Start Small, Dream Big: Přispívá výuka hudby ke štěstí dětí?

Existuje klíč ke štěstí? Můžeme použít nějaký magický vzorec, abychom získali tento často neuchopitelný rys života?

Pravděpodobně ne. Ale vědci z Keio University ve spolupráci s Hudební nadací Yamaha se zaměřili na jeden faktor, který může přispět ke štěstí — výuka hudby v dětství.

Co objevili? Pojďme to zjistit.

Jak zkoumat štěstí

Existují dva vědecké přístupy, které můžete použít ke zkoumání štěstí — subjektivní a objektivní. Subjektivní studie zahrnují požádání účastníků o zodpovězení otázek o jejich vlastní úrovni štěstí. Je zřejmé, že zde to může podléhat poměrně velké variabilitě.

Objektivní studie používají ke stanovení štěstí specifické faktory. Toto může znít sice hmatatelněji, ale výběr těch správných faktorů je velice obtížný. Například - Definuje velký dům s bazénem vždy štěstí? Dokonce i věci, jako spočítat, kolik přátel máte, může být obtížné zjistit. Koho považujete za přítele na rozdíl od známého?

Čtyři psychologické prvky štěstí

Vědci z Keio University odhalili čtyři základní psychologické prvky štěstí. Jsou to:

  • Seberealizace a růst (poznávání sebe sama)
  • Spojení a vděčnost (být společenští a vděční)
  • Pozitivní pohled na svět (tendence věřit, že vše bude v pořádku)
  • Identita a nezávislost (být věrný sám sobě)

Zde se věnovali výzkumu, který se snažil kategorizovat štěstí na základě těchto čtyř prvků. Například - „Kdybych mohl změnit svůj život, tak bych nezměnil téměř nic“ nebo „Jsou lidé, kteří si mě hluboce váží“. Účastníci mohli pak označit, zda s daným tvrzením souhlasí či nesouhlasí a do jaké míry.

Tento průzkum se věnoval dvěma skupinám lidí - těm, kteří měli jako děti zkušenosti s výukou hudby a těm, kteří tuto zkušenost neměli.

Co zjistili?

Ze čtyř psychologických prvků štěstí našli rozdíl mezi těmito dvěma skupinami primárně v jednom prvku - vztah a vděčnost. Výuka hudby může sloužit k tomu, aby pomohla lidem stát se sociálně zdatnějšími, vybudovat si hlubší kontakty s lidmi kolem sebe a pomohla jim najít celkově vděčnější pohled na život.

Celkové skóre štěstí (štěstí bylo hodnoceno na stupnici od 1 do 10) také ukázalo vyšší průměr tohoto indexu mezi hudební skupinou.

Je důležité si uvědomit, že učení spojené s hudbou nemusí být tím určujícím faktorem. Rodiče, kteří zvolí výuku hudby pro jejich děti, se mohou podělit o další faktory, které mohou ovlivnit štěstí jejich dětí. Mohou být například bohatší, mohou sami hrát na nějaký hudební nástroj, klást větší důraz na typ vzdělávání apod.

Odkrytí tajemství štěstí

Můžete tedy přihlášením vašeho dítěte na hodiny hudby připravit ho na šťastný život? V nejlepším případě rozhodně ano. A v nejhorším případě to určitě nebude bolet.

Kromě štěstí mají lekce hudby na vaše děti mnoho pozitivních dopadů. Zajímá vás to? Oslovte nás, abyste se ještě dnes dozvěděli více o lekcích hudby pro vaše dítě!