Rozšířená záruka pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

Zdarma záruka 5 let* pro Silent, TransAcoustic a Disklavier piana

Rozšířená záruka pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

Zdarma záruka 5 let* pro Silent, TransAcoustic a Disklavier piana

Zdarma záruka 5 let* pro Silent, TransAcoustic a Disklavier piana

*Pro získání rozšířené záruky na váš nástroj ze dvou na pět let je nutné nástroj zaregistrovat do 6 měsíců od data zakoupení. Tato nabídka rozšířené záruky se vztahuje na naše Silent (SH, SH2, SG2, SC2), TransAcoustic™ (TA, TA2), Disklavier ENSPIRE a Disklavier ENSPIRE Pro piana, která byla zakoupena v období mezi 1. dubnem 2020 a 31. březnem 2022.

Rozšířená záruka je platná pouze tehdy, je-li při každé reklamaci předložen originál dokladu o koupi společně s certifikátem o prodloužené záruce.

Tato rozšířená záruka je platná pouze v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.