ZG Controller

ZG Controller je softwarová aplikace, která vám umožňuje ovládat DSP funkce a interní audio nastavení herního streamovacího mixu ZG série z počítače se systémem Windows / Mac připojeného prostřednictvím USB.

*ZG Controller je součástí “Tools for ZG“.

*Zvuková zkouška (Sound Check)

*Zvuková zkouška (Sound Check)

Okno “Sound Check“, které můžete rozbalit kliknutím na ikonu v levém spodním rohu, vám umožňuje zkontrolovat počet kanálů pro signál aktuálně přiváděný z USB/HDMI. Vstupní signál pro kontrolu můžete přepnout roztažením displeje a stisknutím tlačítka USB/HDMI zcela vlevo. Počet vstupních kanálů závisí na nastavení audio kanálu ve Windows, Mac nebo herním zařízení připojeném k USB/HDMI.

*Obrázek výše ukazuje stereo signál vstupující do ZG prostřednictvím USB.

*Pro praktické použití funkce prostorové reprodukce zvuku ve sluchátkách v ZG sérii musí být vstupním signálem vícekanálový prostorový zvuk.

Nastavení mikrofonu (MIC SETTINGS)

Nastavení mikrofonu (MIC SETTINGS)

Na stránce MIC SETTINGS (nastavení mikrofonu) si můžete pomocí ukazatelů zkontrolovat vstupní a výstupní úroveň signálu z mikrofonu/headsetu do ZG série. GATE (šumová brána) snižuje šum pomocí ořezání zvuků s nižší než nastavenou úrovní, COMP (kompresor) snižuje pomocí komprimace dynamický rozsah, EQ (ekvalizér) upravuje kvalitu zvuku pomocí zvýraznění/potlačení určitého frekvenčního pásma a LIMITER (limitér) omezuje zvuk na určitý rozsah hlasitosti, aby se celkový zvuk lépe poslouchal.

MIC EFFECT

MIC EFFECT

Stránka MIC EFFECT poskytuje nastavení pro tři efekty aplikované na vstup audio signálu z mikrofonu/headsetu. Tato nastavení odpovídají ikonám na tlačítkách hlavní jednotky a lze je okamžitě vyvolat fyzickými tlačítky.

První je VOICE CHANGER 1, což je kombinace čtyř různých efektů (FX1, FX2, REVERB a TONE). A druhý lze přiřadit buď funkci VOICE CHANGER 2 nebo funkci SE, která při stisknutí ztlumí vstupní zvuk a poskytuje pípnutí pro ovládání vysílání. Třetí tlačítko je tlačítko Echo, které vytváří efekt ozvěny pouze při jeho stisknutí.

GAME EFFECT

GAME EFFECT

Stránka GAME EFFECT umožňuje nastavit efekty aplikované na vstup zvuku hry z HDMI/USB a zvuk vstupu partnera hlasového chatu z USB/AUX.

Tlačítka 1-3 odpovídají tlačítkům na hlavní jednotce a lze je vyvolat okamžitě. Uživatel si může vybrat z přednastavených efektů pro každé tlačítko nebo vytvořit uživatelské předvolby přizpůsobením detailních nastavení parametrů pro efekty 3D CHAT SPACE, ZG SURROUND, FOCUS MODE a EQ.

Stránka HEADPHONE MONITOR SETTINGS

Stránka HEADPHONE MONITOR SETTINGS

Na stránce HEADPHONE MONITOR SETTINGS si můžete nastavit korekci EQ pro zvuk, který slyšíte ve sluchátkách a hlasitost odposlechu pro váš vlastní hlasový vstup z mikrofonu/náhlavní soupravy.

Nastavení lze vybrat z dostupných předvoleb nebo si můžete vytvořit vlastní uživatelskou předvolbu a pomocí 4pásmového EQ najít optimální nastavení korekcí pro vaše sluchátka/vaši náhlavní soupravu.

STREAMOVÁNÍ VÝSTUPNÍHO MIXU

STREAMOVÁNÍ VÝSTUPNÍHO MIXU

Tato obrazovka se používá pro konfiguraci “STREAMING“ výstupního kanálu ze ZG série.

Můžete upravit vyvážení hlasitosti tří typů vstupního audio signálu - MIC, VOICE, GAME - pomocí příslušných faderů a zároveň kontrolovat vstupní a výstupní hlasitost pomocí měřičů úrovně signálu. Výsledný kombinovaný výstup z USB a HDMI lze samostatně nastavit do pozice ON/OFF. Pro kontrolu smíchaného signálu stiskněte tlačítko “MONITOR“, aby tlačítko svítilo světle modře.

*Ve vaší streamovací aplikaci musí být zvoleno jako zařízení pro nahrávání a vstup následující:

- Windows: Streaming (Yamaha ZG01)

- Mac: Yamaha ZG01 Game

ZG01 Plug-in Available on Elgato’s Market Place

ZG01 Plug-in Available on Elgato’s Market Place

A plug-in for Yamaha‘s Game Streaming Audio Mixer “ZG01” that allows operation on Elgato’s Customizable Control Device “STREAM DECK” is available for free. This plug-in makes it pssible to easily adjust the balance of game streaming audio in real time with “hand-held, intuitive and quick” controls by operating the knobs and buttons of “STREAM DECK” series.

Download ZG01 Plug-in at Elgato Marketplace

Název OS Velikost Poslední aktualizace
TOOLS for ZG V2.0.0 for macOS 11/12/13/14 (Intel/Apple silicon) Mac 217MB 2023-11-22
TOOLS for ZG V2.0.0 for Windows 11/10 (64-bit) Win 165.3MB 2023-11-22

*ZG Controller is included in "Tools for ZG".