Záruční / nezáruční případy

Co dělat v záručním / nezáručním případě?

AVENTAGE AV Receiver 2+1


HiFi High-End 2+3


Free 5 year guarantee* on AvantGrand Series, NU1 &Clavinova


Free 5 year guarantee* on DTX 400 Series


DSR, DXR, DXS 2+5 Years Extended Warranty


DBR 2+2 Years Extended Warranty


Co dělat v záručních/nezáručních případech?

Nejprve kontaktujte vašeho prodejce nebo dovozce YAMAHA. Ten vám může potvrdit, zda se jedná o hardwarový problém a může se pokusit tento problém vyřešit. Pokud ne, tak vám pomůže zajistit opravu.

V případě, že váš prodejce neí v dosahu, zkontrolujte prosím, zda zde není ve vaší oblasti některé naše Servisní středisko.

Přiložte prosím také kopii faktury jako záruční doklad, jinak dostanete cenovou nabídku, v případě, že záruka už není platná!

Kopii těchto dat si prosím ponechejte na vyžádání!
  • Vaše jméno a adresu
  • Telefon, fax nebo e-mail
  • Název modelu a sériové číslo
  • Jméno nebo název vašeho prodejce
  • Přesný popis problému
  • Vaši konfiguraci (další připojená zařízení, …)
  • Ujistěte se, že je přiloženo kompletní příslušenství
  • Pokud je to možné, proveďte zálohu vašich dat
  • Pokud máte k dispozici, použijte originál obal zařízení, aby se zabránilo poškození při přepravě!