Naše vize

Reproduktory pro hudební pozadí

Naše vize

BGM neznamená pro nás jen hudbu na pozadí linoucí se z prostoru. Věříme, že BGM díky spojení prostoru a harmonie přináší pocit pohody přesahující vnímání všemi smysly.

Dodává prostoru hloubku, plynutí času se zklidňuje a kdesi uvnitř nás začne pramenit pozitivní naladění. Až takovou mocí, určovat naše prožitky v prostoru, se BGM bezpochyby vyznačuje.

Právě proto jsme vždy kladli velký důraz na harmonii mezi BGM reproduktory a okolním prostorem. Úsilím o dosažení designu začleněného do prostoru vzniká všeobjímající expresivní ozvučený prostor.

Yamaha. Step into the experience.