Série Artist Insights představuje Russella Graye

Cílem naší série Artist Insights je poskytovat vám nové nápady, inspiraci a přístupy, které vám pomohou dosáhnout vašeho hudebního potenciálu. Tato série vás přenese blíže k našim umělcům, poskytne vám různé tipy, triky a zážitky profesionálních hudebníků z celého světa a je zdrojem informací, ke kterému se můžete vždycky vrátit.

Osobní plán cvičení

Osobní plán cvičení

Vstupujeme do období, které pro nás všechny v něčem neznámé a nové. Žádné koncerty, soutěže, ani zkoušky s kapelou či orchestrem, na které byste se mohli těšit. Cítím, že je velmi důležité, abychom se starali o naše hráčské standardy i v těchto dnech, kdy jsme omezeni. Na internetu naleznete spoustu rad a mnoho videí na různých sociálních sítích.

Zde je můj příspěvek na toto téma. Doufám, že to poskytne čtenářům nějakou inspiraci k udržení, nebo dokonce zlepšení svých hráčských schopností a výkonu při přípravě na čas, kdy bude možný opět pohyb kapel a vše se znovu rozběhne.

Během mých mnohaletých účinkování a vyučování jsem zjistil, že jednou z nejtěžších věcí k dosažení úspěchu je samotné cvičení. Víme, že máme omezení a je snadné se zaměřit na malé části naší techniky, na kterých je třeba pracovat a nejsme vždy schopni soustředit se na celkovou techniku a začít pracovat na celku. V tomto článku se vám pokusím poskytnout osobní rozvrh a plán cvičení.

Svou inspiraci jsem čerpal z několika zdrojů. Jedním z nich je kniha nazvaná ‘The Trumpet’ od Howarda Snella. Opravdu zajímavé čtení, které můžu plně doporučit.

Pojďme začít. Pro účely tohoto článku si představme, že jste studentem prvního ročníku jedné z konzervatoří rozmístěných po celé zemi. Jako váš učitel bych vám řekl, že bych očekával, že si najdete ve svém dni tři hodiny na cvičení. Přemýšlíte o tom, jak toho dosáhnete. Není to o tom být schopen hrát tři hodiny, ale je to spíše o tom, jak využít čas účinně a efektivně. Pojďme na to.

Nejprve si musíme stanovit základní pravidla. Chci, abyste pracovali ve třech hodinových časových blocích. Řekněme 10:00-11:00, 11:30-12:30, 14:00-15:00.

První hodina je zaměřena na celkovou techniku, druhá na oblast procvičení vašich slabších míst a třetí na souborový nebo sólový repertoár a skladbu, kterou jste vždy chtěli hrát, ale měli jste z ní také strach.

Pojďme se podívat do první hodiny. Vaši herní techniku musíme rozdělit do deseti samostatných bloků. Je důležité, abyste svůj čas, který věnujete cvičení, nepřekročili. To znamená, že máte nanejvýše 6 minut na to se zaměřit na každou oblast vaší hry. Proč je zde hlídání vašeho času důležité? Poskytuje vám pocit důležitosti toho, co děláte lépe než meandrové cvičení bez jakéhokoli vedení.

Těchto deset oblastí, na které byste se měli zaměřit, jsou (bez toho, že by byly uspořádány podle důležitosti) následující:

• Dýchání

• Tón/kvalita zvuku

• Flexibilita rtů

• Rozsah

• Tvorba tónu

• Dynamika

• Rytmus

• Technika prstů a snižce

• Transpozice

• Čtení z not

V šesti minutách si musíte najít jedno nebo dvě cvičení, které zdomácní pro danou oblast, na kterou se zaměřujete a budete si sami pro sebe schopni odpovědět na jednoduchou otázku: „Provedl jsem cvičení přesně tak, jak jsem chtěl?“ Pokud je odpověď “ano“, pak je to skvělý posun, pokud je odpověď “ne“, pak se musíte sami sebe zeptat na několik dalších otázek. Co bylo špatně? Jak to opravit? Upravte si plán a hrajte znovu.

Tím, že si tyto otázky pokaždé projdete, tak šest minut uplyne velmi rychle. Až se dostanete na konec své první hodiny cvičení, tak získáte podrobný pohled na všechny úhly své herní techniky. Toto představuje komplexní ‘rozehřátí‘ a diagnostiku vaší techniky.

Po osvěžením šálkem čaje se vraťte na druhou hodinu. Tato hodina se zaměří na vaše problémové oblasti hraní. Tato část je tedy velmi osobní a individuální! Seznam výše uvedených 10 témat není v žádném konkrétním pořadí. Nyní se musíte rozhodnout, která z výše uvedených oblastí je vašim nejslabším článkem. Přepište si tento seznam v pořadí, kdy na prvním místě bude vaše nejslabší položka, na druhém o něco silnější a na posledním místě položka, kterou máte nejlepší a jste si v ní nejjistější. Jde o sebehodnocení vaší techniky.

V druhé hodině vašeho cvičícího dne by měla být rozdělena mezi vaše dvě nejslabší témata. Po určité době, možná za týden či dva, si projděte proces sebehodnocení techniky znovu a zjistíte, že některá jiná témata by mohly spadnout do nejslabších částí vaší celkové techniky.

Skutečnou prací na nejslabších prvcích vaší techniky po delší dobu se zlepšíte. Sebehodnocení zařazované v pravidelných intervalech zajistí, že se soustředíte na různé části vaší hry. Nepotřebujete žádné dobré důvidy pro změnu věcí kolem, ale alespoň to udrží váš zájem.

Dejte si přestávku na oběd a vraťte se na poslední část vašeho cvičícího dne.

Tato třetí hodina je o vašem souborovém repertoáru nebo vašich sólových/recitálových skladbách. V této třetí hodině si také najděte čas na něco, co jste vždycky chtěli zkusit. Ujistěte se, že máte zařazenou skladbu ‘co kdyby‘. Povzbuďte se trochu. Tříhodinový cvičící rámec je zajisté ve své podstatě metodický, avšak je také velmi flexibilní a lze ho zařadit do každodenní rutiny.

Místo toho, abyste vyčlenili tři hodiny denně, tak můžete čas zkrátit na polovinu do tří 30-minutových bloků, pak vám vyjdou 3 minuty na jednotlivé výše uvedené body následované 15 minutami pro každý ze dvou nejproblémovějších bodů a 30 minutami věnovanými repertoáru.

Pokud to rozdělíte na minimum, tak můžete tento rámec použít a roztáhnout jej na celý týden. Blok 1 v pondělí po dobu 30 minut, blok 2 ve středu po dobu 30 minut a blok 3 v pátek po dobu 30 minut. Krása tohoto systému spočívá v tom, že vás - hráče - postaví do pozice toho, kdo to řídí. Vždy budete vědět, co jste dělali, co děláte a co bude potřeba udělat jako další. Dávám lekce prostřednictvím služeb messenger nebo Skype a tímto vás zvu, abyste mě kontaktovali, pokud máte zájem strávit se mnou trochu času. Chtěl bych vám v této době popřát hlavně pevné zdraví. Zůstaňte v bezpečí a přeji vám šťastné cvičení.

Russell Gray

Russell Gray je jedním z nejuznávanějších a nejúspěšnějších dirigentů a hráčů na kornet ve světě kapel. Vydal šest sólových nahrávek, z nichž všechny obdržely vysoká ocenění kritiky. Kromě toho věnuje spoustu času práci s mladými hudebníky.

Odpovídající produkty

YCR-8335

Bb kornet série Neo

Dostupné barevné varianty Dostupné další barvy