Tisk


Provozovatel webových stránek:

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen
Telefon: +49 (0) 4101/ 303-0
Fax: +49 (0) 4101/ 303-333
E-Mail: info@yamaha.de
(Německo) Daňové identifikační číslo: DE 813 547 443
Jednatelé: Marco Papini and Masato Oshiki
Obchodní rejstřík Okresního soudu v Pinnebergu, HRB 5612

 

Právní odmítnutí odpovědnosti, poslední aktualizace: březen 2021


Toto právní odmítnutí odpovědnosti („odmítnutí odpovědnosti“) poskytuje uživateli těchto webových stránek informace týkající se použití a návštěvy těchto webových stránek. Odmítnutí odpovědnosti neobsahuje obecné podmínky. Smluvní podmínky pro zákaznickou oblast („Yamaha Music ID“) jsou uvedeny v dokumentu „Smluvní podmínky pro platformu Yamaha Music ID“.

 

Vlastnictví webových stránek


Tyto webové stránky včetně veškerých dílčích stránek přístupných prostřednictvím domovské stránky („webové stránky“) zveřejňuje a spravuje společnost Yamaha Music Europe GmbH („Yamaha“).

 

Vlastnictví obsahu a ochranných známek


Všechny materiály na těchto webových stránkách, mimo jiné včetně zvuků, obrázků, softwaru, textů a videoklipů („obsah“) jsou chráněny platnými zákony o autorském právu. Bez výslovného svolení společnosti Yamaha nebo platných zákonných předpisů nesmíte kopírovat, distribuovat, vystavovat, provádět, veřejně zpřístupňovat, vysílat, šířit prostřednictvím audiozáznamu nebo audiovizuálního záznamu nebo šířit vysílání obsahu z těchto webových stránek pro jakékoli obchodní, komerční nebo veřejné účely. Stáhnete-li z těchto webových stránek jakýkoli obsah, nesmíte odstranit sdělení o autorských právech nebo ochranných známkách ani jiná sdělení, která k němu patří. Zákonná omezení výhradních práv zůstanou nedotčená.

Na těchto webových stránkách a v obsahu se nachází řada chráněných log, servisních značek a ochranných známek („ochranné známky“). Zpřístupněním ochranných známek na těchto webových stránkách vám společnost Yamaha neuděluje právo tyto ochranné známky využívat. Neoprávněné použití ochranných známek může představovat porušení platných zákonů o ochranných známkách.

 

Soutěže


Tyto webové stránky mohou obsahovat soutěže, které vyžadují, abyste zaslali materiály nebo informace týkající se vaší osoby nebo nabídli ceny. Každá soutěž má svá vlastní pravidla, která vám společnost Yamaha poskytne před vstupem do soutěže a která si musíte přečíst a souhlasit s nimi, jinak do soutěže nebudete moci zúčastnit.

 

Dostupnost produktů a služeb


Všechny nabízené produkty jsou nezávazné a jsou podmíněné jejich dostupností. Může se stát, že produkty a služby zobrazené na webových stránkách nebudou ve vaší konkrétní zemi nebo lokalitě dostupné. Odkaz na tyto produkty a služby na webových stránkách neznamená ani nezaručuje, že tyto produkty a služby budou ve vaší konkrétní lokalitě kdykoli dostupné. Dostupnost konkrétních produktů a služeb ve vaší oblasti byste si měli ověřit u svého místního oprávněného zástupce společnosti Yamaha.