AG série

Ano. Podporuje ASIO driver. Na Windows je nutné nainstalovat Yamaha Steinberg USB driver. Po instalaci můžete použít DAW software, který podporuje ASIO, jako např. Cubase AI. Na počítači Mac není nutné instalovat ovladač. Základní ovladač (driver) v OS bude fungovat.

Ano, podporuje mobilní baterii (5V, 500mA), ale nemůžeme garantovat, že všechny typy mobilních baterií budou fungovat.

Pro propojení iPadu a AG série jsou nutné následující položky:

- Camera Connection Kitu nebo Lightning-USB Camera adaptéru.

- Mobilní baterie (5V, 500mA a připojení k portu micro USB na konzole) pro napájení

Obecně zde nejsou žádné rozdíly z pohledu funkcí. Hlavní rozdíly jsou počet vstupních / výstupních konektorů a typ a počet ovládacích přepínačů a knoflíků.

Je to tlačítko pro snížení vstupní úrovně signálu. Zapněte ho prosím v případě, že je vstupní signál zkreslený nebo jeho úroveň je příliš vysoká.

Je to přepínač pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru a kompresoru, pomocí kterých lze přizpůsobit zvuk a minimalizovat velké dynamické rozdíly v hlasitosti.

Pro správné fungování je nutné nainstalovat do počítače USB ovladač (driver). Pro instalaci USB ovladače se podívejte prosím na následující.

Audio signál vstupující do Ch 1 & 2 (Ch 2G pro AG03) bude odesílán do připojeného PC/iPadu přímo přes USB. Tyto signály nebudou ovlivněny nastavením ovladačů (otočného knobu/posuvného faderu) síly signálu (LEVEL). Signály vstupující do Ch 1 & 2 lze také nahrávat odděleně.

Do počítače bude odesílán audio signál, který vstupuje do konzole a je smíchán na sběrnici stereo. Vstupní signál z počítače nebude odesílán.

Do počítače bude odesílán audio signál, který vstupuje do konzole a je smíchán s přehráváním z počítače na sběrnici stereo. Hlavní využití pro internet casting.

Pokud je MONUTOR MUTE zapnutý, tak audio signál vstupující do Ch 1 & 2 (Ch 2G pro AG03) nebude už dále dostupný na výstupním portu konzole.

Znamená to pouze, že signál nebude vystupovat z výstupního portu, ale stále ho bude možné poslat do PC/iPadu. Takto je to obvykle používáno, pokud není potřeba přímé monitorování signálu.

Hlasitost AUX nastavte na připojeném zařízení.

Když připojíte ke konzoli volitelný pedál (Yamaha FC5 apod.) a zapnete tlačítko EFFECT, tak pak můžete pomocí tohoto připojeného pedálu zapínat a vypínat efekt.

Ověřte prosím, zda do headset vstupu není připojeno nějaké zařízení. Ch 1 a Headsed mic nelze používat současně. Vstup Headset Mic má vyšší prioritu.

Ověřte prosím, zda do headset výstupu není připojeno nějaké zařízení. Sluchátkový výstup v pravém horním rohu konzole a headset výstup nelze používat současně. Výstup Headset má vyšší prioritu.

Audio signály jsou zasmyčkovány.

Pro odstranění této chyby byste měli postupovat následujícím způsobem.

Pro DAW: Nastavte prosím přepínač TO PC do pozice DRY CH1-2(G) nebo INPUT MIX (ne do pozice LOOPBACK).

Pro webcastingový software: Vypněte odposlech (monitor switch) ve webcastingovém softwaru.

Audio signály z počítače a konzole jsou překryty.

Pro odstranění této chyby byste měli postupovat následujícím způsobem.

Pro DAW: Zapněte tlačítko MONITOR MUTE.

Pro webcastingový software: Vypněte odposlech (monitor switch) ve webcastingovém softwaru.

Ověřte prosím, zda není úroveň zisku (GAIN) nastavena příliš vysoko. Nebo zda není omylem zapnuto tlačítko PAD. Zkuste také mluvit přímo na mikrofon.

Zapněte přepínač [MONITOR MUTE]. Přepínač [MONITOR MUTE] slouží jako ochrana před duplexním zvukem, když uživatel vysílá prostřednictvím internetu. Hluk ze sluchátek lze utlumit zapnutím tlačítka [MONITOR MUTE]. Pokud je zapnutý přepínač [MONITOR MUTE], tak zvuk z CH1 a CH2 (pouze pokud je 2G GUITAR přepínač zapnutý v případě AG03) nebude slyšet.

Pro nastavení parametrů efektu si nainstalujte prosím AG DSP Controller. Na konzoli je pouze přepínač ON/OFF pro efekt.

Toto lze nastavením parametrů AG Guitar Amp Simulatoru na AG DSP Controlleru pro funkci AMP SIM.

Ověřte prosím, zda je přepínač GUITAR na AG06 nebo GUITAR/LINE na AG03 zapnutý.

Ověřte prosím, zda je přepínač GUITAR na AG06 nebo GUITAR/LINE na AG03 zapnutý.

Při použití AG DSP Controlleru společně s Cubase AI zapněte prosím nejprve AG DSP Controller.