Bezpečnost

Přesná synchronizace

Zařízení v Dante síti se synchronizují s hlavním (master) zařízením s přesností na nanosekundy.

Celá síť Dante se chová jako clock master, takže není třeba myslet na vztahy master/slave v síti.

Pokud je hlavní (master) zařízení odpojeno z Dante sítě, tak další zařízení automaticky převezme master ovládáníbez přerušení audia nebo ztráty synchronizace.

Záložní propojení

V situacích, kdy je potřeba zabránit přerušení signálu v důsledku poruchy kabelu nebo poruchy zařízení, Dante usnadňuje instalaci redundantních signálních vedení pro zálohování.

Nastavení uložená pro každé zařízení

Jakmile je jednou zařízení nasměrováno, tak si Dante zapamatuje název zařízení a jeho nastavení směrování.

Přenos a příjem audio signálu se řídí nastavením směrování signálu uživatelem, bez ohledu na to, kde jsou zařízení v síti připojená.