Prohlášení Yamaha Music Europe ohledně COVID-19

Společnost Yamaha Music Europe dělá vše, co je v našich silách, aby podpořila naše zaměstnance v této náročné době. Jsou dodržovány nařízení vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví všech.

Doporučujeme našim zaměstnancům a všem ostatním, aby se řídili doporučeními a nařízeními Světové zdravotnické organizace (WHO), vládami a dalšími orgány, aby se co nejdříve podařilo zastavit šíření viru.

Většina zaměstnanců pracuje z domu a intenzivně se zaměřuje na to, aby si naši zákazníci mohli udržet co nejsilnější podporu a užívat si hudby a hudební tvorby v době, kdy všichni potřebujeme podněty, které nás všechny povzbudí a pozvednou.

Hirofumi Yamashita

Prezident Yamaha Music Europe GmbH