Důležitá aktualizace firmwaru pro kytarové zesilovače Yamaha THR10II Wireless/THR30II Wireless

Yamaha si je vědoma čtyřech případů extrémního přehřátí během nabíjení Line 6 produktů kompatibilních s THR, konkrétně bezdrátových zařízení Relay G10, Relay G10S a Relay G10T. Aby se předešlo jakémukoli riziku extrémního přehřátí, tak Line 6 vydává aktualizaci firmwaru pro skupinu produktů Relay G10. Chcete-li zajistit trvalou kompatibilitu vašeho TRH produktu, postupujte prosím podle pokynů pro aktualizaci firmwaru.

Upřímně se omlouváme za případné nepříjemnosti a hluboce si vážíme vašeho porozumnění a spolupráce. Žádáme vás o pozornost a spolupráci při dodržování postupu aktualizace firmwaru, abyste zajistili pokračující míru bezpečnosti a jistotu kvality.

Produkty

THR10II Wireless

THR30II Wireless

Postup aktualizace firmwaru

1. Ověřte si verzi THR softwaru.

2. Nainstalujte si program “THR Remote“ podle vaší verze operačního systému (Win/Mac).

3. Aktualizujte firmware v THR.

4. Aktualizujte firmware Line 6 Relay G10T.

Podrobnosti procesu aktualizace firmwaru

1. Ověřte si verzi THR softwaru

< Postup, který je potřeba dodržet, pokud má THR jednotka na spodní části kruhový tvar, jak je ukázáno níže >

⇒Postup s kroky 2 a 4.

< Postup, pokud má jednotka THR nemá na spodní části kruhový tvar >

⇒Postup s kroky 2, 3 a 4.

* I když aktuálně nemáte k dispozici Line 6 Relay G10T, tak postupujte prosím podle kroků 2 a 3, abyste zajistili bezpečnost, pokud vaše jednotka THR nemá namá na spodní straně kruhový tvar.

2. Nainstalujte si program “THR Remote“ podle vaší verze operačního systému (Win/Mac).

Přejděte prosím na stránku Yamaha download a stáhněte si nejnovější verzi programu “THR Remote“ (pro Windows nebo Mac) (verze V1.1.0 nebo novější).

Pro přechod na stránku Yamaha Download klikněte zde.

3. Aktualizujte firmware v THR

Připojte napájecí adaptér k THR.

Zapněte jednotku THR.

Připojte THR k vašemu počítači (Win/Mac) prostřednictvím USB2.0 kabelu.

Použijte prosím USB2.0 kabel (typu A-B) tak, jak je ukázáno níže.

Otevřete aplikaci THR Remote, jak je vidět níže, počkejte na synchronizaci vašeho počítače a zesilovače THR-II a detekci, že je k dispozici aktualizace firmwaru.

Zobrazí se následující okno. THR-II je nyní připraven k aktualizaci firmwaru.

Klikněte na “Start Update“.

Předtím, než začne aktualizace, tak budou vaše presety automaticky uloženy. Klikněte na “OK“.

Během zapínání THR podržte současně stisknutá tlačítka TAP/TIME a USER MEMORY 1.

Začne aktualizace firmwaru. Tento proces trvá přibližně 2 minuty.

Po úspěšném dokončení aktualizace uvidíte níže uvedenou zprávu.

Klikněte na “OK“.

Po úspěšném dokončení aktualizace firmwaru v THR se jednotka automaticky restartuje.

Po dokončení restartu se objeví níže uvedené okno. Klikněte na “Preset Restore“ pro obnovení vašich presetů.

Když se zobrazí níže uvedené okno, tak klikněte na “OK“, což znamená, že proces “Preset Restore“ (obnovení presetu) byl úspěšný.

Tím dokončíte aktualizaci firmwaru THR-II.

4. Aktualizujte firmware ve vysílači Line 6 Relay G10

Připojte napájecí adaptér k THR.

Zapněte jednotku THR.

Připojte THR k vašemu počítači (Win/Mac) prostřednictvím USB2.0 kabelu.

Použijte prosím USB2.0 kabel (typu A-B) tak, jak je ukázáno níže.

Připojte vysílač G10 do vstupu na THR, jak je ukázáno níže.s

Otevřete aplikaci THR Remote, jak je vidět níže, počkejte na synchronizaci vašeho počítače a zesilovače THR-II a detekci, že je k dispozici aktualizace firmwaru.

Pokud je detekována starší verze G10T, tak se zobrazí níže uvedené okno. Klikněte na tlačítko Start Update pro aktualizaci vašeho Relay G10T.

Před zahájením procesu aktualizace se objeví následující upozornění. Přečtěte si prosím smlouvu o aktualizaci vysílače Line 6 Relay G10. Pokud se smlouvou souhlasíte, tak klikněte prosím na “Accept“.

Tato aktualizace obsahuje mimo jiné:

* změny nabíjecího algoritmu pro G10T pro zvýšení bezpečnosti.

* odesílání jedinečného identifikačního čísla obsaženého ve vašem G10T společnosti Yamaha Guitar Group, Inc. (dále jen YGG).

* umožňuje YGG použít vaši IP adresu pro předpokládanou asociaci země s identifikačním číslem.

Yamaha považuje jedinečné identifikační číslo obsažené v G10T za nezbytnou informaci pro bezpečnost uživatelů. Yamaha a YGG budou používat jednotlivá identifikační čísla obsažená v G10T pouze pro výpočet počtu aktualizovaných jednotek G10T.

Neodpojujte prosím vysílač Relay G10 ze vstupu THR-II dokud není úplně dokončen proces aktualizace firmwaru.

Během zapínání THR podržte současně stisknutá tlačítka TAP/TIME a USER MEMORY 1.

Během přeprogramování se zobrazí následující okno. Klikněte na “OK“.

Během aktualizace vysílače Relay G10 bude LED na Relay G10T svítit červeně.

Neodpojujte Relay G10T ze vstupu dokud není úplně dokončen proces aktualizace firmwaru.

Po úspěšném dokončení aktualizace uvidíte níže uvedenou zprávu.

Klikněte na “OK“.

Po úspěšném dokončení aktualizace firmwaru v THR se jednotka automaticky vypne.

Tím je dokončen proces aktualizace firmwaru.