Start Small, Dream Big: Role umění při zlepšování zdraví a pohody

Jaký má smysl umění?

Má hezký obraz nebo krásná harmonie nějaký účel nad rámec prostého potěšení , které přináší oku nebo uchu?

Každý, kdo se někdy ztratil v hlubinách nadčasového uměleckého díla nebo plakal nad prostou nádherou skladbičky, vám jistě může potvrdit, že ano.

Pro všechny cyniky tam venku bychom rádi mluvili o všech způsobech, jak nám umění — a zvláště pak hudba — může prospívat po celý život. Od pomoci dětem naučit se lépe mluvit a efektivněji komunikovat, až po snížení rizika předčasného úmrtí. Umění pro nás může udělat opravdu hodně.

Zaujalo vás to? Pojďme se ponořit do toho více!

Posudek Světové zdravotnické organizace (WHO)

Co je hlavním smyslem umění? Existuje spousta neoficiálních důkazů podporujících výhody umění, ale co k tomuto tématu říká současná věda? Tento článek čerpá informace ze zprávy WHO o globální akademické literatuře v angličtině i ruštině v období od ledna 2000 do května 2019.

Zahrnuty byly stovky (více než 900) publikací pokrývající recenze, analýzy a meta-analýzy více než 3.0000 studií. Zahrnuto bylo také více než 700 samostatných studií.

Určitě si minimálně udělali své přípravné práce. A zde je to, co vyzkoumali.

Rozvoj dítěte / Učení dětí v raném věku

Začněme od začátku. V pouhých 19 týdnech začnou děti reagovat na zvuky. Ještě před tím, než se děti vůbec narodí, tak mohou začít využívat výhod poslechu hudby. Zpráva WHO zmiňuje několik studií, které zdůrazňují následující výhody, jakmile se dítě narodí.

Pouto mezi matkou a dítětem

Pouto mezi matkou a dítětem

V duši matky je něco, co jí dává touhu zpívat jejím dětem. Existují dokonce důkazy, že samotný zpěv se vyvinul ze zpěvné řeči a dalších zvuků, které matky přirozeně používají se svými děti, aby jim pomohly se naučit mluvit.

Kromě toho zpěv přibližuje matku k jejímu dítěti. Tento akt zvyšuje mateřské pouto, snižuje stresové hormony u matky i jejího dítěte a posiluje vnímání jejich vzájemné emoční blízkosti.

Osvojování si jazyka

Melodické křivky jsou pro dítě snadněji kognitivně zpracovatelné než slova, proto příroda vede matky k tomu, aby při komunikaci se svými dětmi používaly zpěvnou intonaci řeči. Toto pomáhá dítěti rozvíjet pozornost a sluchové rozlišování rozdílů — dovednosti, které jsou extrémně důležité pro výuku řeči.

Později může zpěv pomoci dětem, které koktají, mluvit srozumitelněji. I ti, kteří jsou postiženi Rettovým syndromem (genetická porucha, která způsobuje problémy s jazykem a koordinací) mohou profitovat z hudby. Díky pravidelné muzikoterapii se mohou naučit lépe komunikovat.

Vzdělávání

Dopad hudby je tak intenzivní, že existují výrazné strukturální rozdíly v šedé a bílé hmotě mozkové dětí vystavených vlivů hudby, na rozdíl od dětí, který tento vliv hudby nemají. Jak tyto rozdíly mohou ovlivnit inteligenci je stále předmětem diskusí.

Bez ohledu na to má poslech hudby a zejména naučení se hrát na nástroj zásadní dopad na zkušenost se vzděláváním u dětí. Intelektuálněji mají tendenci se rychleji učit a uchovávat nové informace. Ze sociálního hlediska rozvíjejí své prosociální chování a je méně pravděpodobné, že budou vykazovat závažné problémy s chováním.

Sociální aspekty umění

Umění a hudba nás mohou doslova spojit. Na základní úrovni bylo zjištěno, že skupinový zpěv ovlivňuje hladinu oxytocinu v těle (hormon spojený s pocitem blízkosti s někým). Tímto způsobem může umění a hudba podporovat sociální chování a usnadňovat sociální vazby.

Tanec, divadlo a další umělecké formy jsou také zábavnými aktivitami, které mohou sdružovat komunity. Existuje mnoho příkladů lidí, kteří by se za normálních okolností nesetkali, kdyby nebylo nějaké formy umění.

Mezi domorodými obyvateli může být umění způsobem, jak si uchovat svou historii a tradice. Propracované kostýmy, tance a kmenové rytmy se předávají z generace na generaci. Film a divadlo mohou také pomoci osvětlit jejich kulturu lidem mimo tuto komunitu a podporovat společenské vazby mezi různými skupinami lidí.

Navíc je nešťastnou životní pravdou, že zde existuje sociální nerovnost. Hudba však může pomoci budovat mosty a nabídnout dětem ve znevýhodněných situacích příležitosti. Jak? Hudba najednou potlačuje:

 • Úzkost a deprese
 • Záškoláctví a agresivitu
 • Osamělost a emoční odcizení

Při současné podpoře:

 • Důvěry a sebeúcty
 • Školní docházky
 • Kulturní empatie
 • Posílení osobnosti

Bylo dokonce zjištěno, že komunitní hudební programy pomáhají dětem, které byly vystaveny násilí. Učí se lepšímu sebeovládání a vykazují méně problémů s chováním.

Chování podporující zdraví

Chování podporující zdraví

Hudba a umění mohou mít překvapivý dopad na další oblasti zdravého života. Lidé, kteří se věnují umění, jsou s větší pravděpodobností zdravější - bez ohledu na jejich socioekonomický status. Mají větší různorodost ve výživě a zůstávají aktivnější.

Proč?

Komunitní aktivity mají tendenci pozitivně ovlivnit duševní zdravá, vnímání sebe sama včetně touhy zdravě jíst a cvičit.

Pokud jde o cvičení, tak hudba je v tomto jedničkou. Tanec je nejen velmi příjemný (a efektivní) způsob cvičení, ale je zde také řada psychologických a psychofyziologických výhod, pokud při intenzivním cvičení hraje hudba. Toto zahrnuje:

 • Synchronizace mozkových vln
 • Potlačení únavy a námahy
 • Aktivace částí mozku, které spouští pohyb svalů
 • Stimulace odezvy steroidních hormonů
 • Stimulace vyburcování
 • Posílení štěstí a optimismu

Ti, kdo milujete tanec, tak nyní zpozorněte. Bylo zjištěno, že pravidelné taneční aktivity:

 • Zlepšení skladby těla (spalování tuků)
 • Zlepšení hodnot krevních biomarkerů, jako je cholesterol a markery oxidačního stresu
 • Zlepšení funkce pohybového aparátu (rovnováha, síla atd.)

Je třeba poznamenat, že tyto výhody tance jsou větší, než samotné cvičení.

Další role hudby

Kromě fyzických účinků hudby může způsob, jakým se hudba používá, přispět k podpoře zdravějšího chování prostřednictvím vzdělávání. Například písně o přenosných nemocech jsou vynikajícím prostředkem pro široké vzdělávání. Účinně byly použity k šíření informací o přenosu malárie, cholery a dokonce i příznaků eboly. Umělci také prostřednictvím hudby vzdělávali lidi o rizicích HIV a jak se před pohlavně přenosnými chorobami chránit.

Co dalšího bylo sdělováno prostřednictvím písní?

 • Děti se tak učí abecedu
 • Maminky se učí kojit
 • Základy plánování rodiny a způsob zodpovědného rodičovství
 • Správný vývoj v dětství
 • Zvyšování povědomí o domácím násilí

Kratší seznam může být tím, co nebylo naučeno písní. Když chce společnost prosazovat změnu, jsou k tomuto účelu skvělým prostředkem hudebníci a další umělci.

Duševní zdraví

Duševní zdraví

Zatímco pozitivní přínosy poslechu hudby a účasti na jiných formách umění mohou být pro fyzické zdraví překvapivé, tak v případě mentálního zdraví už to takové překvapení jistě není. Koneckonců je používání mozku to, co ho udržuje silným silným a kreativním a ve velké míře procvičuje duševní svaly.

Takže co to dělá?

Obecně lze říct, že tvorba hudby pomáhá lidem vnímat sebe sama. Recitály a učení se hrát na nástroj mohou obecně pomoci budovat sebeúctu, sebevědomí, sebepřijetí a hrdost — což jsou všechno důležité vlastnosti pro udržení pozitivního duševního zdraví.

Podívejme se na věci na individuálnější úrovni.

Stres

V dnešní době jsou lidé příliš vystresovaní. Bylo zjištěno, že poslech a tvorba hudby, jakož i účast na jiných uměleckých aktivitách, snižují hladinu stresu. Hudba nejen snižuje reaktivnost stresového hormonu v těle, ale také pomáhá regulovat a vyjadřovat emoce a tím redukovat stres.

Efekt je tak hluboký, že uklidňující hudba v ordinaci zubaře uvolňuje pacienty trpící bolestí zubů a pomáhá jim uvolnit se při návštěvě zubaře.

Pravidelné poslouchání nebo tvorba hudby pomáhá lidem zvládnout jejich každodenní stres. Protože stres negativně ovlivňuje všechny další oblasti fyzického i duševního zdraví, tak snížení hladiny stresu výrazně zlepšuje kvalitu lidského života.

Kognitivní pokles

Je politováníhodným životním faktem, že u lidí s věkem dochází k poklesu kognitivních funkcí. Tomuto poklesu však může zabránit rozsáhlá interakce s hudbou a dalšími kulturními aktivitami.

Ti, kteří se cvičení hudby věnovali více 10 a více let, mají s přibývajícím věkem silnější vizuálně-prostorové schopnosti, paměť a výkonné funkce v porovnání s ostatními. Tito jedinci mívají také nižší riziko poklesu kognitivních funkcí nebo demence.

Učení se hrát na hudební nástroj v dospělosti zlepšuje paměť, čas zpracování a obecné poznání. Překvapivě může dokonce pomoci při ztrátě sluchu související s věkem (v souvislosti s kognitivními funkcemi).

I pouhá návštěva divadla, koncertu nebo opery jednou za několik měsíců pomáhá zpomalit kognitivní pokles a snížit riziko demence.

Slabost

Pravidelná tančení má mimořádně pozitivní fyzický dopad na tělo a snižuje riziko slabosti a ochablosti ve stáří.

Tanec vylepšuje:

 • Rovnováhu
 • Sílu
 • Ohebnost
 • Motorické funkce
 • Aerobní vytrvalost
 • Svalovou hmotu a skladbu těla

Je zcela běžné, že starší lidé upadnou a zraní se. Pokud je toto zranění dostatečně závažné, tak se nemusí již nikdy úplně zotavit. Se všemi těmito výhodami tance je mnohem menší pravděpodobnost pádu u starších lidí. I když k tomu dojde, tak poškození je obvykle mnohem menší a mohou se z něj rychleji zotavit.

Kardiovaskulární onemocnění je ve Velké Británii zodpovědné za přibližně 1 ze 4 předčasných úmrtí. Tanec byl identifikován jako nezávislý faktor snižující toto riziko u lidí starších 40 let.

Fyzické zdraví

Už jsme zde trochu hovořili o vlivu hudby a tance na podporu fyzického zdraví prostřednictvím cvičení a snižování stresu. A co lidé, kteří jsou již nemocní? Může hudba poskytnout silné pozitivní výhody jako součást léčebného plánu pro nemoci, jako je rakovina.

Odpověď zní jednoznačně ano. Pojďme se na to podívat blíže.

Nepřenosné nemoci

Onemocnět rakovinou není nikdy procházka růžovým parkem. Hudba je však dalším nástrojem v arzenálu pacienta v boji proti této nemoci.

Poslech hudby může snížit vedlejší účinky, jako je nechutenství, nevolnost a dušnost nebo ospalost. Pro pacienty s rakovinou mohou být úzkost a deprese také nesnáze, se kterými musí bojovat. A již jsme viděli, jak hudba může pomoci zmírnit tyto příznaky duševního zdraví.

Efekt je tak hluboký, že bylo zjištěno, že poslech hudby snižuje délku pobytu v nemocnici u pacienta s rakovinou po operaci (nebo u jakéhokoli typu operace, nejen u pacientů s rakovinou).

U onemocnění dýchacích cest může být zpěv ve skutečnosti vynikající formou léčby. Pravidelný zpěv zlepšuje fyziologická opatření, jako je nasycení kyslíkem a síla dýchacích svalů. Toto vše, plus pozitivní účinky na duševní zdraví, které jsme již zmínili, pomáhá snížit měřitelné faktory, jako je počet návštěv u lékaře a v nemocnici, které musí pacient podstoupit.

Překvapivě má zpěv větší dopad na snížení dušnosti a úzkosti než progresivní svalová relaxace, která se často používá k léčbě pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic.

Kromě fyzických výhod může kvalitu života pacienta zlepšit také solidarita nalezená účastí v pěveckém sboru. Kromě toho tito pacienti mohou nalézt větší smysl svého života díky učení se novým dovednostem.

Péče na sklonku života

Když se blíží konec života, tak hudba hraje poslední roli v duševní i fyzické pohodě. Pomáhá lidem vyjádřit své emoce a může snížit hladinu smutku, deprese a úzkosti. Pacienti (a jejich rodiny a pečovatelé) se mohou prostřednictvím muzikoterapie cítit komfortněji a dokonce v ní mohou nalézt i duchovní uspokojení.

Na fyzické úrovni pomáhá poslech hudby regulovat srdeční frekvenci, podporuje relaxaci, snižuje úzkost a dokonce zmírňuje bolest a pomáhá při namáhavém dýchání.

Smrt není nikdy snadná, ale může být o něco poklidnější při doprovodu klidné a sladké melodie.

Hudba a umění jsou klíčem k životu

Takže jaký má smysl umění?

Až vám příště někdo řekne, že je to jen hezký obrázek nebo blbá píseň, tak mu dejte přečíst tento článek. To, co jsme zde představili, z komplexní zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) je, že hudba a umění jsou spojeny se všemi aspekty samotného života.

Hudba a další umělecké formy mohou být základním klíčovým prvkem dlouhého a šťastného života.

Jste připraveni učinit hudbu plnohodnotnou součástí vašeho života? Podívejte se na naše hudební nástroje a kurzy ještě dnes!