Záruka Yamaha pro zákazníky

Záruka Yamaha pro zákazníky z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Švýcarska a Spojeného království

5 YEARS FREE WARRANTY
For Genos2


5 YEARS FREE WARRANTY
For all Yamaha Brass and Woodwind instruments*


MusicCast BAR40SW 2+1


HiFi High-End 2+3


EXTENDED WARRANTY FOR SELECTED YAMAHA GUITARS


Free 5 year guarantee* on AvantGrand Series, NU1 &Clavinova


10 LETÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA


DSR, DXR, DXS 2+5 Years Extended
Warranty


DBR, DHR 2+2 Years Extended Warranty


Extended guarantees for the Installation series


Extended guarantees for selected power amplifiers & amp control products


V první řadě prosím kontaktujte Vašeho prodejce nebo dovozce produktů Yamaha. Může potvrdit, zda se jedná o hardwarový problém a může se pokusit vyřešit Váš problém. Pokud ne, pomůže Vám s opravou.

Opravy mohou být prováděny a odesílány vybranými autorizovanými servisními partnery, nikoliv přímo společností Yamaha Music Europe GmbH.

Pokud sídlí Váš prodejce daleko, zkontrolujte, zda není ve Vaší oblasti jedna z našich servisních stanic.

Přiložte prosím také kopii faktury jako záruční doklad, jinak dostanete cenovou nabídku, v případě, že záruka už není platná!

Kopii těchto dat si prosím ponechejte na vyžádání!
  • Vaše jméno a adresa
  • Telefon, fax nebo e-mail
  • Název modelu a výrobní číslo
  • Název prodejce
  • Pečlivě popište problém
  • Vaše konfigurace (další připojená zařízení ...)
  • Zkontrolujte prosím, zda je přiloženo veškeré příslušenství
  • Zálohujte si prosím svá uživatelská data. (A z reklamovaného zařízení je vymažte, pokud je to možné)
  • Důkladně reklamované zařízení zabalte (ideálně do originálního obalu, pokud je to možné), aby se zabránilo jeho poškození při přepravě.