Yamaha asistovala při přijímacích zkouškách na dálku na Hudební univerzitu ve Freiburgu

Setkání s výzvou: Nové přijímací zkoušky jako nový normál

Díky použití Disklavieru s funkcemi automatické hry lze na klavír umístěný v Německu hrát na dálku z Japonska nebo z Číny.

Společnost Yamaha Corporation spolupracovala s Hudební univerzitou ve Freiburgu v Německu na usnadnění procesu přijímacích zkoušek konaných 10. června s využitím piana Disklavier™ s funkcí automatické hry. Yamaha podpořila tyto přijímací zkoušky na prováděné na dálku pomocí propojení klavíru v Německu s klavíry v Japonsku a v Číně prostřednictvím internetu, čímž umožnila zkoušeným provést praktickou zkoušku na klavír i ze vzdálených lokací.

Přijímací zkoušky na dálku konané na Hudební univerzitě ve Freiburgu v Německu

Zkušební sály (Vlevo: Japonsko) (Vpravo: Čína)

Hudební univerzita ve Freiburgu je prestižní mezinárodní hudební škola, která od svého založení v roce 1946 vyškolila spoustu studentů ze zemí a regionů celého světa a vyprodukovala mnoho uznávaných a slavných hudebníků. Potencionální studenti z celého světa přicházejí na přijímací zkoušky na tuto univerzitu, které se konají každý rok v červnu a součástí je vždy i praktická zkouška. Avšak v tomto roce, v důsledku omezení vyplývajících z pandemie koronaviru bylo značně obtížné pro studenty z jiných zemí účastnit se osobně zkoušek ve Freiburgu. Pro vyřešení tohoto problému představila univerzita poprvé v tomto roce přijímací zkoušky na dálku s využitím hudebních nástrojů a technologií poskytovaných společností Yamaha, které umožňují praktické zkoušky hry na klavír ze vzdálených lokací.

V rámci této iniciativy se 2 studenti v Japonsku a 1 student v Číně zúčastnili přijímací zkoušky na dálku s využitím funkcí automatické hry a síťového připojení Disklavieru, který je schopen velmi přesně zachytit a reprodukovat i ty nejjemnější rozdíly v úhozu a citlivou práci s pedálem. Propojení více Disklavierů instalovaných ve vzdálených lokacích prostřednictvím internetu umožnilo, že každý Disklavier dokáže odesílat a přijímat data mezi nástroji a jemné pohyby kláves na klavíru a pedálů při hře lze přesně reprodukovat ve vzdálené lokaci téměř v reálném čase. Pro tuto praktickou zkoušku byly Disklaviery nainstalovány v Yamaha Hall v Japonsku (Ginza, Chuo-ku, Tokio), v naší místní pobočce v Číně v Šanghaji a na Hudební univerzitě ve Freiburgu v Německu a všechny byly propojeny pomocí sítě. Vystoupení uchazečů v Japonsku a v Číně bylo přesně reprodukováno do vzdáleného klavíru umístěného v Německu, kde byly výkony uchazečů vyhodnocovány. Toto bylo poprvé, co byl použit Disklavier pro uspořádání mezinárodní přijímací zkoušky prostřednictvím živého přenosu.

Technická spolupráce s Yamahou (v Japonsku)

Věříme, že další využití technologie automatické hry pro sdílení stejných herních zážitků ze vzdálených lokací nabídne řešení problémů vzniklých v důsledku nemožnosti sociálních kontaktů a geografických restrikcí.

<Jak systém funguje>

<Komentáře od profesora Christopha Sischka, Hudební univerzita ve Freiburgu>

Z důvodu pandemie korona viru hledala Hudební univerzita ve Freiburgu nové způsoby, jak i klavíristům, které se nemohou osobně dostavit do Freiburgu a zahrát naživo před komisí, poskytnout příležitost zúčastnit se přijímacích zkoušek. Posledních 15 let používáme s velkým úspěchem piana Yamaha Disklavier za účelem výzkumu a klavírního vývoje. Měli jsme několik lekcí na dálku, ale toto bylo poprvé na světě, kdy proběhla oficiální přijímací zkouška s živým vystoupením prostřednictvím Disklavieru. Klávesy se ve Freiburgu hýbaly dokonale v souladu s video přenosem ze Šanghaje a Tokia. I když zde byla zjevně vzdálenost více než 10.000 km, tak se všichni cítili, jako by vystupující hráli přímo v auditoriu.

Nastavení bylo velice úspěšné a dává do budoucna nové možnosti pro zkoušky, mistrovské kurzy a koncerty. Je to jako začátek nového věku.

<Komentáře od zkoušených>

Technologie Yamahy je velmi vyspělá. Nad čím jsem nepřemýšlel bylo, že hraji současně tady i tam a na vzdáleném místě mohou reagovat na to, jak hraji. Právě díky tomuto typu technologie lze realizovat tento způsob zkoušek.“

„Nebyl jsem si jistý, zda budu moct zkoušku absolvovat z důvodu omezení kvůli korona viru. Takže jsem velmi vděčný Hudební univerzitě ve Freiburgu a všem zúčastněným lidem za to, že mi umožnili provést zkoušku online. Byl jsem schopen hrát jako vždy, bez toho, abych zaznamenal nějaký rozdíl.“

„Měl jsem obavy, zda bude online zkouška úspěšná, avšak když jsem zkoušku skutečně složil, tak jsem si uvědomil, že tento styl zkoušky je skutečně efektivní alternativou. Pokud se online přenos pomocí Disklavieru stane v budoucnu uznávaným prostředkem pro hraní na zahraničních přijímacích zkouškách nebo hudebních soutěžích, tak to opravdu dává smysl pro větší možnosti globalizace.

<Komentář od Shiko Atsumi, Společnost Yamaha Corporation, Divize klavírů, klavírního marketingu a prodejní skupiny>

Cílem těchto přijímacích zkoušek je ověřit a potvrdit jemná a expresivní vystoupení hráčů. Disklavier byl úspěšný v poskytování účinných prostředků pro zkoušení, když je obtížné účastnit se zkoušek osobně, protože vzájemně spojuje místa a reprodukuje vystoupení s vysokou přesností. Vzhledem k tomu, že vzdálenému životnímu stylu je věnována v poslední době bezprecedentní pozornost tak věřím, že můžeme využít schopnosti Disklavieru věrně reprodukovat přímý pocit ze živého vystoupení a pokračovat v testování a zkoušení s hudebními fakultami a učiteli hry na klavír, aby bylo možné tyto technologie obecně používat při výuce hudby.

<O nástroji Disklavier™>

Jde o hybridní piano, které hraje nejen jako akustické piano, ale je vybaveno také funkcí automatické hry, která umožňuje extrémně přesnou reprodukci jemných změn úhozu na klaviaturu a pohybů pedálu pomocí unikátního vysoce přesného digitálního řídícího systému Yamaha. Kromě nahrávání a zpětného přehrávání vašich vlastních vystoupení můžete také přehrávat data nahraná na vystoupeních a koncertech umělců a vychutnat si zvuk těchto vystoupení naživo přímo u vás doma.

Dříve byl Disklavier úspěšně používán pro vzdálená vystoupení jako část “vzdálených živých“ událostí, kde byl klavírní koncert přenášen naživo do mnoha lokací současně, stejně jako i pro “vzdálenou výuku“, kdy se klavírní lekce konaly pomocí vzájemného propojení vzdálených lokací. Toto bylo poprvé, kdy se tato technologie použila pro živá vystoupení při mezinárodních přijímacích zkouškách na dálku.