Testování nové trubky Yamaha YTR-8310Z Bobbym Shewem

Po tolika desetiletích sledování a poslouchání hráčů na trubky při testování různých nástrojů v prodejnách s hudebními nástroji, na konferencích, veletrzích apod. jsem se rozhodl dát dohromady článek o testování žesťů a doufám a věřím, že tím dám nějaký smysl procesu testování. Testovací relace, které se provádějí bez rozumně jasného pochopení toho, jak fungují naše těla, mozky a naše mysl, povede více než pravděpodobně ke zklamání nebo nesprávnému pochopení testovaného nástroje.

Jak víme, všichni jsme “otroci zvyku“!

Od dětství si vytváříme vzorce, jak fungovat. Začíná to třeba přechodem z lezení, přes chůzi až po běh a VŠECHNO další, co se naučíme během vývoje a růstu. Tyto vzorce, jednoduše označené jako “návyky“, jsou ve skutečnosti kombinací svalů a nervů a vědecky/medicínsky aktivované jako “neurosvalové“ vzorce, které jsou pevně zakořeněny v mnoha neuronech v našich mozcích. Lékaři si po mnoho let mysleli, že “starého psa novým kouskům nenaučíš“, ale nyní víme velmi dobře, že to není pravda. V posledních letech se téma neuroplasticity stalo velmi aktuálním, protože se vyvíjejí účinné související techniky, které vedou jako prostředek ke změně starých zaběhnutých návyků nebo k překonání návyků považovaných za “špatné“. Mimochodem, všechny tyto návyky se ponořují do podprahové nebo podvědomé úrovně a často se o nich říká, že někdo funguje na “auto-pilotu“.

Nefungujte na režim “auto-pilota“ při testování nového nástroje.

Je běžné, že vaše tělo je při testování nového nástroje v režimu “auto-pilota“, protože tyto zavedené vzorce jsou podprahové a NEVĚDÍ, že jste si vybrali jiný nástroj. Vaše vědomá mysl si je velmi dobře vědoma různých nástrojů, ale fyzický způsob, jakým budete na nástroj hrát bude pocházet z podprahových dat “auto-pilotu“. Pokud jste například hráli na nástroj se širším vrtáním, tak bude vaše tělo přistupovat k novému nástroji se stejnými fyzickými vzory, jaké použilo pro původní nástroj. Jak možná víte, nebo nevíte, Yamaha “Z“ je trubka s postupným vrtáním, založená na sestavě pouzdra ventilu se středním vrtáním, takže je ve srovnání s trubkou se širším vrtáním zcela odlišná. Protože se jedná o poněkud unikátní design, tak přirozenou tendencí bude více než pravděpodobné, že budete “Z“ přefukovat, což povede ke špatné reakci - pocitu, že se trubka “dusí“. Nástroje s větším vrtáním vyžadují větší množství vzduchu, aby došlo k aktivaci požadované odezvy, ale stejné množství vzduchu je příliš velké pro nástroje s menším otvorem. Jinými slovy, nemůžete chtít vložit litr vody (nebo vzduchu) do půllitrové nádoby. Když se o to pokusíte, tak vás to přirozeně zaplní a budete se cítit napjatý a dusný.

Jak jste pravděpodobně zažili, tak při většině testování trumpet na veletrzích se lidé obvykle snaží okamžitě vyzkoušet, jak vysoko mohou hrát. Většinou to vede k selhání, které je výsledkem nedostatečného porozumění tomu, jak správně testovat nový nástroj. Existuje však chytřejší způsob, jak ho otestovat. Mé doporučení zní, aby se začínal KAŽDÝ herní test ve středním registru v dynamice mezzo-forte. Mám pocit, že hraní koncertní stupnice F (na Bb nástroji) začínající na druhém řádku notové osnovy je ideálním výchozím bodem, protože představuje STŘEDNÍ registr toho, co by měl dobrý hráč zvládnout. Extrémně nízké a vysoké registry jsou obtížnější pro zvládnutí a začínat také příliš nízko může vést ke stejným potížím, jako začínat příliš vysoko.

Dalšími kroky po zahrání koncertní stupnice F v několik opakováních vzestupně a sestupně v mezzo forte dokud se vám nebude hrát pohodlně je pak zahrát stejnou stupnici znovu v dynamice forte s podobným opakováním, dokud opět nedocílíte toho, že se vám bude hrát pohodlně. Nakonec by měla být stejná stupnice zahrána v pianissimo, opět dokud se nebude hrát pohodlně. Pokud budete postupovat podle těchto kroků, tak získáte úžasné množství povědomí o úpravách, které budou nezbytné k dosažení nejlepších výsledků tohoto nového nástroje. Po získání této realizace můžete začít rozšiřovat registry v obou směrech, je-li to žádoucí, ale stále používat tři základní dynamiky a opakování, abyste si rozšířili povědomí o nástroji. Logický další krok by byl od nízkého po vysoké C. Věřím, že vám tato metoda testování pomůže. (Mimochodem, funguje stejně pro JAKÝKOLI žesťový nebo jiný typ dechového nástroje, jako například i pro basové žestě nebo dřevěné dechové nástroje apod.). Díky a přeji mnoho štěstí při testování. Bobby Shew