YDP-S55

Klaviatura GHS (Graded Hammer Standard): Skvěle se hodí pro začínající klavíristy a poskytuje odstupňované vyvážení klavírní mechaniky, které učitelé doporučují pro budování správné techniky hry na akustická piana.

Klaviatura GH3 (Graded Hammer 3): U klaviatury GH3 se klávesy vracejí rychleji jako u vysoce kvalitní klavírní mechanika. Klaviatura GH3 umožňuje hráči repetovat tón při opakovaném stisku klávesy, dokonce i když hráč klávesu při prvním stisku neuvolní úplně do výchozí pozice.

Half-pedaling je funkce, která vám umožňuje změnit míru sustainu změnou hloubky stisku damper (sustain) pedálu. Pokud efekt damper pedálu způsobí, že je pasáž zvukově rozmazaná (tóny jsou příliš natahované a hodně se zvukově překrývají) můžete účinek snížit snížením hloubky stisku damper (sustain) pedálu.

Polyfonie je celkový počet not, který může daný hudební nástroj zahrát současně v jednom okamžiku. Při překročení hodnoty polyfonie se začnou první zahrané tóny vypínat.

Vyšší hodnota polyfonie vám umožní vychutnat si hraní složitějších skladeb oběma rukama a rozsáhlé používání damper pedálu bez přerušení zvuku.

Šířka digitálního piana s 88 klávesami je přes 1.350 mm a hloubka je přes 300 mm.

Chcete-li tedy hrát na digitální piano se správným držením těla je pro umístění digitálního piana a klavírní židle zapotřebí minimálně 1.500 mm x 1.500 mm.

Ne. Přímo ke zdi se postavit nedá, protože by při otevírání narážel do zdi kryt klaviatury.

* I když je nástroj umístěn blízko stěny, tak připevněte nástroj pomocí dodávaných držáků zabraňujících pádu nástroje, abyste zajistili jeho stabilitu.

* UPOZORNĚNÍ: V případě umístění držáků proti pádu nástroje bude celková hloubka nástroje větší než hloubka těla piana s otevřeným krytem klaviatury. Hloubka těla pian a s otevřeným krytem klaviatury, hloubka samotného těla piana a hloubka těla piana s držáky zabraňujícími pádu nástroje jsou následující:

Dá se nástroj postavit přímo ke zdi? Dá se nástroj postavit přímo ke zdi?

Téměř všechna digitální piana lze rozebrat.

Pokud chcete digitální piano přestěhovat na jiné místo, avšak je pro stěhování příliš velké, tak ho můžete rozebrat.

Pokud chcete jednotku digitálního piana rozebrat, tak postupujte v opačném pořadí než při montáži popsané v uživatelském manuálu k nástroji. Demontáž by měli provádět alespoň dvě osoby.

Při montáži, demontáži a přepravě nástroje dbejte na následující body:

・Dejte pozor, abyste nic neztratili, jako například šroubky.

・Nevystavujte nástroj nadměrným vibracím nebo otřesům.

・Na nástroj nic nepokládejte.

・Zjistěte si prosím hmotnost nástroje v uživatelském manuálu.

・Po rozebrání nástroje vždy držte klaviaturu ve vodorovné poloze. Postavení klaviatury svisle ji může poškodit.

Název modelu a výrobní číslo nástroje jsou napsány na nálepce umístěné na spodní straně hlavní jednotky s klaviaturou.

Kde je napsán název modelu a výrobní číslo (SER No.) nástroje?

Digitální piana (YDP) jsou vybavena “standardním sluchátkovým výstupem“, ke kterému můžete připojit sluchátka se “standardním stereo konektorem [6.3 mm]“.

* Pro zjištění, jakými porty je vybaveno vaše digitální piano, nahlédněte prosím do uživatelského manuálu k nástroji.

Alkoholové roztoky (včetně dezinfekčních prostředků na bázi alkoholu) a roztoky chlóru mohou způsobit změny barvy a poškození kláves, vnějšího povrchu, panelů atd. Kromě toho alkoholové dezinfekční prostředky na ruce a prsty mohou také způsobit změnu barvy nebo poškození kláves a ovládacího panelu, pokud na rukou zůstane alkohol.

Po dezinfekci rukou a prstů se před dotykem kláves nebo tlačítek ujistěte, že máte ruce zcela suché.