Start Small, Dream Big: Procvičování mozku - Mohou lekce hudby v dětském věku pomoci k rozvoji adaptability rozmanitosti?

Chcete, aby vaše dítě bylo kreativnější, altruističtější, ambicioznější a rozvíjelo se v širší perspektivě? Jde zde nějaký způsob, jak je toto vše naučit a to vše současně?

Dost možná.

Vědci z Keio University ve spolupráci s Hudební nadací Yamaha (Yamaha Music Foundation) zkoumali faktory, které mohou přispět k celkovému vývoji dítěte.

Lekce hudby — nebo jakékoli jiné zážitky spojené s výukou hudby — mohou pomoci procvičit mozek, aby se vyvinula diversita adaptability.

Podívejme se, co zjistili!

Prolomení přizpůsobivosti rozmanitosti

Nejprve si vysvětleme, co to je přizpůsobivost rozmanitosti. Zde je technická definice ze studie: „Schopnost uplatnit individualitu a dosáhnout věcí za přítomnosti kulturně rozmanitých lidských zdrojů.“

Co to znamená?

Tento termín v zásadě označuje vaši schopnost zůstat věrný sobě samému a dosahovat cílů i v situacích, kdy jsou zdroje, které máte k dispozici, neznámé nebo různorodé.

Aby to mohli studovat, tak vědci rozdělili adaptabilitu diverzity (přizpůsobivost rozmanitosti) do 8 sekcí:

  • Schopnost prokázat individualitu
  • Ctižádost
  • Nadhled
  • Kreativitu
  • Altruismus
  • Tolerance
  • Budování důvěry
  • Komunikace

K měření těchto 8 kategorií vědci použili různá tvrzení, jako například: „Vím, že je důležité dívat se na věci z celkové perspektivy“ nebo „Aktivně se věnuji věcem, které jsem nikdy předtím nedělal“. Účastníci mohli pak hodnotit, zda s tímto tvrzením souhlasí nebo nesouhlasí a do jaké míry.

Abychom zjistili, zda jsou hudební aktivity v dětském věku určujícím faktorem, tak byli účastníci rozděleni do dvou skupin — na ty, kteří se jako děti zabývali hudebními vzdělávacími aktivitami, a na ty, kteří ne.

Co zjistili?

Lidé s hudebním původem získali vyšší známky v 7 z 8 kategorií v porovnání s těmi, kteří hudbu nestudovali. To naznačuje, že ti, kteří mají jako děti zkušenosti s učením souvisejícím s hudbou, vyrůstají jako vyrovnanější dospělí, kteří jsou schopni lépe spolupracovat s ostatními a přemýšlejí také kreativně.

Je třeba si uvědomit několik důležitých poznámek. Zaprvé, tento průzkum je subjektivní. Každý účastník odpovídá na základě svého názoru na sebe samého — který může být, jak sami dobře víme, velmi subjektivní.

Zadruhé mohou tuto práci ovlivnit další neviditelné faktory. Rodiče, kteří se rozhodli pro vzdělávání svých dětí v oblasti hudby, mohou mít společné i jiné faktory, jako je blahobyt, to, že sami hrají na nějaký hudební nástroj, nebo vyšší důraz na vzdělávání obecně.

Vědci se však snažili tyto faktory kontrolovat. Tím se dostáváme zpět k velmi reálné možnosti, že učení spojené s hudbou může mít velmi pozitivní vliv na přizpůsobivost člověka vůči rozmanitosti.

Staňte se vyváženým kreativním myslitelem

Každý chce, aby jeho dítě vyrostlo a stalo se jeho nejlepší verzí. Na základě tohoto výzkumu se učení spojené s hudbou ukazuje jako vynikající metoda pro prosazování těchto pozitivních vlastností u vašeho dítěte.

Máte zájem přihlásit své dítě na hodiny hudby? Kontaktujte nás ještě dnes a začněte!