Prodloužená záruka pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

Záruka na 5 let zdarma* pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

Prodloužená záruka pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

Záruka na 5 let zdarma* pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

Záruka na 5 let zdarma* pro piana Silent, TransAcoustic a Disklavier

*Pro získání rozšířené záruky ze dvou na pět let si prosím zaregistrujte váš nástroj do 6 měsíců od data nákupu. Tato akce platí pro piana Silent (SH, SH2, SG2, SC2), TransAcoustic™ (TA, TA2), Disklavier ENSPIRE a Disklavier ENSPIRE Pro zakoupená v období mezi 1. dubnem 2020 a 31. březnem 2021.

Rozšířená záruka je platná pouze v případě, že v okamžiku uplatnění jakéhokoli nároku je spolu s originálem dokladu o zakoupení předložen také certifikát o prodloužené záruce.

This extended guarantee is only valid in the folloTato rozšířená záruka je platná pouze v následujících zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.wing countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lichtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, Slovakia, Slovenia, Spain, United Kingdom