AG série

Konzoli můžete používat spolu s DAW softwarem pro hudební produkce k nahrávání audia do vašeho počítače. AG série mixážních pultů je dodávána s kódem pro stažení DAW softwaru "Cubase AI". Tento software si můžete stáhnout pomocí počítače připojeného k internetu.

POZNÁMKA

Pokud používáte jiný DAW software, nebo pokud jste již nainstalovali DAW software na váš počítač, přejděte na nastavení DAW softwaru.

2. Následujte instrukce zobrazené na monitoru a zadejte požadované informace.

3. Klikněte na odkaz s instalačním balíčkem Cubase AI. Začne stahování softwaru.

4. Po dokončení stahování klikněte dvakrát na stažený program. Tím se spustí instalace softwaru.

5. Postupujte podle instrukcí na monitoru a nainstalujte software.

6. Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Exit.

Nastavení počítače

1. Spusťte DAW software.

2. Otevřete okno pro nastavení audio rozhraní.

3. (pouze pro Windows) Nastavte ovladač DAW softwaru na ASIO.

4. Proveďte následující nastavení.

Windows

Nastavte ASIO ovladač na Yamaha Steinberg USB ASIO.

Mac

Jako používané audio rozhraní zvolte [AG06/AG03].

Nastavení audio vstupů/výstupů

1. Nastavte I/O porty v DAW softwaru.

2. Na stopě (stopách), které chcete nahrávat, vyberte vstupní port připojený do mixu AG série.

Pokud nemáte vlastní DAW software, tak můžete použít přístupový kód, který je součástí balení mixu AG série, a pomocí něho si stáhnout Cubase AI. Klikněte zde pro informace o tom, jak si stáhnout a nainstalovat program Cubase.

Pokud používáte program Cubase, tak pomocí následujícího postupu proveďte nutná nastavení.

Nastavení mixu

1. Nastavte přepínač [TO PC] do pozice [DRY CH 1-2].

Přepínač [TO PC] slouží pro volbu zdroje, který chcete nahrávat do počítače, jako je nástroj nebo mikrofon připojený k mixu.

[DRY CH 1-2]: Nahrává “suchý“ (nezměněný) mix zdroje signálu připojeného ke kanálu 1 a kanálu 2. Vestavěné efekty mixu nejsou nahrávány.

[INPUT MIX]: Nahrává mix celkového audio signálu mixu. Toto nastavení použijte, pokud chcete nahrát audio signál se zapnutými volbami [COMP/EQ] a/nebo [EFFECT].

Ve většině případu je běžné nastavit přepínač do pozice [DRY CH1-2] pro nahrávání suchého mixu a následnou editaci a další audio nastavení v DAW softwaru.

V tomto příkladu jsme zvolili nastavení [DRY CH 1-2].

2. Zapněte [MONITOR MUTE].

Pokud zapnete [MONITOR MUTE], tak audio signál vstupující z kanálu 1 a kanálu 2 musí nejprve projít počítačem, než ho můžete slyšet. Když například efektujete vaši kytaru efekty v DAW softwaru, tak vypnutí [MONITOR MUTE] vám umožní vyhnout se poslechu suchého signálu z vaší kytary. Na druhou stranu, pokud používáte externí efekty, jako například stomp boxy, pro vytvoření kytarového zvuku pro nahrávání, tak pak vám vypnutí [MONITOR MUTE] umožní slyšet přímý signál.

V minulosti byla běžným problémem latence, protože zde vznikalo zpoždění při průchodu audio signálu počítačem než tento signál doputoval k odposlechům. Proto by většina lidí poslouchala vstupní signál pouze při nahrávání. Vzhledem k nedávnému vylepšení výkonu počítačů však již není třeba se zabývat latencí. Nyní je běžné nechat zapnutou funkci [MONITOR MUTE] a poslouchat audio signál, který byl zpracován efekty v DAW softwaru.

Signálová cesta:

Pokud zapnete tlačítko [MONITOR MUTE] v sekci MONITOR, tak nebudete schopni přímo monitorovat audio z mikrofonů atd. uvnitř mixu. Avšak audio signál je posílán do počítače. Audio signály procházejí přes DAW software v počítači a jsou odesílány na kanál s USB ikonou.

Nastavení ovladače (pro software Cubase)

1. Ujistěte se, že všechny aplikace jsou vypnuté.

2. Pomocí USB kabelu propojte mix k počítači.

POZNÁMKA

(pouze pro Windows) Připojte USB kabel do stejného USB portu, ke kterému byl připojen při instalaci ovladače Yamaha Steinberg USB Driver. Pokud použijete jiný USB port, tak budete muset nainstalovat ovladač Yamaha Steinberg USB Driver znovu.

3. Dvakrát klikněte na zástupce (ikonu) Cubase na ploše počítače a spusťte aplikaci série Cubase.

4. Pokud se během spouštění aplikace objeví okno [Select ASIO Driver], ujistěte se, že je zvolen mix AG série a pak klikněte na tlačítko [OK]. Pokud se toto okno neobjeví, tak se aplikace spustí normálně.

V Cubase menu zvolte [Devices] -> [Device Settings].

6. Ze seznamu na levé straně vyberte [VST Audio System].

7. Pro ASIO driver zvolte [Yamaha Steinberg USB ASIO] (Windows)/[AG06/AG03] (Mac).

8. Klikněte na [OK].

V programu Cubase zvolte [Devices] -> [VST Connections].

2. Klikněte na [Inputs].

3. Pokud je port zařízení s názvem sběrnice [Stereo In] nastaven na [Not Connected], tak na něj klikněte pro nastavení na hodnoty [AG06/AG03 - 1] (left) a [AG06/AG03 - 2] (right).

4. Klikněte na [Outputs].

5. Pokud je port zařízení s názvem sběrnice [Stereo Out] nastaven na [Not Connected], tak na něj klikněte a nastavte ho na [AG06/AG03 - 1]

(Windows)/[AG06/AG03 L] (Mac) (levý kanál) a [AG06/AG03 - 2] (Windows)/[AG06/AG03 R] (Mac) (pravý kanál).

6. Když je nastavení dokončeno, tak klikněte v pravém horním rohu okna na symbol X pro zavření okna.

Tím dokončíte nastavení.

1. Klikněte na monitorovací tlačítko v DAW softwaru.

Pak uslyšíte vstupní audio signál přes DAW software.

2. Nastavte úroveň nahrávaného signálu v DAW softwaru.

Pokud je na přepínači [TO PC] nastavena volba [DRY CH1-2], tak je audio signál posílán do DAW softwaru ihned za knobem [GAIN] pro kanál 1 a kanál 2. Díky tomu můžete použít knoby [GAIN] pro nastavení požadované úrovně signálu pro nahrávání do DAW softwaru. Během hraní zdrojového audio signálu nastavte knoby [GAIN] tak, že LED [PEAK] se rozsvítí pouze občas na velmi krátkou dobu v případě, že zahrajete nejhlasitější zvuk. Pokud je úroveň zisku (gain) nastavena na příliš vysokou hodnotu, tak bude audio signál zkreslený během nahrávání do DAW softwaru. Na druhou stranu, pokud nastavíte úroveň zisku příliš nízkou, tak se zde objeví šum. Proto je velmi důležité nastavit úroveň zisku signálu na správnou odpovídající hodnotu.

Nastavte úroveň tak, aby [PEAK] LED jen občas krátce blikala, pokud zahrajete nejhlasitější zvuk a pak pootočte ovladačem [GAIN] mírně zpět doleva. Tím bude zaručeno, že při nahrávání audia nebude zkreslený, i když zahrajete trochu hlasitěji než během zvukové zkoušky.

3. Použijte [(USB2.0 icon)] level knob pro nastavení požadované celkové hlasitosti, pokud je to potřeba.

Audio signály vstupující na kanál 1 a kanál 2 jsou společně smíchány s audiem přehrávaným z DAW softwaru. Použijte [(USB2.0 icon)] level knob pro nastavení požadované celkové hlasitosti. Pro vyvážení hlasitosti jednotlivých samostatných partů použijte mix v DAW softwaru.