MYSLETE NA ZDRAVÍ SLUCHU

MILUJTE HUDBU PO CELÝ ŽIVOT

Od prvního dne Yamaha obohacuje srdce a životy prostřednictvím hudby a zvuku. Toto hledání pokračuje prostřednictvím našeho přístupu ke zdraví sluchu, sdílením rizik spojených se ztrátou sluchu a informacemi k tomu, jak si zodpovědně užívat hudbu.

RIZIKO ZTRÁTY SLUCHU ROSTE

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že zhruba polovině lidí ve věku 12 - 35 let hrozí ztráta sluchu. Existuje přímá souvislost s příliš dlouhou délkou poslechu a vysokou úrovní hlasitosti prostřednictvím sluchátek a špuntů.

O ÚROVNÍCH POSLECHU HUDBY

Neustálý poslech hudby na vysoké úrovni hlasitosti samozřejmě poškodí váš sluch. Vezeme-li toto v úvahu, tak existují trendy, které se snaží snížit výstupní úrovně hlasitosti u zdroje - ze sluchátek, špuntů do uší, hudebních přehrávačů apod. Zejména v Evropě se objevují mezinárodní normy pro omezení maximální hladiny akustického tlaku na 100 dB nebo méně. Kromě toho mohou být na živých vystoupeních, koncertních a různých jiných akcích uvalena omezení úrovně zvuku, přičemž po celém světě se vyvíjejí různé snahy o ochranu lidského sluchu před nadměrnou hlasitostí.

POCHOPENÍ KAŽDODENNÍ ÚROVNĚ ZVUKU

Pochopení každodenní úrovně zvuku je klíčem k tomu pochopit, jak vnímáte zvuk ve sluchátkách a špuntech. Jakmile zvuky překročí 100 dB, zatěžuje to vaše uši. Při 130 dB je zvuk už dostatečně hlasitý na to, aby dokázal poškodit váš sluch.

OPTIMÁLNÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI A DÉLKA POSLECHU

Při přemýšlení o zdraví sluchu vezměte v úvahu jednak úroveň hlasitosti, tak i celkovou dobu poslechu. Čím déle posloucháte, tím nižší by měla být celková hlasitost. Níže uvedená tabulka může sloužit jako vodítko, není však považována za lékařské doporučení.

Citace

ITU-T H.870 “Guidelines for safe listening devices/systems”- ITU (International Telecommunication Union)

DÁVEJTE POZOR NA SVÉ UŠI

UDĚLEJTE SI ČAS NA ODPOČINEK PRO VAŠE UŠI

Váš sluch je unavený každodenními zvuky. Nejde jen o poslech hudby. Ticho je velmi důležité, zvláště pokud jsou vaše uši vystaveny hlučnému prostředí. Pro tyto situace zvažte použití špuntů do uší. Existují špunty do uší, které blokují škodlivější frekvenční pásma a zároveň propouštějí více více zvuků vytvářejících atmosféru.

DÁVEJTE SI POZOR NA HLASITOST

Pokud je okolní hluk kolem vás hlasitý, je velmi lákavé zvýšit hlasitost na nebezpečnou úroveň, aniž byste si to uvědomovali. Nezapomeňte čas od času zkontrolovat úroveň poslechu hudby.

VYBERTE SI ŠPUNTY A SLUCHÁTKA, KTERÁ NENAMÁHAJÍ VAŠE UŠI

Ve sluchátkách Yamaha je k dispozici jedinečná funkce Listening Care (ochrana sluchu), která vám umožní si naplno vychutnat hudbu při nízké hlasitosti, ale ve vysoké kvalitě. Kvůli sluchovým vlastnostem lidského ucha můžete při poslechu hudby při nižší hlasitosti pociťovat nedostatek vysokých a nízkých frekvencí. A tak, abyste lépe slyšeli tyto chybějící frekvence, můžete to nechtěně kompenzovat nebezpečným zvýšením úrovně hlasitosti. Funkce Listening Care monitoruje úroveň poslechu a optimálně koriguje vysoké a nízké frekvence, které jsou obtížně slyšitelné, a přitom zachovává původní frekvenční vyvážení hudby. To vede nejen k menšímu namáhání uší v důsledku nadměrné úrovně hlasitosti, ale také k přirozeně reprodukovanému zvuku, který se snadno poslouchá.

RADA OD ODBORNÍKA NA SLUCH

Keita SUYAMA

FitEar/Safe Listening

UŽIJTE SI HUDBU S DOBRÝM ZVUKEM NAVŽDY

Naše potěšení z hudby a zapojení do ní má mnoho různých aspektů, včetně poslechu hudby s klasickými sluchátky nebo se sluchátky do uší (špunty)., návštěvy živých koncertů a hraní na hudební nástroje. Přesto často věnujeme málo pozornosti našim uším, které tuto hudbu přijímají a důležité roli, kterou pro nás sluch hraje. Pokud jste pohlceni svou hudbou, tak se může stát, že ji budete poslouchat dlouhou dobu na vysoké úrovni hlasitosti. A zvláště nyní s chytrými telefony a bezdrátovými sluchátky, které vám umožní snadno si vychutnat hudbu, se můžete dostat do nebezpečného poslechového prostředí, aniž byste si toho byli vědomi. Možná se ptáte, jak dosáhnout plné spokojenosti s vaší hudbou a užívat si ji s vysoce kvalitním zvukem navždy — aniž byste přestali slyšet úplně nebo se zcela vzdali hlasitého zvuku.

Yamaha je hluboce spjata se zvukem a hudbou a těším se na komplexní návrhy, které uživatelům nabízejí pro vytváření hudebního zážitku a ochrany sluchu a také na poskytování užitečných rad pro používání zařízení určených k poslechu v bezpečném prostředí.

AŤ VÁS SKUTEČNÝ ZVUK

PROVÁZÍ

NAVŽDY