Jednoduchost

Systém Plug & Play (zapoj a hraj)

V síti Dante můžeme konfigurovat IP adresy nastavení hodin a objevovat zařízení se základními nastavením automaticky.

Jediná věc, kterou musí zákazník udělat, je připojit kabel a může začít používat Dante audio systém.

Jednoduché vedení pomocí LAN kabelů

Multikabely jsou nahrazeny síťovými kabely pro významné snížení nákladů.

Lehčí a kompaktnější vybavení se snadněji přenáší, navíc je snížen čas nutný na drátové propojení a nároky na pracovní sílu. Patch kabely k mixu jsou eliminovány.

Pro řetězené propojení nejsou nutné síťové přepínače.

Dante

Síťové kabely x 2

Dante

Analog

16-kanálové vícežilové kabely x 6

Analog

Snadné nastavení pomocí počítače

Přenos a příjem audio signálu nejsou omezeny fyzickou kabeláží. Všechna zařízení připojená k síti jsou vzájemně propojena.

Směrování audio signálu lze ovládat z počítače, na kterém je spuštěn odpovídající software, nebo ze zařízení, které podporuje směrování signálu (například mix CL série).

Dante Controller

Dante Controller je aplikace pro počítače se systémem Windows nebo Mac pro nastavení a ovládání Dante sítě.

Umožňuje snadné směrování audio signálu a další operace.

Řetězené propojení mezi jednotlivými zařízeními

Dante moduly v CL, QL, R sériích a v některých dalších zařízeních mají interní přepínače, které umožňují řetězené propojení. Přestože jsou zařízení fyzicky propojená do řetězce, tak logická topologie sítě je hvězdicová.

Je důležité zajistit, aby nebyly navázány žádné propojené smyčky.

Režim musí být zvolen individuálně pro jednotlivá zařízení.

( Řetězený a záložní redundantní režimy lze kombinovat. )