Prohlášení o ochraně údajů

Rozsah použití

Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje uživatelům povahu, rozsah a účely shromažďování a používání osobních údajů, které provádí odpovědný poskytovatel, společnost Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen (dále jen „Yamaha“) na svých webových stránkách (dále jen „služby“).

Ochrana údajů

Společnost Yamaha je přesvědčena, že máte právo vědět, jak se na těchto webových stránkách shromažďují a zpracovávají údaje, a ráda by vás informovala, jak můžete přispět k ochraně údajů. V podstatě je možné používat webové stránky bez poskytnutí osobních údajů. Pro používání konkrétních služeb na našich stránkách mohou existovat různé předpisy, které vysvětlíme samostatně níže. Z právního hlediska je ochrana údajů založena na německém spolkovém zákoně o ochraně dat (BDSG) a zákoně o telekomunikačních médiích (TMG).

Každá návštěva webových stránek společnosti Yamaha je automaticky zaznamenána, přičemž se zaznamenává IP adresa a název domény návštěvníka a navštěvovaná stránka. Společnost Yamaha tyto informace požaduje, aby s využitím statistických metod porozuměla tomu, jak návštěvníci používají její webové stránky. To znamená, že služby mohou být průběžně zlepšovány.

Jak společnost Yamaha používá soubory cookie?

V určitých oblastech můžete být rovněž požádáni o osobní údaje, které mohou umožňovat identifikaci vaší osoby. Koncept osobních údajů je definován v německém spolkovém zákoně o ochraně dat. Týká se konkrétních informací o osobních nebo faktických okolnostech určité nebo identifikovatelné osoby. V této souvislosti budete požádáni o zadání určitých údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa atd. Tyto údaje jsou shromažďovány, pokud se chcete účastnit určitých služeb, jako jsou chatovací místnosti nebo fóra, pokud se zúčastníte soutěže nebo pokud pomocí těchto internetových služeb požádáte o produkty či služby.

Společnost Yamaha tyto údaje shromažďuje pouze za příslušným účelem, ke kterému své osobní údaje poskytujete. K dosažení tohoto cíle může společnost Yamaha předávat údaje svým pobočkám (např. příslušné národní pobočce), které je budou zpracovávat. Pokud již údaje nebudou potřeba, zničíme je v souladu se zákonem na ochranu dat. Pokud budou osobní údaje používány nad tento rámec, společnost Yamaha vás výslovně požádá o souhlas, který můžete kdykoli odvolat tak, že o tom informujete společnost Yamaha. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu použity k žádnému jinému účelu než k tomu, za kterým jste je poskytli. Rovněž nebudou použity k tomu, abychom vás kontaktovali za jiným účelem, a bez vašeho výslovného souhlasu nebudou poskytnuty třetím stranám. Společnost Yamaha předá na požádání osobní údaje úřadům nebo soudům, pokud tak bude ze zákona povinna učinit.

Zabezpečení

Společnost Yamaha se snaží zajistit vysokou úroveň zabezpečení webových stránek. Přesto nelze vyloučit neoprávněný přístup k uloženým datům nebo systému a vznik škod z toho vyplývajících.

Přenos údajů

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud tak nebudeme muset učinit ze zákona. V případě, že s vašimi osobními údaji přicházejí do kontaktu externí poskytovatelé služeb, prostřednictvím právních, technických a organizačních opatření jsme zajistili, aby dodržovali ustanovení zákonů na ochranu údajů. Kromě toho je pravidelně monitorujeme. Rozsah přenášených dat je ovšem v těchto případech omezen na nezbytně nutné minimum. Váš výslovný souhlas je rovněž nutný k přenosu osobních údajů třetím stranám, zejména pokud se tyto třetí strany nacházejí mimo území, kde platí zákony Evropské unie. Souhlas může být kdykoli odvolán s účinností do budoucna.

Google Tag Manager

Kvůli transparentnosti bychom vás rádi informovali, že používáme systém Google Tag Manager. Samotný systém Google Tag Manager neshromažďuje žádné osobní údaje. Tag Manager nám usnadňuje integraci a správu tagů. Tagy jsou malé prvky kódu, které se kromě jiného používají k měření provozu a chování návštěvníků, abychom porozuměli účinkům online reklamy a sociálních kanálů, nasměrovali své marketingové úsilí na cílové skupiny a mohli testovat a optimalizovat webové stránky. Používáme pouze službu Google Analytics (viz níže). Pokud jste provedli deaktivaci, systém Google Tag Manager vezme tuto deaktivaci v úvahu.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je služba pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá textové soubory, známé jako „soubory cookie“, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem používání webových stránek, které jsou vygenerovány prostřednictvím souborů cookie, se obecně přenášejí na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Ovšem aktivací IP anonymizace na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa společností Google zkrácena, a to v členských státech Evropské unie a v jiných státech, které jsou účastníky smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena na tomto serveru. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a k tomu, aby provozovateli webových stránek poskytovala další služby související s využíváním webových stránek a internetu.

IP adresa, kterou váš prohlížeč zašle do služby Google Analytics, nebude spojena s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zastavit úpravou příslušných nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom ovšem upozornili na to, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek. Navíc můžete zastavit data generovaná souborem cookie, která souvisejí s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a která shromažďuje společnost Google, a zastavit zpracování těchto dat společností Google, pokud stáhnete a do prohlížeče nainstalujete modul plug-in, který je k dispozici na následujícím odkazu.

Případně můžete rovněž zabránit službě Google Analytics ve shromažďování dat, když kliknete na následující odkaz. Tím se vytvoří deaktivační soubor cookie, který zastaví shromažďování dat v budoucnu, když navštívíte tyto webové stránky: Deaktivovat Google Analytics. Tento deaktivační soubor cookie platí pouze pro tento prohlížeč a pouze pro tuto doménu. Pokud odstraníte soubory cookie v tomto prohlížeči, budete muset na tento odkaz kliknout znovu

Newsletter

Náš newsletter poskytuje informace o našich produktech, propagačních akcích, kampaních a novinkách.

Pokud chcete dostávat newsletter, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní zkontrolovat, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy nebo že majitel adresy souhlasí s dostáváním newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují. Tyto údaje se používají pouze k zasílání newsletteru a nebudou předány třetím stranám.

Když se zaregistrujete k odběru newsletteru, uložíme vaši IP adresu a datum registrace. Tyto údaje ukládáme pouze jako důkaz pro případ, že by nějaká třetí strana e-mailovou adresu zneužila a provedla registraci k odběru newsletteru bez vědomí oprávněné osoby.

Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailové adresy a jejich používáním k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím odkazu v samotném newsletteru, ve vašem profilu nebo zasláním zprávy prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Moduly plug-in pro sociální sítě Facebook, Google+ a Twitter

Na těchto webových stránkách se používají moduly plug-in sociální sítí následujících poskytovatelů:

• Facebook (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

• Twitter (provozovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

• Google+ (provozovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Tyto moduly plug-in od vás obvykle standardně shromažďují data a přenášejí je na server příslušného poskytovatele.

Abychom zaručili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme technická opatření, jež zaručují, že poskytovatel příslušného modulu plug-in nemůže shromažďovat vaše údaje bez vašeho souhlasu. Při vstupu na stránky s integrovanými moduly plug-in jsou tyto moduly nejprve deaktivovány. Moduly plug-in budou aktivovány teprve po kliknutí na příslušný symbol, čímž dáte souhlas k tomu, aby byly vaše údaje přenášeny příslušnému poskytovateli.

Po aktivaci bude modul plug-in rovněž shromažďovat osobní údaje, jako je IP adresa, a zasílat je na server příslušného poskytovatele, kde budou uloženy. Aktivované moduly plug-in sociálních sítí při vstupu na dotyčné webové stránky rovněž vytvářejí soubory cookie s jedinečným identifikátorem. Poskytovatelé tak mohou vytvářet profily o vašem chování při používání stránek. K tomu dochází i tehdy, když nejste členem sociální sítě příslušného poskytovatele. Pokud jste členem sociální sítě poskytovatele a jste přihlášeni k sociální síti při návštěvě těchto webových stránek, vaše údaje a informace o návštěvě těchto webových stránek mohou být zkombinovány s vaším profilem na sociální síti. Nemáme žádný vliv na přesný rozsah údajů, které o vás příslušný poskytovatel shromažďuje. Podrobnější informace o rozsahu, povaze a účelu zpracování dat a o právech a možnostech nastavení k ochraně vašeho soukromí naleznete v oznámeních o ochraně dat u poskytovatele příslušné sociální sítě. Ty najdete na následujících adresách:

Facebook Connect

Rovněž nabízíme možnost zaregistrovat se do služby zasílání našeho newsletteru prostřednictvím systému Facebook Connect. Tímto způsobem není potřeba další registrace. Chcete-li se zaregistrovat, budete přesměrováni na stránky Facebooku, kde se můžete zaregistrovat pomocí svých uživatelských informací. Tím dojde k propojení vašeho profilu na Facebooku s naší službou. Při tomto propojení automaticky obdržíme od společnosti Facebook Inc. následující informace: Vaše jméno a e-mailová adresa.

Z těchto údajů použijeme pouze vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom vás mohli identifikovat za účelem zasílání newsletteru.

Chcete-li získat další informace o systému Facebook Connect a nastaveních ochrany soukromí, podívejte se prosím na oznámení o ochraně dat a podmínky používání společnosti Facebook Inc.

Propojení s profily na sociálních médiích

Nabízíme možnost zaregistrovat se do služby zasílání našeho newsletteru prostřednictvím vašeho profilu na sociálních médiích. Tímto způsobem není potřeba další registrace. Chcete-li se zaregistrovat, budete přesměrováni do příslušné sociální sítě, kde se můžete zaregistrovat pomocí svých uživatelských informací. Tím dojde k propojení vašeho profilu s naší službou. Při tomto propojení automaticky obdržíme následující informace: Vaše jméno a e-mailovou adresu.

Z těchto údajů použijeme pouze vaše jméno a e-mailovou adresu. Tyto informace jsou nutné k tomu, abychom vás mohli identifikovat za účelem zasílání newsletteru.

K propojení svého profilu s námi můžete použít následující sociální sítě: - Facebook - Xing - Twitter

Chcete-li získat další informace o propojení profilů na sociálních sítích a o jejich nastaveních ochrany soukromí, podívejte se prosím na příslušná oznámení o ochraně dat a podmínky používání daných sociálních sítí.

Soutěže

Na některých našich webových stránkách máte možnost účastnit se soutěží. Údaje, které od vás v rámci účasti v soutěžích shromáždíme, se v podstatě používají pouze k realizaci soutěže a následně je zničíme v souladu se zákony na ochranu dat. Účast v takových kampaních je samozřejmě dobrovolná.

Proces přihlášení

Pokud zašlete přihlášku naší společnosti elektronicky, vaše údaje budou použity pouze ke zpracování přihlášky a nebudou předány třetím stranám. Mějte prosím na paměti, že přihlášky zasílané e-mailem se přenášejí nezašifrované.

Zabezpečení dat

Abychom ochránili vaše osobní údaje, které jsme uložili, před neoprávněným přístupem a zneužitím, přijali jsme komplexní technická a provozní bezpečnostní opatření. Naše postupy zabezpečení jsou pravidelně kontrolovány a přizpůsobovány v souladu s pokrokem technologií. Naši zaměstnanci pravidelně absolvují školení a jsou povinni zachovávat důvěrnost dat.

Vaše práva

Velmi důležitá je pro nás transparentnost. Na požádání vás rádi v souladu se svými zákonnými povinnostmi informujeme, zda máme uloženy vaše osobní údaje a jaké to jsou. Dle požadavků ustanovení německého spolkového zákona o ochraně dat můžete v případě potřeby požádat o změnu, zablokování nebo odstranění těchto dat, pokud to není v rozporu se zákonným dobami uchovávání dat. S radostí vám také poskytneme náš veřejný registr činností zpracování, který obsahuje informace vyžadované dle § 4g, odst. 2, ve spojení s § 4e zákona BDSG.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete rovněž kontaktovat našeho pracovníka ochrany dat, který vám také pomůže se žádostmi o informace, návrhy či stížnostmi.

Kontaktní údaje pracovníka ochrany dat

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se prosím na adresu:

Personal/confidential F.A.O Mr Tim-Oliver Ritz

intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

Změny oznámení o ochraně dat

Vyhrazujeme si právo změnit a rozšířit oznámení o ochraně dat. Platí k: březen 2016