Visual Performer

Visual Performer je nový typ aplikace, která muzikantům umožňuje grafickou vizualizaci hudebního výkonu po připojení MIDI klaviatury, bicích nebo jiného hudebního nástroje k jejich zařízení. Vybraná grafická animace se přehrává a mění v čase v závislosti na výšce tónu a intenzitě hry. Své vyjadřování na jevišti můžete oživit hudebně a vizuálně.

Visual Performer

Základní přehled

The colors and finishes shown may vary from those on the actual products.