Start Small, Dream Big: Čím se vzdělávací systém Yamaha liší od ostatních?

Význam hudby pro vývoj dítěte není žádným tajemstvím.

Existuje spousta výzkumů, které uvádějí, jak výuka hry na nástroj posiluje následující dovednosti dětí:

  • Intelektuální
  • Sociálně-emoční
  • Motorické
  • Jazykové
  • Všeobecné gramotnosti

Přemýšlejte o všech těch mini-Einsteinech, kteří čtou, píší a počítají na středoškolské úrovni ještě před dosažením 8 let věku. Pak zjistíte, že – velmi často – hraje v životě takovýchto dětí hudba velmi důležitou roli.

Ano, výše uvedený příklad je extrémní. Chtěli jsme tím jen zdůraznit, že otevření vašeho dítěte hudbě je jedním z nejrozumnějších rozhodnutí, která rodič může učinit.

K tomu všemu však existuje jedna výhrada:

Volba správného stylu vzdělávání

Pokud existuje nějaký příběh, který láme srdce hudebním pedagogům, tak je to takový, kde slyší, že někdo měl v mládí negativní zkušenost s hudbou.

Každý rodič, který chce, aby si jeho dítě zamilovalo hudbu, vystupovalo, psalo a/nebo vytvářelo hudbu, tak pro ně musí zajistit výběr nejlepšího možného vzdělávacího systému.

Například zde existuje Hudební škola Yamaha - systém, který považován pedagogy za nejlepší v oboru.

Vzdělávací systém Yamaha přirovnává hudbu k jazyku

Zamyslete se nad vztahem svého dítěte k jazyku:

Už v lůně matky slyší dítě lidi mluvit, absorbuje zvuky a seznamuje se s jazykem.

Od batolecího věku začne vaše dítě opakovat a vy ho povzbuzujete ve žvatlání a nesmyslném blábolení a vybízíte tím blíže ke srozumitelné komunikaci. Brzy uvažují jazykově a přiřazují význam slovům a frázím.

Nyní je jen otázkou času, kdy vaše dítě bude logicky formulovat věty, které se rychle vyvinou v konverzaci.

Jak uběhlo několik let a vaše dítě mělo čas se seznámit s myšlením a mluvením, naučilo se číst a psát. Po sestavení těchto základních stavebních bloků jsou představeny základy gramatiky a teorie větné struktury.

U hudebního vzdělávacího systému Yamaha se podobná sekvence používá k rozvoji hudebních schopností.

Yamaha vyučuje hudbu jako další mateřský jazyk

Pokud má být něco z výše uvedené sekce zřejmé, tak je to to, že se od dětí neočekává, že budou umět číst a psát před tím, než se naučí mluvit.

Přesto mnoho hudebních pedagogů učí děti nejprve teorii než je seznámí s nástrojem. Tato metoda je známá jako “nejprve noty“ (“note-first“), což očekává od dětí učení se i čtení a psaní, zatímco se učí mluvit.

Takováto filozofie přístupu k výuce hudby vede studenty k tomu hrát noty místo hudby. Zamilovat si hudbu při tomto přístupu je skutečně výzvou.

Laicky řečeno - přístup “nejprve noty“ znamená jako umístit vůz před koně.

Yamaha naopak razí filozofii “nejprve mechanické učení“ (“rote-first“).

To znamená, že učitelé z Yamahy následují posloupnost poslouchání, zpívání, hraní, čtení, psaní A VLASTNÍ VSTUP do úplných tajů tvorby hudby.

Podle japonského výzkumu tento styl výuky funguje na základě předpokladu, že velká většina dětí získá určitý způsob “absolutního sluchu“ přibližně po 2,5 letech učení. Tento proces prakticky odráží, jak si děti rozvíjejí jazykové dovednosti.

Ponořme se do dalších specifik vzdělávacího systému Yamaha

Systém hudebního vzdělávání Yamaha využívá také skupinové lekce. Takové prostředí umožňuje dětem zpívat a hrát na nástroj individuálně i v souboru. Je to filozofie, která podporuje formování hudebních procesů.

Skupinové lekce osvětlují komunikační aspekt hudby a zvyšují kooperativní dovednosti vašeho dítěte. Kromě toho je zde vysoká šance na zlepšení dovedností založených na týmové práci a zapojení se do širší komunity, která bude dále podporovat růst a rozvoj.

Kamarádství ve skupině a radost při sdílení zážitků s přáteli se nemůže nic vyrovnat. Poskytuje vašemu dítěti další stimul, aby si udrželo vášeň pro hudbu a s přibývajícími roky se k hudbě vždy rádo vracelo.

Kromě toho vazby sdílené mezi spolužáky a dalšími členy kapely vytvářejí jedinečný druh chemie, který se projeví v ohromujících expresivních výkonech celého souboru. Tyto zkušenosti dále povzbudí vaše dítě k celoživotní věrnosti k hudbě.

Mnohem více, než jen “hra na nástroj“

I když hra na nástroj je klíčovou součástí hudby, tak nadměrná koncentrace na tento jeden aspekt se může projevit v jednotvárném přístupu. Ano, technické dovednosti jsou nepochybně cenné, ale upřednostňování těchto dovedností nad všemi ostatními potlačuje většinu krásnějších prvků hudby.

Proto se Yamaha soustřeďuje ve výuce tolik na další aspekty, jako je poslech, zpěv, čtení a tvoření prostřednictvím pocitů v hudbě a jejich odkazů. Tím vznikají komplexní, ucelené a nápadité myšlenky, které oceňují a váží si rozmanitost stylů a žánrů.

Upřednostňování improvizace a kompozice

Ve 20. století mohou někteří z nejlepších světových hudebníků i improvizovat i komponovat. Je neštěstím, že mnoho výukových systémů nedokáže propojit tyto dvě cesty.

Lektoři v Yamaze věří, že propojení kompozice a improvizace vede jen ke vzájemnému posílení. Pokud vynikáme v obou těchto dovednostech, tak můžeme poslouchat, hrát a číst hudbu s větším uznáním a porozuměním. V té chvíli můžete tvořit a skládat hudbu, která je vyvážená, krásná a seberealizující.

Jakmile se vaše dítě naučí spoustu písniček a skladbiček, tak Yamaha začíná vyučovat kompozici, povzbuzuje a sleduje jednotlivé pokroky na tomto základě.