STROPNÍ ŘEŠENÍ ADECIA

“Zvuk“ zrychluje obchodování

S novými a neustále se měnícími komunikačními požadavky zůstává jedna věc stále stejná: potřeba vysoce kvalitního a bezproblémového zvuku pro spolupráci. Stropní řešení ADECIA Ceiling Solution, skládající se z nového stropního mikrofonního pole RM-CG a konferenčního procesoru RM-CR, pomáhá organizacím překonávat výzvy s implementací, konfigurací a akustikou místnosti pomocí všech komponent potřebných pro úspěšnou instalaci - navržených tak, aby vzájemně spolupracovaly a snížily náklady, složitost a čas nutný na nastavení.

Jméno “ADECIA“ složené slovo pocházející z DECIR ve Španělštině (pro vyjádření slov pro řeč nebo mluvení) a “IA“ je zkratka pro inteligentní audio, což je silná stránka Yamahy.

“Zvuk“ zrychluje obchodování “Zvuk“ zrychluje obchodování “Zvuk“ zrychluje obchodování

Produkty

RM-CG

Dynamické stropní mikrofonní pole RM-CG je vybaveno technologií vícepaprskového sledování, která se zaměřuje na lidské hlasy. Díky speciálnímu spirálovému uspořádání svých mikrofonních prvků nabízí RM-CG nejužší a nejpřesnější paprsek pro zachycení hlasu, zatímco nepřetržitý hluk na pozadí je eliminován pomocí pokročilých algoritmů redukce hluku Yamaha a detekce aktivity lidského hlasu (HVAD). V kombinaci s technologií sledování paprsku (beam tracking) jsou čistě nasnímány jednotlivé hlasy, dokonce i když mluví současně více než jedna osoba. Přenos Dante audio i řídícího signálu a napájení je realizováno prostřednictvím jednoho LAN kabelu, zatímco jsou k dispozici tři způsoby uchycení - stropní, VESA a zavěšení na drátě - aby vše vyhovovalo jakémukoli prostoru.

RM-CR

Konferenční procesor RM-CR automaticky rozpozná Dante mikrofony a reproduktory umístěné na stejné síti. Během uvedení do provozu automaticky připravuje optimální nastavení zvuku pro dané prostředí s ohledem na rozmístění reproduktorů a mikrofonů, dozvukových charakteristik místnosti a ozvěnové odezvy. Automatické doladění je dosaženo pomocí jednoduchého pětistupňového procesu pomocí speciálního webového rozhraní. RM-CG provádí automatické míchání všech připojení Dante zvukových zdrojů a konferenční procesor zvládne širokou škálu zdrojů, včetně dynamických mikrofonů, analogových vstupních a výstupních linkových signálů, USB, Bluetooth a SIP telefonii.

Klíčové možnosti

Kompletní pokrytí od zvukového vstupu po výstup

ADECIA pomáhá organizacím překonat problémy s implementací, konfigurací a akustikou místnosti tím, že poskytuje všechny komponenty potřebné pro úspěšnou instalaci. Nové dynamické stropní mikrofonní pole RM-CG, speciální konfereční procesor RM-CR, inovativní line array reproduktory Yamaha VXL1-16P a optimalizovaný PoE+ switch SWR2311P-10G představují komplexní řešení navržené pro bezproblémovou spolupráci.

Nejlepší zvuk v nejkratším čase

Systém automaticky detekuje všechny komponenty a konfiguruje je tak, aby byly optimalizovány pro prostředí místnosti, s ohledem na rozmístění reproduktorů a mikrofonů, dozvukové vlastnosti místnosti a chování ozvěny. Nastavení místnosti může být stejně snadné, jako následování webového konfigurátoru prostřednictvím čtyřkrokové konfigurace.

Snižte časovou náročnost, výdaje a komplexnosti

Snižte časovou náročnost, výdaje a komplexnosti

Audio/řídící signály lze přenášet jedním síťovým kabelem díky využití síťového audio standardu Dante, čímž odpadají starosti se složitým kabelovým propojováním jednotlivých komponent a instalační problémy.

Zachytí každé slovo

Zachytí každé slovo

Dynamická technologie sledování hlasu prostřednictvím více paprsků podporuje živé přirozené diskuse více účastníků a předává čistý audio signál jednotlivých účastníků druhé straně vzdálené konference. Její jedinečná funkce zpracování signálu, která pomáhá zachytit lidský hlas bez hluku na pozadí, napomáhá poskytovat hladkou, bezproblémovou a dobře srozumitelnou konverzaci.

Integrace do všech zvukových prostředí

Integrace do všech zvukových prostředí

Systém je vybaven různými rozhraními, včetně dynamických mikrofonů. analogových vstupů/výstupů na linkové úrovni, USB, Bluetooth a SIP telefonie umožňuje flexibilitu použití jak pro webové konferenční systémy, tak pro konference po telefonních linkách. Podporuje Windows, macOS, iOS i Android a je plně kompatibilní s předními aplikacemi sjednocené komunikace. ADECIA vám poskytuje flexibilitu přizpůsobení vašim konkrétním potřebám.

Certifikováno strategickými partnery

ADECIA komponenty

Technologie

Zpracování zvuku pro vysoce kvalitní zážitek ze vzdálené konference

Multi-beam Tracking

Multi-beam tracking je technologie zpracování signálu, která dokáže sledovat více mluvčích pomocí kombinace technologie formování paprsku (Beamforming), která formuje směrovost více mikrofonních prvků pro zachycení zvuku, vytvářením více takovýchto paprsků a technologií dynamického sledování, která umožňuje chytře sledovat hlasy různých mluvčích, pokud prezentuje a mluví více lidí současně.

Auto Tracking Beamformimg

Čtveřice dynamických paprsků současně sleduje více lidí, což umožňuje přirozenou živou konverzaci. Díky úzké směrovosti každého z paprsků systém přesně zachytí řeč a zároveň potlačuje hluk na pozadí, díky čemuž je pak hlas pro druhou stranu vysílání krásně srozumitelný.

Adaptivní Echo Canceller (potlačovač ozvěny)

Zatímco jiná zařízení pro potlačení ozvěny měří místnost a nastavují úrovně jednou, adaptivní potlačení ozvěny od Yamahy neustále hledá změny v prostředí, aby poskytovalo nepřerušovaný zvukový tok bez ozvěny.

Automatická kontrola zisku (gainu)

Tato zvuková technologie automaticky upravuje úrovně hlasu tak, aby poskytovala konzistentní, optimální úroveň na vzdáleném konci, bez ohledu na to, zda jsou některé hlasy hlasitější nebo slabší nebo blíže či dál od mikrofonu. Tato automatická funkce umožňuje každému slyšet nebo být slyšen na ideální úrovni.

Redukce šumu

Když se do komunikačního prostoru dostane nepřetržitý hluk, jako je ventilátor projektoru nebo systém klimatizace, technologie Yamaha Noise Reduction tyto prvky odstraní, aby byl na dálku jasně přenesen hlas a zvuk přednášejícího.

Odstranění dozvuku (dereverberation)

Dozvuk z akusticky slabého prostředí může ztížit rozlišení jasného hlasového signálu. Dereverberace potlačuje tyto složky dozvuku a poskytuje vysoce srozumitelný výstup.

Katalog

ADECIA Solution Catalog