a remarketingové služby společnosti Google

Pro optimalizaci našich webových stránek a jejich rentabilní provoz využíváme marketingových a remarketingových služeb (dále jen „marketingové služby společnosti Google“) poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Správcem údajů pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Marketingové služby společnosti Google nám umožňují zobrazovat reklamy pro naše webové stránky cílenějším způsobem tak, aby se vám zobrazovaly pouze reklamy, které by vás mohly zajímat. Pokud například vidíte reklamy na naše služby na jiných webových stránkách, jde o tzv. „remarketing“. Pro tyto účely, když navštívíte naše webové stránky a jiné webové stránky, na kterých jsou aktivní marketingové služby společnosti Google, společnost Google spustí kód Google, kterým do těchto webových stránek přímo začlení „(re)marketingové značky“ (neviditelné grafické značky nebo kódy, známé také jako „webové majáky“). Tyto značky pak ukládají jednotlivé soubory cookie, tj. malé soubory, do vašeho zařízení (místo souborů cookie lze použít také srovnatelné technologie).

Soubory cookie mohou umisťovat různé domény včetně google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com a googleadservices.com. Soubor obsahuje informace o webových stránkách, které jste navštívili, obsahu, který vás zajímá, a položkách, na které jste klikli. Obsahuje také technické údaje o vašem prohlížeči a operačním systému, odkazujících stránkách, o tom, kolik času jste na webových stránkách strávili, a další informace o vašem používání stránky. Dále je zaznamenána vaše IP adresa. V souvislosti se službou Google Analytics je vaše IP adresa zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou účastníky Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve předána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena
Vaše IP adresa nebude sloučena s údaji, které o vás byly shromážděny ostatními službami společnosti Google. Společnost Google může propojit výše uvedené informace s těmito informacemi z vlastních zdrojů. Když následně navštívíte jiné webové stránky, můžete zde vidět reklamy, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům.

Vaše údaje zpracováváme pod pseudonymem marketingových služeb společnosti Google. Jinými slovy, společnost Google neukládá a nezpracovává vaše jméno ani e-mailovou adresu, ale zpracovává relevantní údaje pomocí souborů cookie v pseudoanonymních uživatelských profilech. Informace, které marketingové služby společnosti Google shromažďují o uživatelích, jsou předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech ve Spojených státech.

Využíváme různých marketingových služeb společnosti Google včetně programu online reklam „Google Ads“ (původně „Google AdWords“). V případě služby Google Ads dostane každý zákazník služby Ads jiný „konverzní soubor cookie“. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads. Informace získané pomocí souborů cookie se používají ke generování statistiky konverzí pro zákazníky služby Ads, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Zákazníci služby Ads jsou vyrozuměni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, která je opatřena značkou pro sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace, které by mohly návštěvníky osobně identifikovat.

Kromě toho můžeme používat „Správce značek Google“ ke správě analytiky a marketingových služeb společnosti Google a integrovat je do našich webových stránek.

V případech, kdy jsou údaje zpracovávány mimo EHP, kde úroveň ochrany osobních údajů zaostává za úrovní ochrany v Evropě, jsme s poskytovatelem služeb uzavřeli standardní smluvní doložky, abychom zajistili odpovídající stupeň ochrany osobních údajů.

Pro další informace týkající se používání údajů ze strany společnosti Google pro marketingové účely navštivte stránku přehledu: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google je dostupné na adrese https://www.google.com/policies/privacy.

Údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze na základě výslovného souhlasu, jak je definováno v článku 6 odst. písm. a) nařízení GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

1.5 Google Floodlight / Online marketingový nástroj Campaign Manager

Naše webové stránky používají online marketingový nástroj Campaign Manager od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Správcem údajů pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Tento nástroj používá soubory cookie k poskytování relevantních reklam uživatelům, zlepšování zpráv o výkonnosti kampaní či k předcházení tomu, aby uživatelé viděli stejné reklamy vícekrát. Kromě toho může nástroj Campaign Manager využít identifikátory souborů cookie k zachycení údaje známého jako konverze. Taková situace vzniká, když uživatel vidí reklamu nabízenou nástrojem Campaign Manager a později použije stejný prohlížeč k návštěvě webových stránek inzerenta a nákupu na nich. Podle společnosti Google neobsahují soubory cookie nástroje Campaign Manager žádné osobní údaje. Identifikátor souboru cookie nebo smartphonu je spojen s prohlížečem, takže pokud používáte více zařízení, jako je telefon, tablet, a dva různé prohlížeče v notebooku, každé zařízení nebo prohlížeč je identifikován samostatně. Na základě použitých marketingových nástrojů naváže váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem Google.

Mimo to vám použití služby Floodlight Pixel umožňuje pochopit, zda provádíte určité akce na našich webových stránkách poté, co jste prostřednictvím nástroje Campaign Manager získali přístup k některému z našich zobrazení nebo reklamních videí na platformě Google či na jiné platformě (sledování konverzí). Nástroj Campaign Manager používá službu Pixel k identifikaci obsahu, který vás na našich stránkách zaujal, aby vám později poslal cílenou reklamu.

Více obecných informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze na základě výslovného souhlasu, jak je definováno v článku 6(1) odst. písm. a) první větě nařízení GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

1.6 Služba Custom Audiences od společnosti Facebook (Facebook Pixel)

Službu Custom Audiences od společnosti Facebook Germany GmbH, Caffamachachreihe 7, Brahmsquartier, 20355 Hamburg, využíváme jako součást online reklamy založené na používání.

Za tímto účelem určujeme cílové skupiny uživatelů, kterým se budou následně zobrazovat reklamy v rámci Správce reklam sítě Facebook, na základě určitých charakteristik. Uživatelé jsou vybíráni sítí Facebook na základě informací o profilu, které poskytli, a dalších, prostřednictvím sítě Facebook poskytnutých informací. Pokud uživatel klikne na reklamu a pak přejde na naše webové stránky, bude služba Facebook Pixel, jež je součástí našich webových stránek, informovat síť Facebook, že uživatel klikl na reklamní banner. V podstatě jde o to, že z vašich údajů o používání je vygenerován nereverzní a neosobní kontrolní součet (hodnota hash), který je pro analytické a marketingové účely přenesen do sítě Facebook. Je uchován soubor cookie společnosti Facebook, který shromažďuje informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách (např. chování při surfování, navštívené podstránky atd.). Vaše IP adresa se také uloží a slouží k zajištění geografické relevance vaší reklamy.

Údaje jsou shromažďovány a ukládány pouze na základě výslovného souhlasu, jak je definováno v článku 6(1) odst. písm. a) první větě nařízení GDPR. Tento souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o tom, jak jsou údaje využívány a dále zpracovávány společností Facebook, a také o vašich možnostech ochrany soukromí, naleznete v zásadách používání údajů společnosti Facebook. Pomocí tohoto odkazu a nastavením účtu služby Facebook můžete upravit, které reklamy se na Facebooku zobrazí.

Více informací o službě Custom Audiences společnosti Facebook naleznete na adrese:
https://de-de.facebook.com/business/help/449542958510885.

Další informace o zpracování dat a době jejich ukládání získáte u poskytovatele nebo na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Funkci „Facebook Custom Audiences“ mohou přihlášení uživatelé zakázat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

1.7 Dotdigital

Tyto webové stránky využívají služeb DotDigital, cloudové marketingové služby poskytované společností dotdigital EMEA Ltd, No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK.

DotDigital umožňuje řídit a synchronizovat různé marketingové aktivity prostřednictvím centrálního uživatelského rozhraní. DotDigital umožňuje generování leadů, centralizovaný e-mailový a newsletterový marketing a efektivní správu kontaktů v podobě segmentace uživatelů.

K plnění různých funkcí používá Dotdigital soubory cookie, malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek z naší strany. Soubory cookie shromažďují určité informace, jako je IP adresa, poloha, čas zobrazení stránky atd. Informace shromážděné společností DotDigital jsou uloženy na serverech společnosti DotDigital a jsou analyzovány naším jménem.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány tímto způsobem, jsou zpracovávány pro statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Další právní základy pro zpracování údajů, které zasahují do kontextu konkrétních služeb společnosti DotDigital (jako je například výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO při zasílání newsletterů) zůstávají tímto nedotčeny.

Se společností DotDigital jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, kterou se společnost DotDigital zavazuje chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Proti shromažďování údajů společností DotDigital prostřednictvím souborů cookie a proti nastavování souborů cookie můžete trvale vznést námitku, a to tak, že prostřednictvím nastavení svého prohlížeče odpovídajícím způsobem zabráníte ukládání souborů cookie.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti DotDigital naleznete na následující webové adrese: https://dotdigital.com/terms/privacy-policy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.