Shakespeare v Tokiu, AFC Image transformuje Bardovy temné komedie

Od 18. října do 19. listopadu 2023 se v Novém Národním divadle v Tokiu střídavě hrály Shakespearovy temné komedie Measure for Measure a All's Well that Ends Well. K lokalizaci dialogů a zvukových efektů byl použit systém Yamaha AFC Image, díky němuž obě hry zněly mimořádně realisticky.

Přestože Measure for Measure a All's Well That Ends Well jsou dvě Shakespearovy nejméně hrané hry, překladatel Takeši Odadžima a režisér Hitoši Ujama viděli možnost nastudovat střídavá představení ve stejném obsazení a poskytnout tak moderní interpretaci a nový pohled pro dnešní publikum.

Kosei Ueda, hlavní zvukový technik

Inscenace se odehrávaly v divadle Medium v Novém národním divadle, které pojme až 1030 diváků. Pan Kosei Ueda, vedoucí zvukového oddělení, říká: "Divadlo Medium je architektonicky méně rezonanční než ostatní prostory pro představení v Novém národním divadle, takže je obtížné slyšet dialogy, když se herci otočí do strany nebo jinam." Z tohoto důvodu se divadelní představení zesilují pomocí bezdrátových mikrofonů na hercích a my máme za úkol zajistit, aby ozvučovací systém zněl co nejpřirozeněji." Aby toho pan Ueda a jeho tým dosáhli, vyzkoušeli různé metody, přičemž hlavním cílem bylo, aby dialogy zněly, jako by vycházely od herců, ať už jsou na jevišti kdekoli.

"Vyzkoušel jsem metodu, kdy bylo pódium rozděleno na různé zóny, například na levou, střední a pravou, přičemž zvukový obraz byl lokalizován pomocí matice, která rozšiřovala zvuk v každé zóně pomocí sběrnicového přívodu. Podobnou metodu převzala i další středně velká divadla," říká.

"S rozvojem technologie jsme přijali systém, který dokázal sledovat pohyby herců a automaticky lokalizovat zvukový obraz. Systém byl založen na kanálech, takže jsme museli sami směrovat signály pro lokalizaci zvukového obrazu."

I s tímto systémem se však hlasitost u jednotlivých herců liší, a pokud se jejich poloha jen nepatrně posune od nastavené zóny, zní směr, ze kterého hlas přichází, nerealisticky.

Pro představení Measure for Measure a All's Well That Ends Well vytvořil tým sedm zón: tři na jevišti pro levou, střední a pravou stranu, dvě v zadní části jeviště a dvě pro herce, kteří se pohybují mimo proscénium směrem k publiku. Tentokrát však pan Ueda mohl využít technologii AFC Image společnosti Yamaha, aby byl zvuk ještě realističtější.

Realistický dozvuk a zvukové pole v každém poslechovém prostoru. Pan Ueda vysvětluje: "Použijeme-li analogii s osvětlením, předchozí systém založený na kanálech byl jako použití jednoho reflektoru. Když herec promluvil, ozvala se pouze jedna sada reproduktorů nastavená pro danou zónu. Zvuk byl sice lokalizovaný, ale pouze v dané zóně.

Systém přehrávání založený na objektech, jako je AFC Image, je však jako světlo svítící z několika směrů. Bez ohledu na to, ve které zóně herec mluví, systém vypočítá lokalizaci zvuku a nasměruje jej do více reproduktorů, které zvuk reprodukují a zároveň se zaměřují na lokalizaci. Díky tomu zní zvuk mimořádně přirozeně.

"Uspořádali jsme ukázku AFC Image ve středně velkém divadle, a i když se hercova pozice trochu odchýlila od zóny, nebyl cítit žádný nerealismus ve směru, odkud hlas vychází."

V této inscenaci zvukový tým umístil objekty AFC Image do sedmi zónových oblastí, což přineslo výhodu v možnosti doladit lokalizaci dialogu okamžitou změnou polohy objektu odpovídající dané zóně.

Kromě dialogů byl AFC Image použit také pro zvukové efekty. To nejen pomohlo realističnosti zvuku, ale také urychlilo pracovní postup, jak vysvětluje pan Ueda.

"Zvukové efekty se obvykle vytvářejí ještě předtím, než se pustíme do předprodukce. Například u havraního volání nastavíme, do kterého reproduktoru bude směrováno, a vytvoříme pro něj efekty, například dozvuk. Po vyzkoušení během zkoušek bychom se vrátili do studia, upravili efekty a zkusili to znovu při zkouškách... a tento proces bychom opakovali, dokud by každý zvukový efekt nebyl správný.

"Jelikož je AFC Image založen na objektech, okamžitě vypočítá hlasitost pro optimální umístění zvuku. 3D reverb může libovolně měnit míru rezonance a smysl směru v závislosti na poloze objektu. To umožňuje vytvářet zvukové efekty v reálném čase, během zkoušek na jevišti. Umožňuje také přijímat kreativní výzvy během zkoušek, například zkoušet různé věci na místě. To dříve nebylo možné a ušetřilo to mnoho času. Je to úžasné."

Divadlem obíhá také scéna, v níž zní zvuk bubnů. U ní byla lokalizace efektu řízena operátorem, který v reálném čase pohyboval objekty na ovládací obrazovce AFC Image. 3D dozvuk byl také použit k přidání rezonance hudby v některých scénách a také k vytvoření pocitu realističnosti, který nelze reprodukovat pomocí stereofonního dozvuku.

Další výhodou systému AFC Image je, že automaticky vypočítá počet reproduktorů, i když se změní tvar divadla, umístění nebo počet reproduktorů. "Pokud bychom tyto produkce přenesli do jiného sálu jakékoli velikosti se systémem AFC Image, museli bychom zadat pouze tvar a velikost sálu a umístění reproduktorů. Systém AFC Image by pak provedl výpočty tak, aby vytvořil zvuk blízký zvuku středně velkého divadla," říká pan Ueda.

Pan Ueda, který systém použil pro filmy Measure for Measure a All's Well that Ends Well, si AFC Image velmi pochvaluje. "V kombinaci s běžnými metodami zónování fungoval velmi dobře, lokalizace a zvuk byly přirozené a nepociťoval jsem žádnou ztrátu hlasitosti. Především se nevyskytly žádné problémy. Bez ní bych tuto show nechtěl dělat," říká.

Je také velmi nadšený z flexibility, rychlosti a jednoduchosti použití, které přináší pro vylepšení jakékoliv produkce. "Pro divadlo přináší obrovské výhody. Pokud například chcete, aby zvuk zvonů vycházel z větší vzdálenosti od jeviště, můžete nainstalovat další reproduktor a rozšířit tak zvukové pole, což vám umožní vytvořit větší pohled na svět. V opeře můžete nainstalovat reproduktory po stranách jeviště pro zvuk stínového sboru. Existuje mnoho možností, kterých můžeme dosáhnout mnohem snadněji než kdykoli předtím.“

Nové Národní divadlo, Japonsko

AFC

Active Field Control (AFC) je akustický systém pro zlepšení zvuku určení k úpravě a vylepšení zvuku v prostoru s využitím přirozených akustických vlastností stávající konstrukce.