Prohlášení o ochraně údajů

Společnost Yamaha Music Europe GmbH („Yamaha“) je přesvědčena, že ochrana osobních údajů každého zákazníka („zákazník“ nebo „vy“) je povinností společnosti Yamaha vyplývající z právních předpisů a zároveň i zásadní společenskou odpovědností.  Společnost Yamaha formuluje tyto zásady ochrany osobních údajů tak, jak je uvedeno níže („Zásady ochrany osobních údajů“), respektuje práva týkající se vašich osobních údajů a tato práva chrání.

Kontaktní údaje správce

Za zpracování údajů nese odpovědnost:
Yamaha Music Europe GmbH,
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Německo
Telefon: +49 (0) 4101/ 303-0,
Fax: +49 (0) 4101/ 303-333

Kontaktní údaje pověřence

K rukám pověřence
Yamaha Music Europe GmbH,
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Německo
Nebo e-mailem-: dataprotection@contact.europe.yamaha.com

1.1 Shromažďování osobních údajů během vaší návštěvy našich webových stránek

Pokud používáte webové stránky pouze pro informaci, tj. Pokud se nezaregistrujete ani nám neposkytnete údaje jiným způsobem, budeme shromažďovat pouze tyto technické údaje (data z log souborů):

– IP adresa, datum a čas požadavku, rozdíl časového pásma oproti greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), status přístupu / kód stavu HTTP, množství převedených údajů, webové stránky, z nichž byl požadavek odeslán, prohlížeč, operační systém a desktop, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Shromažďování těchto údajů je technicky nezbytné k zobrazení našich webových stránek a zaručení stability a zabezpečení. Obvykle nevíme, kdo se skrývá za IP adresou. Výše uvedené údaje nespojujeme s jinými údaji.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. F) nařízení GDPR. Poněvadž shromažďování údajů pro účely poskytování webových stránek a ukládání log souborů je naprosto nezbytné pro fungování webových stránek a pro ochranu proti zneužití, náš oprávněný zájem o zpracování údajů má v této souvislosti přednost.

1.2 Kontakt s námi e-mailem nebo přes kontaktní formulář

Když nás kontaktujete e-mailem nebo přes některých z kontaktních formulářů, uložíme údaje, které nám poskytnete (vaše e-mailová adresa, vaše jméno a telefonní číslo, pokud jste jej poskytli), abychom mohli reagovat na vaše dotazy. Pokud náš kontaktní formulář vyžaduje informace, které nejsou nezbytné k navázání kontaktu s vámi, jsou taková pole vždy označená jako nepovinná. Tyto údaje nám umožňují lépe pochopit kontext vašeho dotazu a zlepšit tak vyřízení vašeho požadavku z naší strany. Tyto údaje sdělujete zcela dobrovolně a na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. F) nařízení GDPR. Pokud se údaje týkají komunikačních kanálů (např. E-mailová adresa, telefonní číslo), taktéž nám udělujete souhlas s tím, abychom vás kontaktovali prostřednictvím těchto komunikačních kanálů v reakci na váš dotaz. Kdykoli můžete podat námitku s účinkem do budoucna.

1.3 Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na základě vyjádření souhlasu se můžete přihlásit se k odběru našeho newsletteru, ve kterém vás informujeme o aktuální nabídce a službách.

K přihlašování k odběru svého e-mailového newsletteru používáme postup s dvojitým potvrzením (tzv. Double opt-in). To znamená, že po registraci vám pošleme na zadanou e-mailovou adresu e-mail, ve kterém vás vyzveme k tomu, abyste potvrdili, že si přejete newsletter odebírat. Pokud registraci nepotvrdíte do 24 hodin, vaše informace budou zablokovány a automaticky smazány po uplynutí lhůty jednoho měsíce.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit a svůj souhlas se zasíláním newsletteru zrušit. Svůj souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem nebo zasláním kontaktního požadavku výše uvedenému pověřenci.

1.4 Sledování newsletteru

Rádi bychom uvedli, že při odesílání newsletteru hodnotíme chování uživatelů. Pro účely tohoto hodnocení obsahují odesílané e-maily tzv. Webové majáky neboli sledovací pixely, které jsou uloženy na našich webových stránkách. Pro účely hodnocení propojujeme uvedené údaje a webové signály s vaší e-mailovou adresou a individuálním identifikačním číslem.

Díky takto získaným údajům vytváříme profil uživatele, abychom mohli newsletter přizpůsobit vašim individuálním zájmům. Když si čtete náš newsletter, zaznamenáváme, na které odkazy v něm kliknete, a z toho odvozujeme vaše osobní zájmy. Tyto údaje propojujeme s kroky, které podniknete na našich webových stránkách.

Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Proti tomuto sledování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na samostatný odkaz uvedený v každém e-mailu. Informace se ukládají po celou dobu vašeho přihlášení k odběru newsletteru. Po zrušení odběru ukládáme údaje pouze pro statistické účely, a to anonymně.

Dotdigital

Tyto webové stránky využívají služeb DotDigital, cloudové marketingové služby poskytované společností dotdigital EMEA Ltd, No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK.

DotDigital umožňuje řídit a synchronizovat různé marketingové aktivity prostřednictvím centrálního uživatelského rozhraní. DotDigital umožňuje generování leadů, centralizovaný e-mailový a newsletterový marketing a efektivní správu kontaktů v podobě segmentace uživatelů.

K plnění různých funkcí používá Dotdigital soubory cookie, malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti webového prohlížeče ve vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek z naší strany. Soubory cookie shromažďují určité informace, jako je IP adresa, poloha, čas zobrazení stránky atd. Informace shromážděné společností DotDigital jsou uloženy na serverech společnosti DotDigital a jsou analyzovány naším jménem.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány tímto způsobem, jsou zpracovávány pro statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Další právní základy pro zpracování údajů, které zasahují do kontextu konkrétních služeb společnosti DotDigital (jako je například výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO při zasílání newsletterů) zůstávají tímto nedotčeny.

Se společností DotDigital jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, kterou se společnost DotDigital zavazuje chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám.

Proti shromažďování údajů společností DotDigital prostřednictvím souborů cookie a proti nastavování souborů cookie můžete trvale vznést námitku, a to tak, že prostřednictvím nastavení svého prohlížeče odpovídajícím způsobem zabráníte ukládání souborů cookie.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti DotDigital naleznete na následující webové adrese: https://dotdigital.com/terms/privacy-policy/.

Pokud to zákon vyžaduje, získali jsme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, jak je popsáno výše, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li odvolání provést, postupujte podle výše popsané možnosti vznesení námitky.

Qualtrics

Naše zákaznické dotazníky využívají služby Qualtrics CX Digital, cloudového softwaru zaměřeného na zákaznickou spokojenost dodávaného společností Qualtrics LLC, 333 West River Park Drive Provo, UT 84604, US, pomocí kterého vytváříme dotazníky spokojenosti zákazníků s výrobky a značkou. Tyto dotazníky vytváříme, abychom soustavně rozvíjeli a vylepšovali výrobky a služby.

Software Qualtrics CX Digital efektivně měří a vizualizuje zákaznickou spokojenost, což vede k celofiremním aktivitám, které mají za následek zlepšení služeb.

Ke správě stavu dotazníků Qualtrics využívá soubory cookie, malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány v paměti cache webového prohlížeče na vašem zařízení. Soubory cookie sbírají určité informace, jako je vaše IP adresa, webový prohlížeč, váš postup s dotazníkem atd. Informace sesbírané společností Qualtrics jsou ukládány na serverech Qualtrics a jsou pro nás analyzovány.

Pokud jsou takto zpracovávány osobní informace, jsou zpracovávány pro statistickou analýzu chování uživatele, která pomáhá optimalizaci a marketingu v souladu se článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

V nastavení prohlížeče lze odmítnout ukládání souborů cookie, ale po úplném odmítnutí souborů cookie nebudete mít možnost vyplňovat dotazníky.

Se společností Qualtrics jsme uzavřeli smlouvu DPA (Data Processing Agreement – smlouvu o zpracování údajů), ve které se Qualtrics zavazuje k ochraně údajů zákazníků a k tomu, že je nebude šířit mezi třetími stranami.

Další informace o oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Qualtrics naleznete zde: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Na základě právních požadavků jsme získali souhlas se zpracováním vašich údajů tak, jak je popsáno výše v souladu se článkem 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Abyste mohli odvolání plně využít, využijte možnost popsanou výše nebo vzneste námitku.

1.5 Registrace na platformě Yamaha Music ID

Když se registrujete na naší platformě, shromažďujeme a ukládáme vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat své služby pro registrované uživatele. Vaši e-mailovou adresu použijeme k potvrzení otevření vašeho účtu, k zasílání potvrzení o platbě, k zasílání informací o změnách našich produktů a služeb a k zasílání oznámení a jiných prohlášeních v souladu se zákonem. Tato oznámení jsou nezbytná pro příslušný obchodní vztah a ze své podstaty nejsou marketingovými sděleními. Právním základem je plnění našich smluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení GDPR.

K ověření vaší registrace používáme postup s dvojitým potvrzením (tzv. Double opt-in). To znamená, že vaše registrace nebude dokončena, dokud ji nepotvrdíte kliknutím na odkaz uvedený v potvrzovacím e-mailu. Pokud svoji registraci nepotvrdíte během 24 hodin, vaše registrace bude automaticky smazána.

Pokud vás budeme žádat o informace, které nejsou ke splnění našich smluvních povinností nezbytné, označíme je za nepovinné. Pokud nám tyto informace poskytnete, budeme je uchovávat a používat v souladu s našimi oprávněnými zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. F) nařízení GDPR. Na naši platformu se taktéž můžete registrovat přihlášením přes sociální sítě. V takovém případě dojde k propojení vašeho účtu ve službách Facebook nebo Google s naší platformou, což vám zajistí snadný přístup a optimalizuje uspořádání vašeho účtu. Vaše údaje mohou být předány příslušnému poskytovateli. Tuto možnost můžete využít pouze tehdy, jestliže jste nám udělili předchozí souhlas se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím poskytovatele sociálních sítí. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

1.6 Registrace do slosování o ceny a účast na kampaních

Pro účely slosování o ceny nebo účasti na kampani zpracováváme vaše osobní údaje, např. Vaše jméno, e-mailovou adresu nebo adresu, za účelem zaznamenání vašich účastnických údajů, informování výherce a předání ceny. Účast taktéž pravidelně zahrnuje samostatné přihlášení do soutěže, např. Zaslání komentáře nebo fotografie. Je možné, že vaše údaje předáme dál, abychom vám mohli zaslat výhru. Zpracování údajů a předávání údajů se může soutěž od soutěže lišit, a proto je podrobně popsáno v příslušných podmínkách účasti v soutěži.

K uzavření smlouvy, např. Účast ve slosování o ceny, je nezbytné poskytnout údaje, které jsou v našem registračním formuláři označeny jako povinné. Právním základem je plnění našich smluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení GDPR.

1.7 Moduly plug-in sociálních sítí / odkazy na sociální sítě

Funkce modulů plugin sociálních sítí je ve výchozím nastavení deaktivovaná, aby nedocházelo k automatickému sdělování údajů uživatele poskytovateli. Moduly plugin sociálních sítí / odkazy na sociální sítě používáme takovým způsobem, aby odesílaly údaje pouze tehdy, jestliže na ně klikl uživatel. Váš internetový prohlížeč pak odešle log soubory (včetně vaší IP adresy) přímo na server poskytovatele, na kterém se mohou ukládat. Tento server se může nacházet mimo EU nebo EHP (např. ve Spojených státech amerických).

Pokud chcete zabránit výměně údajů mezi vaším systémem a pluginy sociálních sítí, měli byste se před použitím našich webových stránek ze sociálních sítí odhlásit. Taktéž byste si měli v prohlížeči aktivovat soukromý režim v nastavení ochrany osobních údajů. Taktéž pomáhá deaktivovat nebo omezit soubory cookie v nastavení prohlížeče, aby vaše chování při používání prohlížeče nemohly sledovat třetí strany. Případně můžete načtení pluginů sociálních sítí také úplně zabránit pomocí blokování skriptů prostřednictvím doplňku v prohlížeči.

Nemáme kontrolu nad žádnými komentáři ani aktivitou jakékoli osoby při používání modulů plugin sociálních sítí ani nevyjadřujeme souhlas s takovými komentáři či aktivitou. Osoby, které sdílejí náš obsah přes sociální sítě, nejsou oprávněny mluvit naším jménem nebo nás zastupovat. Jejich představy a názory musí být vždy považovány za pouze jejich vlastní.

Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů.

1.8 Uchazeči o zaměstnání

O zaměstnání v naší společnosti se můžete ucházet několika způsoby, a to přes e-mail nebo webové formuláře. Vaše osobní údaje využijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Nepředáme je žádným třetím stranám. Upozorňujeme, že pokud svůj e-mail pošlete nezašifrovaný, nebude chráněný.

Taktéž se můžete o práci ucházet přes náš internetový portál pro uchazeče o zaměstnání. Vaše elektronická žádost bude přes zašifrované připojení zaslána přímo na personální oddělení a samozřejmě s ní budeme nakládat důvěrně. Další informace o zpracování údajů v rámci procesu zpracování žádosti o zaměstnání naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na našem portálu pro uchazeče o zaměstnání.

Pokud jste žádali o konkrétní pozici a ta již byla obsazena, nebo pokud se domníváme, že se stejně tak nebo dokonce i lépe hodíte na jinou pozici, rádi bychom vaši žádost předali v rámci společnosti dále. To učiníme pouze s vaším předchozím souhlasem. Než si vaše údaje ponecháme, požádáme vás o svolení.

Pokud nám nedáte souhlas s uchováním svých údajů po delší dobu a pokud nedojde k uzavření smlouvy, vaše osobní údaje budou smazány neprodleně po skončení výběrového řízení nebo nejpozději do 6 měsíců. Právním základem je čl. 6 odst. odst. 1 písm. a) a b) nařízení GDPR.


Získejte podrobnější informace zpracování svých osobních údajů;rámci skupiny Yamaha Group –klikněte zde

2. Řízení zabezpečení osobních údajů

Společnost Yamaha zavádí vhodná technická, fyzická a organizační opatření, aby zabránila neoprávněnému přístupu k osobním údajům a ztrátě, zničení, padělání, prozrazení a dalšímu neoprávněnému využití osobních údajů, a snaží se vaše osobní údaje chránit zavedením systému řízení jejich zabezpečení. Bezpečnostní postupy často přezkoumáváme a přizpůsobujeme technologickému pokroku.

3. Příjemci osobních údajů

Společnost Yamaha může veškeré operace týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo jejich část svěřit třetí straně, poskytovateli služeb nebo partnerovi.  Vaše údaje budou sdíleny s poskytovateli služeb, kteří pracují pro společnost Yamaha. V takových případech však omezujeme množství předávaných údajů na nezbytné minimum. Pokud se naši poskytovatelé služeb dostanou do kontaktu s vašimi osobními údaji, zajišťujeme v rámci zpracování objednávek v souladu s čl. 28 nařízení GDPR, aby dodržovali právní předpisy o ochraně osobních údajů stejným způsobem.

Společnost Yamaha může osobní údaje sdílet také s partnerem a třetími stranami, pokud je to nezbytné k poskytnutí jejích služeb nebo pokud je společnost Yamaha ze zákona povinna údaje poskytnout.

Společnost Yamaha sdílí údaje se společnostmi ve skupině, jak je uvedeno níže.

Společnost Yamaha může sdílet veškeré osobní údaje s touto společností ve skupině:
- Yamaha Corporation

V reakci na vaše dotazy, žádosti o brožury nebo jakékoli jiné požadavky atd. Může společnost Yamaha předat těmto společnostem ve skupině podrobné informace o vašich požadavcích (včetně osobních údajů) zaslaných prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“ na webových stránkách společnosti Yamaha v rozsahu, který považuje za nezbytný k vyřízení vašich požadavků, a společnosti ve skupině mohou tyto podrobné informace využít k vyřízení vašich požadavků.

Japonsko: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_japan/ a Yamaha Music Foundation

Mimo Japonsko: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_worldwide/

Společnost Yamaha může sdílet osobní údaje se třetí stranou, je-li k tomu oprávněna podle platných právních předpisů.

4. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Nařízení GDPR se uplatňuje (např. Evropský občan nebo činnosti zpracování v rámci EU):

Společnost Yamaha se maximálně snaží zajistit, aby byly vaše údaje zpracovávány v EU/EHS. Někdy však může být nezbytné, aby společnost Yamaha předala osobní údaje mimo EU/EHS. V takových případech společnost Yamaha zajišťuje, aby příjemce poskytl dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, ještě před sdělením vašich osobních údajů. To znamená, že úrovně ochrany osobních údajů srovnatelné se standardy v EU se dosahuje uzavřením standardních smluvních doložek EU nebo prostřednictvím rozhodnutí o odpovídající ochraně. Pro Japonsko vydala Evropská komise rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Nařízení GDPR se nepoužije:

Společnost Yamaha může předávat vaše osobní údaje ze země, ve které bydlíte, do jiných zemí (včetně Japonska), a ukládat vaše osobní údaje v těchto zemích (celý tento proces jako „předávání“). V zemi, ve které budou přijaty vaše předané osobní údaje, možná nebudou platit právní předpisy o ochraně osobních předpisů odpovídající právním předpisům země vašeho bydliště. Společnost Yamaha však zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5. Doba uložení osobních údajů

Společnost Yamaha osobní údaje získané od zákazníků ukládá a používá pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu jejich použití. Poté dojde ke smazání osobních údajů s výjimkou zákonných lhůt pro jejich uchování. K uložení proto dojde, pokud je to vyžadováno podle evropských nebo národních právních předpisů, právních předpisů Evropské unie nebo jiných předpisů, které se vztahují na společnost Yamaha. Pokud nedojde ke smazání údajů, protože jsou nezbytné k dosažení jiných a zároveň zákonem povolených účelů, bude jejich zpracování omezeno, tj. Údaje budou uzamknuté a nebudou zpracovány pro jiné účely.

6. Zpracování osobních údajů dětí

U osobních údajů dětí si společnost Yamaha obstarává souhlas od zákonných zástupců, tj. Od osob s rodičovskými právy k danému dítěti, a podniká další nezbytné kroky v souladu s platnými právními předpisy.

7. Soubory cookie

Společnost Yamaha může na svých webových stránkách generovat soubory cookie nebo používat obdobné technologie.  Díky nim může společnost Yamaha poskytovat každému zákazníkovi služby a inzerci na míru.  Více informací naleznete v zásadách týkajících se souborů cookie atd.: https://cz.yamaha.com/cs/cookie_policy/

8. Práva zákazníků v souvislosti s osobními údaji

V souvislosti se svými osobními údaji máte tato práva:

8.1 Obecná práva

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování údajů, a právo na přenositelnost. Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas zrušit s účinkem do budoucna.

8.2 Práva týkající se zpracování údajů provedeného na základě oprávněného zájmu

Čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR vám dává právo kdykoli vznést proti zpracování svých osobních údajů námitku na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) (zpracování údajů k ochraně oprávněného zájmu) z důvodů vyplývajících z vaší osobní situace, včetně námitky proti profilování na základě téhož ustanovení. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud proti tomu vznesete námitku a my neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování údajů, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů neslouží ke stanovení, výkonu či ochraně případných právních nároků.

8.3 Práva týkající se přímé reklamy

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy, čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR vám dává právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy, včetně profilování do té míry, do jaké se týká přímé reklamy.
Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat pro účely přímé reklamy, pokud proti takovému použití svých osobních údajů vznesete námitku.

8.4 Právo podat stížnost u orgánu dohledu

Máte právo podat stížnost na to, jakým způsobem vaše osobní údaje zpracováváme, k příslušnému orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů.

Existuje povinnost poskytnout osobní údaje?

Abyste mohli navázat obchodní vztah, musíte nám poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění smlouvy nebo které musíme shromažďovat z důvodu zákonných požadavků. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci uzavřít a plnit smlouvu.

9. Dodržování právních předpisů

Společnost Yamaha dodržuje platné právní předpisy a pokyny týkající se osobních údajů a plní své společenské povinnosti jako společnost.

10. Neustálé zlepšování

Společnost Yamaha průběžně přezkoumává a zlepšuje svůj program dodržování předpisů (svůj program na dodržování zákonů, nařízení apod.), aby tak zajistila spolehlivou ochranu osobních údajů.

11. Kontaktní údaje

Máte-li dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete nám je přes níže uvedené kontaktní údaje.
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com

12. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Yamaha může obsah těchto zásad ochrany osobních údajů měnit, revidovat, doplňovat nebo odstraňovat v souladu se svými interními zásadami, technologickým rozvojem či platnými právními předpisy.  Dojde-li k podstatné změně těchto zásad ochrany osobních údajů, bude vás společnost Yamaha o takové změně prokazatelným způsobem informovat.

Datum poslední změny: 17.03.2021