Systém AFC (Active Field Control) od Yamahy umožňuje první klasické vystoupení na světě

V říjnu 2021 se v kulturním centru Shimizu Marinat ve městě Shizuoka v Japonsku poprvé na světě uskutečnilo jedinečné představení s názvem The Marinart Forest v režii a pod vedením Meastra Tomomi Nishimoto v podání IlluminArt Philharmonic Orchestra and Choir. Klasická hudba překračovala hranice běžného koncertu v sále, proměnila prostor v různé zvukové prostory, jako jsou lesy a katedrály, a vytvořila jednotnou zvukovou krajinu z účinkujících umístěných na třech různých místech. To vše bylo možné díky speciálním imerzivním Yamaha technologiím navozujícím pocit ponoření se do daného prostředí, AFC Enhance a AFC Image.

Technologie Active Field Control (AFC) od Yamahy dokáže volně vytvářet a ovládat ovládat optimální zvukové prostředí v jakýchkoli prostorách. AFC Enhance optimalizuje atmosféru prostor, zatímco AFC Image umožňuje uživatelům volně ovládat lokaci zvuku.

Marinart Forest byl prvním koncertem klasické hudby v sále, kde byly použity technologie AFC Enhance a AFC Image. Přední japonská dirigentka Maestra Tomomi Nishimoto byla uměleckou ředitelkou a výkonnou dirigentkou celé akce, kde uvedla filharmonický orchestr IlluminArt Philharmonic Orchestra a sbor IlluminArt Chorus v produkci s tématem spojování lidí prostřednicím hudby. Kreativní ředitel akce Noriaki Shime specifikoval systém, který měl zajistit, aby koncert zněl zcela pohlcujícím způsobem, přičemž o zvukovou produkci se postarala společnost Oasis Sound Design Inc.

Vystoupení Meastry Nishimoti a IlluminArt Philharmonic Orchestra v hlavním sále

AFC Enhance umožnilo nejen vytvoření pohlcujícího diváckého zážitku, ale využití tří oddělených prostor pro představení, které byly akusticky propojeny pomocí AFC, aby se vytvořila iluze, že všichni účinkující sdílejí stejný prostor. Díky tomu si The Marinart Forest zapsal ještě významnější světové prvenství.

„Pravidla sociálního odstupu v období COVID-19 znamenala, že sbor nemohl vystupovat ve stejném prostoru jako publikum, ale technologie AFC nám umožnila propojit prostory pro simultánní představení,“ říká Maestra Nishimoto.

„Nedávno jsem použila technologii AFC na venkovním koncertě, kde vznikl nádherný zvuk, který vůbec nepůsobil, jako by byl venku. Pro koncert The Marinart Forest jsem chtěla použít AFC v prostředí koncertního sálu a ve spolupráci se společností Yamaha vytvořit nové dílo založené na konceptu ‘propojení prostor‘. Vynucené umístění sboru IlluminArt Chorus toto téma ještě více umocnilo.“

Umělecká vedoucí a hlavní dirigentka Maestra Tomomi Nishimoto

Poutavost koncertu dalece přesáhla běžný zážitek z klasického koncertu. Bylo to sestaveno tak, že skladby Pucciniho, Smetany, Debussyho a Glazunova tvořily jedno dílo, propojené přírodními zvuky. Technologie AFC Enhance také umožnila vytvořit katedrální atmosféru pro operní dílo Nun Angelica.

Filharmonický orchestr IlliminArt Philharmonic Orchestra vystoupil pod vedením dirigentky Maestra Nishimoto v hlavním sále, kde bylo také publikum. Zde bylo v celém sále nainstalováno přibližně 50 mikrofonů na pódiu, šest mikrofonů pro AFC a 56 aktivních reproboxů DZR10-D vybavených Dante, které vytvářely plně pohlcující poslechové prostředí, přičemž systém AFC Enhance byl využit k replikaci zážitku z různých prostor podle hudby - například v lese, u řeky a moře, v katedrále a v různých scénách z jara, léta, podzimu a zimy. AFC Image byl využit také mezi hudebními recitály k umístění zvukových efektů, jako je tekoucí řeka, zpěv ptáků a zvuky hmyzu, aby se vytvořil dojem měnících se ročních období.

Hlavní sál

Reproboxy DZR10-D v hlavním sále

RIVAGE PM7 v hlavním sále, na kterém se mixoval zvuk z hlavního sálu, menšího sálu a zkušebnového studia a následně hrál v hlavním sále

Software AFC Image Editor ovládá až 128 objektově založených kanálů pohlcování zvuku v reálném čase

Na obrazovku v menším sále se v reálném čase přenášelo dirigování Maestry pro 61-členný sbor IlluminArt Choir. Zde bylo použito 16 reproduktorů a systém AFC Enhance k přesné reprodukci zvukové atmosféry hlavního sálu, přičemž sbor byl snímán pomocí 13 mikrofonů - devět pro hlavní mix a čtyři pro systém AFC - směrovaných následně přes digitální mixážní pult Yamaha CL1 prostřednictvím systému Dante do hlavního digitálního mixážního systému RIVAGE PM7 umístěného v hlavním sále. Díky technologiím Yamaha se sbor cítil a zněl jako by zpíval v hlavním sále, zatímco AFC Image vytvářel iluzi, že hlasy sestupují z výšky nad publikum.

Menší sál se sborem IlluminArt Choir

Sbor vystupující v menším sále sledující, jak Maestra diriguje v hlavním sále

V hlavní zkušebně se mezitím hrálo na sólové nástroje, jako jsou pikola, klavír a varhany. Zde šest studiových monitorů HS5 a 3D Reverb AFC Image realisticky reprodukovaly zvuk a zvukovou atmosféru orchestru v hlavním sále a sbor v menším sále, což umožnilo sólovým nástrojům hrát jako součást celého souboru. Stejně jako v případě sboru byl zvuk sólových nástrojů snímán pěti mikrofony a směrován přes další mix CL1 do RIVAGE PM7, kde byl pomocí AFC Image zvuk pikoly rozpohybován horizontálně i vertikálně a simulován tak efekt ptačího zpěvu.

Zkušebna

„Dalším důležitým tématem této inscenace bylo zprostředkování nového koncertního zážitku prostřednictvím pohlcujícího provedení klasické hudby,“ říká Noriaki Shime. „Dříve byla kontrola slyšitelné atmosféry prostoru otázkou architektonické akustiky, což znamená, že ji nebylo možné během živého vystoupení měnit. Díky technologii AFC Enhance mohou zvukoví technici aktivně ovládat atmosféru a maximalizovat tak zvukové možnosti jakéhokoli živého vystoupení v reálném čase.

„Na rozdíl od pohlcujících systémů založených na kanálech, které využívají pevné rozmístění reproduktorů, systém AFC Image založený na objektech reprodukuje akustické prostředí bez ohledu na tvar nebo velikost prostoru. Toto snižuje nároky na nastavení a dále rozšiřuje nové možnosti živé zábavy. Přitom jsme mohli demonstrovat možnosti akustického projevu nové generace. Představení Marinart Forest produkovalo nejlepší zvuk klasické hudby, na kterém jsem se kdy podílel.“

Yoshiyuki Kanamori ze společnosti Oasis Sound Design, Inc., k tomu dodává: „V minulosti se digitální reverby používaly k dodání rezonance na koncertech klasické hudby, ale zvuk zněl pak trochu uměle. AFC Enhnace má ‘bohatost‘, která je extrémně přirozená. Přidáním této technologie k živému zvuku orchestru a původnímu zvuku sálu se nám podařilo vytvořit přirozený vynikající zvuk, jako nikdy předtím. V budoucnu bych se chtěl věnovat nádhernému zvuku, který technologie AFC přináší.“

Kreativní ředitel Noriaki Shime

Zvukový technik Yoshiyuki Kanamori

„Vytvořili jsme jiný rozměr předchozích orchestrálních vystoupení a budeme pokračovat v práci s technologií AFC od Yamahy, abychom objevili nové zvukové možnosti pro orchestry i v budoucnu,“ uzavírá Maestra Nishimoto.

Podívejte se prosím také na video s rozhovorem:

Japan

AFC

Active Field Control (AFC) je akustický systém pro zlepšení zvuku určení k úpravě a vylepšení zvuku v prostoru s využitím přirozených akustických vlastností stávající konstrukce.

RIVAGE PM série

Abychom plně podpořili zvukové techniky, kteří pak podporují umělce a interprety, tak Yamaha nedělá v oblasti kvality žádné kompromisy. Zvuk, ovladatelnost a trvanlivost - vše musí být prvotřídní a musí být implementováno způsobem, který umožňuje technikům plně se soustředit na pomoc a podporu umělců a interpretů sdělovat jejich poselství. Produkty řady RIVAGE PM ztělesňují tento ideál na nejvyšší úrovni a propojuje technologie, umění a publikum na vlnách obklopujících celý svět.

CL série

Série digitálních mixážních konzolí Yamaha CL reprezentuje novou úroveň vytříbenosti. Nabízejí vyvíjející se zkušenosti v přístupu k mixáži, plus zvukovou čistotu s možnostmi, které i těm nejnápaditějším zvukařům dávají tvůrčí svobodu. CL série je ztělesněním hlavních standardů ve světě živého zvučení ve svých nejrozvinutějších, nejmodernějších a nejvyspělejších formách.

DZR série

Nové vlajkové modely vysoce výkonných aktivních reproboxů kombinujících inteligentní 96 kHz DSP procesor a pokročilý FIR-X tuning s ve své třídě nejlepšími 2000W zesilovači třídy D. Naše první modely vybavené Dante nabízí sofistikovanou systémovou integraci s digitálními mixážními pulty.

DXS XLF série

Nové vlajkové modely vysoce výkonných aktivních subwooferů kombinujících inteligentní 96 kHz DSP procesor s ve své třídě nejlepšími 2000W zesilovači třídy D. Naše první modely vybavené Dante nabízí sofistikovanou systémovou integraci s digitálními mixážními pulty.

HS série

Aktivní studiové monitory postavené na úspěchu jejich legendárních předchůdců, které se staly skutečným standardem v oboru pro svoji přesnost.