Prohlášení o ochraně údajů

Toto prohlášení o ochraně dat jsme vypracovali, abychom Vás informovali o shromažďování osobnách údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která mohou být použita k Vaší identifikaci, např. jméno, adresa, e-mailové adresya Vaše chování na našich webových stránkách. Zavedli jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, abychom Vaše data chránili před náhodnými anebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením anebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy se pravidelně kontrolují a přizpůsobují technickému pokroku.

1 Odpovědný za zpracování dat

Odpovědný subjekt podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, telefon: +49 (0) 4101/ 303-0, Fax: +49 (0) 4101/ 303-333 (viz naše impresum).

2 Jak kontaktovat pracovníka pověřeného ochranou dat

Našeho pracovníka pověřeného ochranou dat můžete kontaktovat na e-mailové adrese: dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

3 Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:

3.1 Všeobecná práva
Máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení zpracování, nesouhlas vůči zpracování a na přenosnost dat. Pokud zpracování dat závisí na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas vůči nám s platností do budoucna odvolat.

3.2 Práva při zpracování dat podle oprávněného zájmu
Podle čl. 21 odst.1 GDPR máte právo, z důvodů, které plynou z vaší speciální situace, kdykoliv vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a které plynou na základě čl. 6 odst.1 písm. e GDPR (zpracování dat ve veřejném zájmu) anebo na základě článku 6 odst.1 písm. f GDPR (zpracování dat pro zabezpečení oprávněného zájmu). Toto platí také pro profilování opírající se o tento předpis. V případě odporu nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní data. Zpracovávat je budeme jen v tom případě, pokud můžeme prokázat nutné chráněné důvody pro zpracování, které převažují Vaše zájmy, práva a svobody, anebo pokud zpracování slouží pro uplatnění, vykonání anebo obhajování právních nároků.

3.3 Práva při přímé reklamě
Pokud zpracujeme Vaše osobní data za účelem provozování cílené reklamy, tak máte podle čl. 21 odst. 2 GDPR právo kdykoliv vznést námitku vůči zpracování osobních dat, která se Vás týkají, na účely takové reklamy, včetně profilování, pokud souvisí s takovou přímou reklamou.

V případě odporu vůči zpracování na účely přímé reklamy nebudeme Vaše osobní data nadále na tyto účely zpracovávat.

3.4 Právo na stížnost u dozorního úřadu
Kromě toho máte právo stěžovat si u příslušného dozorního úřadu pro ochranu dat na zpracování Vašich osobních dat u nás.

4 Zjišťování osobních dat při návštěvě naší webové stránky

Při pouhém informačním používání webové stránky, tedy pokud se nezaregistrujete anebo nám jinak nepředáte informace, zjišťujeme jen osobní data, která Váš prohlížeč zprostředkuje na náš server. Když chcete procházet naši webovou stránku, zjišťujeme následující data, která jsou pro nás technicky nutná, abychom Vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zabezpečit stabilitu a bezpečnost. Právní podstata pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

–IP-adresa, datum a čas požadavku, rozdíl časové zóny ke Greenwich Mean Time (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), přístupový status/stavový kód HTTP, přenesený objem dat, odkazující webová stránka, prohlížeč, operační systém a jeho povrch, jazyk a verze prohlížeče.

5 Kontaktování prostřednictvím e-mailu anebo kontaktního formuláře

Při kontaktování prostřednictvím e-mailu anebo kontaktního formuláře uložíme data, která nám zprostředkujete (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše telefonní číslo), abychom odpověděli na Vaše otázky. Pokud se prostřednictvím našeho kontaktního formuláře ptáme na údaje, které nejsou potřebné pro kontaktování, označili jsme je jako volitelné. Tyto údaje nám slouží pro konkretizaci Vašeho dotazu a pro vylepšené vyřízení Vaší žádosti. Sdělení těchto údajů probíhá výslovně na svobodné bázi a s Vaším svolením, podle čl. 6 odst.1 písm. a GDPR. Vzhledem k tomu, že se zde jedná o údaje pro komunikační kanály (například e-mailová adresa, telefonní číslo), souhlasíte také s tím, abychom Vás při odpovědi na Váš dotaz příp. kontaktovali také prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu. Toto svolení můžete, samozřejmě, kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

Data vyplývající z této souvislosti vymažeme, když uložení již více není potřebné, anebo omezíme zpracování údajů v případech, kdy platí zákonná povinnost uchovávat údaje.

6 Newsletter

6.1 Všeobecné informace
S Vaším svolením podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR si můžete předplatit náš newsletter, ve kterém Vás budeme informovat o našich aktuálních nabídkách a propagačních akcích. Pro přihlášení k našemu newsletteru použijeme tzv. postup dvojitého ověření. To znamená, že Vám po přihlášení k odběru pošleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve kterém Vás požádáme o potvrzení, že si přejete posílání newsletteru. Pokud Vaše přihlášení nepotvrdíte během následujících 72 hodin, Vaše informace se zablokují a po 1 měsíci se automaticky vymažou.

Z toho důvodu vždy ukládáme Vaše nastavené IP adresy a časy přihlášení a potvrzení. Účelem postupu je prokázat Vaše přihlášení a příp. moct objasnit možné zneužití Vašich osobních dat.

Povinnými údaji pro zasílání newsletteru je pouze Vaše e-mailová adresa, jazyk a země. Uvedení dalších, odděleně označených, dat je dobrovolné a použije se na to, aby bylo možné Vás osobně oslovit. Po Vašem potvrzení uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletteru. Právní podstata pro to je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Vaše svolení k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat a newsletter odhlásit. Odvolání můžete prohlásit prostřednictvím kliknutí na odkaz uvedený v každém e-mailu newsletteru anebo kontaktního dotazu na výše uvedenou osobu pověřenou ochranou dat.

6.2 Sledování newsletteru
Upozorňujeme Vás na to, že při zasílání newsletteru vyhodnotíme Vaše chování uživatele. Za účelem tohoto vyhodnocení obsahují odeslané e-maily takzvané sledovací pixely. Data jsou analyzována propojením všech výše uvedených údajů a sledovacích pixelů s Vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Toto ID je také součástí odkazů obsažených v newsletteru.

Všechna data jsou shromažďována výlučně pseudonymizovaně. To znamená, že ID se nespojují s Vašimi dalšími osobními daty, přímá vztahovanost k osobám se vylučuje. Informace se ukládají tak dlouho, dokud máte objednaný newsletter.

Takové sledování proto není možné, pokud jste ve Vašem e-mailovém programu standardně deaktivovali zobrazování obrázků. V tomto případě se Vám newsletter úplně nezobrazí a případně nemůžete využívat všechny funkce. Jakmile necháte obrázky manuálně zobrazit, proběhne výše uvedené sledování.

7 Registrace a používání portálu

Máte možnost se u nás registrovat a založit si zákaznický účet. Při registraci shromažďujeme a uchováváme následující osobní údaje:
- oslovení
- jméno
- příjmení
- e-mail (uživatelské jméno)
- heslo
- země
- jazyk
- adresa (volitelné)
- datum narození (volitelné)
- zájmy o produkty (volitelné)
- registrace produktů (volitelné)
- zájmy (volitelné)

Pro registraci používáme tzv. postup dvojitého ověření, tj. Vaše registrace se dokončí až po potvrzení kliknutím na odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu, který Vám byl zaslán. Pokud Vaše potvrzení týkající se této registrace neproběhne během 72 hodin, Vaše přihlášení se z naší databáze automaticky vymaže. Data uvedená výše jsou povinná. Všechny další údaje můžete dobrovolně vyplnit po přihlášení na náš portál.

Po dokončení registrace obdržíte Váš osobní, heslem zabezpečený přístup a můžete zkontrolovat a spravovat data, která jste při registraci uvedli. Registrace je dobrovolná, může být však nezbytnou podmínkou pro využívání našich služeb.

Pokud využíváte náš portál, uložíme Vaše data, která se požadují pro vyplnění smlouvy, příp. také údaje o způsobu platby, dokud Váš účet natrvalo nevymažete. Dále uložíme po dobu Vašeho používání portálu dobrovolné údaje, které jste uvedli, pokud je předtím nevymažete. Všechny údaje můžete spravovat a měnit v zabezpečené zákaznické oblasti. Právní podstata pro to je čl. 6 odst. 1 písm. a, b a f GDPR.

8 Účast na soutěžích

Pokud se zúčastníte soutěží, shromáždíme data, která jsou nutná pro průběh soutěže. Toto jsou zpravidla individuální příspěvek k soutěži (např. komentář anebo fotografie), stejně jako i jméno a kontaktní údaje. V určitých případech můžeme Vaše data předat dál našim soutěžním partnerům, např. abychom Vám mohli doručit výhru. Zpracování dat a předávání dat se může lišit vždy podle soutěže, a proto je konkrétně popsáno v každých podmínkách účasti příslušené soutěže. Účast na soutěži a s tím spojený sběr dat jsou samozřejmě dobrovolné. Právní základ pro zpracování dat je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Vaše data se po ukončení soutěže vymažou.

9 Ucházení se o práci

O pracovní místo v naší společnosti se můžete ucházet elektronicky, tj. e-mailem nebo prostřednictvím některého z našich webových formulářů. Vaše údaje samozřejmě použijeme výlučně na zpracování Vaší žádosti a nepředáme je třetí straně. Upozorňujeme, že nezašifrované e-maily nejsou během přenosu chráněny proti přístupu třetí strany.

O místo v naší společnosti se můžete ucházet také prostřednictvím našeho online portálu pro uchazeče. Vaše online žádost se odešle dál prostřednictvím zašifrovaného spojení přímo na personální oddělení a samozřejmě se s ní zachází důvěrně. Vaše údaje samozřejmě použijeme výlučně na zpracování Vaší žádosti a nepředáme je třetí straně. Další informace o zpracování dat uchazečů o zaměstnání naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na našem portálu pro uchazeče.

Pokud jste se ucházeli o určité pracovní místo a toto bylo již obsazeno, anebo když se podle nás hodíte také anebo ještě víc na jinou pracovní pozici, pak Vaši žádost předáme dále v rámci naší společnosti. Pokud s dalším interním zpřístupněním nesouhlasíte, tak nám to prosím sdělte.

Vaše osobní údaje se po ukončení procesu ucházení o zaměstnání ihned vymažou, příp. maximálně po 6 měsících, pokud nám výslovně neudělíte svolení pro delší uložení Vašich dat, anebo pokud s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu. Právní podstata pro to je čl. 6 odst. 1 a, b a f GDPR.

10 Použití sociálních pluginů (zásuvných modulů)

Tato webová stránka používá sociální pluginy od těchto společností:
- Facebook (provozovatel: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
- Twitter (provozovatel: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
- Pinterest (provozovatel: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
- Instagram (provozovatel: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)
- Linkedin (provozovatel: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
- Youtube (provozovatel: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Tyto pluginy běžně automaticky sbírají Vaše data a přenášejí tato data na příslušný server provozovatele. Aby byla zaručena ochrana Vašeho soukromí, přijali jsme technická opatření, která zabezpečí, že Vaše data nemohou být poskytovatelem příslušného pluginu shromažďovány bez Vašeho souhlasu. Při přístupu na stránky s vloženými zásuvnými moduly jsou tyto pluginy nejprve deaktivovány. Pluginy se aktivují až kliknutím na příslušný symbol, čímž udělíte souhlas s přenosem Vašich dat příslušnému provozovateli. Právní podstata pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 písm. a a f GDPR.

Po aktivaci tyto pluginy také shromažďují osobní údaje, jako je Vaše IP adresa a odesílají je na servery přílušného poskytovatele, kde se tyto ukládají. Při přístupu k dotyčným webovým stránkám vytvářejí aktivované sociální pluginy také soubory cookies s jedinečným identifikátorem. Poskytovatelé tak mohou vytvářet také profily o Vašem chování. Toto se děje i v případě, pokud nejste členem sociální sítě příslušného poskytovatele. Pokud jste členem sociální sítě poskytovatele a během Vaší návštěvy na této webové stránce jste přihlášený na dané sociální síti, mohou být Vaše data a informace o návštevě na této webové stránce propojeny s Vaším profilem na sociální síti. Na přesný rozsah dat shromážděných o Vás příslušným poskytovatelem nemáme žádný vliv. Bližší informace o rozsahu, druhu a účelu zpracování dat a o právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí nahlédněte prosím do oznámení o ochraně dat příslušného poskytovatele sociální sítě. Tyto údaje naleznete na následujících adresách:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

10.1 Facebook Connect
Nabízíme vám možnost registrace a přihlášení prostřednictvím vašeho účtu na Facebooku.

Registrací/přihlášením prostřednictvím Facebooku vyjadřujete souhlas s tím, že budeme sdílet údaje se společností Facebook, jak je uvedeno níže. Právním základem ke zpracování údajů je tedy váš svobodně udělený souhlas, který můžete kdykoli odvolat (čl. 6, odst. 1, písmeno (a) GDPR).

Pokud se zaregistrujete prostřednictvím Facebooku, Facebook vás požádá o svolení, aby s námi mohl sdílet některé informace z vašeho účtu na Facebooku. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, příjmení a vaši e-mailovou adresu k ověření vaší totožnosti a pohlaví, jakož i všeobecnou polohu, odkaz na váš profil na Facebooku, vaše časové pásmo, datum narození, profilový obrázek, informace o vašich kliknutích na „To se mi líbí“ a váš seznam přátel. Tyto údaje slouží k vytvoření, přípravě a individuálnímu přizpůsobení vašeho účtu.

Tyto údaje jsou shromažďovány společností Facebook a zasílány naší společnosti v souladu se Zásadami používání dat na Facebooku (https://cs-cz.facebook.com/policy.php). Informace, které dostáváme od Facebooku, můžete spravovat prostřednictvím nastavení soukromí ve vašem účtu na Facebooku. Když se u nás zaregistrujete prostřednictvím Facebooku, váš účet bude automaticky propojen s vaším účtem na Facebooku a informace o vaší činnosti na našich webových stránkách mohou být sdíleny se společností Facebook a zveřejněny na vaší Timeline a v kanálu vybraných příspěvků pro vaše přátele.

11 Používání cookies

Informace o souborech cookie a podobných technologiích, které používáme na našich webových stránkách, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie, kde máte také možnost změnit nastavení souborů cookie.

12 Analýza webových stránek

Pro účely analýzy a optimalizace našich webových stránek používáme různé služby, které jsou blíže představeny v následujícím textu. Tak můžeme např. analyzovat, kolik uživatelů navštíví naši stránku, jaké informace nejčastěji vyhledávají, anebo jak uživatelé narazili na naši nabídku. Sbíráme kromě jiného data o tom, z které internetové stránky uživatel na naši stránku přišel (takzvaný odkazovač), na které podstránky uživatel přistupoval, jak často a jak dlouho byla podstránka zobrazena. To nám pomáhá zlepšit naše služby a učinit je uživatelsky přívětivější. Shromážděná data se nepoužívají k identifikaci jednotlivých uživatelů. Získávají se anonymní příp. nanejvýš pseudonymní data. Právní podstata pro to je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

12.1 Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics používáme univerzálním analytickém režimu. Tak umožňuje přiřazovat data, relace a interakce k pseudoanonymnímu ID uživatele na více zařízeních a tím analyzovat aktivity uživatele na více zařízeních.

Google Analytics používá k analýze Vašeho využívání našich webových stránek soubory cookies. Informace o Vašem používání webové stránky získané prostřednictvím cookie se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce Google i tak zkrátí Vaši IP adresu na členský stát Evropské unie anebo další smluvní stát dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na sever Google v USA a tam se zkrátí. IP adresa, která se zprostředkuje v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče, nebude spojena s jinými daty. Společnost Google tyto údaje použije jménem provozovatele těchto webových stránek, aby vyhodnotila Vaše používání webové stránky, aby sestavila přehledy o aktivitách na webové stránce a poskytla provozovateli webových stránek další služby související s používáním webových stránek a internetu. Tyto účely zakládají náš oprávněný zájem na zpracování dat. Právní podstatou pro používání Google Analytics je § 15 odst. 3 TMG příp. čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Data, která odešleme a která jsou spojena s cookies, identifikacemi uživatele (např. ID uživatele) anebo reklamními ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Vymazání dat, která dosáhla dobu uchování, proběhne automaticky jednou za měsíc. Bližší informace o podmínkách používání a ochraně dat naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/ příp. na adrese https://policies.google.com/.

Ukládání cookies můžete zamezit změnou příslušného nastavení Vašeho prohlížeče; ale upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete moct plně využívat všechny funkce této webové stránky. Mimo to můžete zamezit získávání dat, které se vykonává prostřednictvím cookie a která se týkají Vašeho používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) na Google, a také zpracování těchto dat prostřednictvím Google, přičemž si stáhnete https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalujete jej. Odmítnutí souborů cookies zamezí shromažďování Vašich dat během budoucích návštěv našich webových stránek. Abyste zamezili službě Google Analytics získávat data na dalších zařízeních, musíte nastavit odmítnutí souborů cookies na všech zařízeních, která používáte. Pro odmítnutí souborů cookies klikněte prosím zde: Deaktivovat Google Analytics.

12.2 Google Tag Manager
Ke vkládání Google analýzy a marketingových služeb na naše webové stránky a správu těchto služeb můžeme použít „Google Tag Manager“.

Další informace k používání dat na marketingové účely prostřednictvím Google se dozvíte na stránce: https://www.google.com/policies/technologies/ads, prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google je k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy.

Pokud byste chtěli vznést námitku proti cílené reklamě marketingových služeb Google, můžete použít stanovené nastavení Google a možnosti odhlášení: http://www.google.com/ads/preferences. Právním základem je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

13 Reklama

Používáme cookies na marketingové účely, abychom oslovili naše uživatele s cílenou reklamou. Dodatečně používáme cookies k úpravě pravděpodobnosti výběru reklamního zobrazení a pro měření efektivnosti našich reklamních aktivit. Tyto údaje mohou být sdílené také s třetími stranami, jako např. reklamními sítěmi. Právní podstata pro to je čl. 6 odst. 1 písm. a a f GDPR. Účelem zpracování dat je náš legitimní zájem o přímý marketing. Máte právo kdykoliv vznést námitku vůči zpracování Vašich dat pro tyto účely. Informace o tom, jak zrušit příslušné služby, naleznete níže. Alternativně můžete v nastavení Vašeho prohlížeče zamezit nasazení cookies.

14 Sociální záložky

Naše webové stránky obsahují takzvané Sociální záložky (např. z Facebooku, Twitteru a Xingu). Sociální záložky jsou internetové záložky, s kterými mohou uživatelé takové služby sbírat odkazy a oznámení zpráv. Sociální záložky jsou na našich stránkách umístěny pouze jako odkaz směřující na příslušné služby. Po kliknutí na vložený obrázek budete přesměrováni na webové stránky daného poskytovatele služeb, tj. teprve pak se informace o uživateli přenesou příslušnému poskytovateli služeb. Informace týkající se zpracování Vaših osobních údajů při používání těchto webových stránek naleznete v příslušních prohlášeních o ochraně dat příslušného poskytovatele služeb.

15 Zveřejnění údajů

Vaše údaje nejsou zpravidla zveřejňovány třetím stranám. Ke zveřejnění údajů dojde pouze, pokud jsme k tomu povinni ze zákona, zveřejnění je nezbytné pro plnění smluvních vztahů, anebo pokud jste předtím výslovně souhlasili se zveřejněním Vašich dat.

Externí poskytovatelé služeb a partnerské společnosti, jako např. poskytovatelé online plateb anebo smluvní přepravní společnost obdrží Vaše data jen v rozsahu nezbytném k vyřízení Vaší objednávky. V těchto případech se ale omezuje rozsah zveřejněných dat na požadované minimum. Pokud přijdou naši poskytovatelé služeb do kontaktu s Vašimi osobními údaji, zajistíme v rámci zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR, že tyto dodrží předpisy zákonů o ochraně dat stejným způsobem. Vezměte prosím na vědomí také prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb. Za obsahy služeb třetích stran je odpovědný příslušný poskytovatel služeb, přičemž kontrolujeme v rámci únosnosti prověření služeb ohledně dodržení zákonných požadavků.

Klademe důraz na to, aby Vaše data byla zpracována v rámci EU / EHP. Občas se může ovšem stát, že budeme nuceni použít poskytovatele služeb, kteří zpracují data mimo EU / EHP. V těchto případech zabezpečíme, aby se před přenosem Vašich osobních dat stanovila u příjemce odpovídající úroveň ochrany dat. Tím se myslí, že se dosáhne prostřednictvím standardních smluv EU anebo rozhodnutí o přiměřenosti, jako EU-Privacy Shield, úroveň ochrany dat, která je porovnatelná se standardy v rámci EU.

16 Zabezpečení dat

Zavedli jsme rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření, abychom Vaše data chránili před náhodnými anebo úmyslnými manipulacemi, ztrátou, zničením anebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy se pravidelně kontrolují a přizpůsobují technickému pokroku.

Stav květen 2018