N3X

Vzkaz pro klavíristy

Kdy cítíte jako klavírista nadšení? Je to v okamžiku, kdy vidíte poprvé noty a cítíte, že skladatelova inspirace rozkvétá ve vaší mysli?

Mohlo by to být, když na pódiu hrajete na křídlo, které dokáže přenést každý aspekt vašeho zvuku, což spokojené publikum ocení bouřlivým potleskem.
Nazývejte to úspěchem, říkejte tomu radost - jsme si jisti, že jste již zažili takovéto momenty.
Ale především je to nesrovnatelná radost, kterou cítíte ve chvílích, kdy se posadíte za své piano.
Ty okamžiky, kdy se spolu se zvukem spojí fragmenty vaší fantazie a vy a nástroj se stanete jedním; Tento pocit znají všichni, kdo mají rádi klavír, bez ohledu na své schopnosti a zkušenosti.
Proto věříme, že můžete strávit tolik ze svého života před klavírem.

V Yamaze je naším přáním a cílem vyrábět klavíry, které přinášejí trochu více této radosti co nejvíce lidem.
Toto je drahocenný ideál, který dlouho sledujeme a který jsme nyní proměnili v nové piano.
Při rozjímání o těch hodinách štěstí a nepopsatelných chvílích radosti z klavíru jsme se rozhodli udělat vše pro to, abychom reagovali na vaše přání a touhy po tomto nástroji.
AvantGrand. Nová identita pro klavír, zrozená z fúze technologie dvacátého prvního století a více než sta let řemeslných zkušeností a dovedností se stavbou akustických klavírů.
Báječný okamžik, kdy vy a klavír rezonujete jako jeden ... je zde..

Hraní na klavír - osvobození klavíristy od všech omezení.
A pak radost z transformace aktu hraní na něco nového...

Hrajte kdy chcete, jak chcete a tolik, kolik chcete.
Pro ty, kteří milují klavír, je toto nadevše, něco, po čem touží všichni klavíristi.
Ve skutečnosti má hra na klavír mnoho omezení.
Kromě fyzických problémů s časem, kdy můžete hrát a s umístěním nástroje, jsou zde jemné nuance v úhozu, tónu a dozvuku, zejména pak u akustického křídla, které přispívají k opravdu vzrušujícímu zážitku při hře na klavír.

V Yamaze věříme, že nabídneme ten nejlepší zvuk, který můžeme, co nejvíce lidem.
Tento cíl držíme beze změny v celé naší historii už více než sto let při výrobě klavírů.
Spolu s know-how a inspirací získanými z každé nové zkušenosti, spolu s novými technologiemi, které byly v průběhu let objeveny, nás tento cíl posunul blíže k našemu představovanému ideálu a můžeme ho vidět při výrobě mnoha různých pian.
Takže jaké možnosti má klavír, které jsou nezbytné ve vašem životě jako lidí, kteří mají bezvýhradnou lásku k hraní na klavír a povědomí o jeho základní dokonalosti?

AvantGrand se vyvinul z naší touhy pohlížet na tyto prvky.
Vzali jsme techniky, které jsme zdokonalovali při výrobě klaviatur a pedálů pro akustické klavíry a zkombinovali jsme je s nejnovějšími digitálními a akustickými technologiemi pohánění vírou, že výsledný nástroj bude modelem k tomu, jak by měl vypadat klavír v moderní době.
Inovace zrozená z důkladné znalosti skutečné duše klavíru, postavené do popředí.
Vše, co potřebujete, přímo před vámi.

Myšlenky a technologie, které sjednocují tradici a inovace.
Klavír vyvinutý pro moderní dobu.

Nejde o vytváření klavíru, ale o jeho znovuobjevení.
Toto, shrnuté v jedné větě, bylo konceptem při vývoji nástrojů řady AvantGrand.
Vytvoření takzvaného "akustického" piana vyžaduje pokročilé techniky a know-how, kvality nasbírané za mnoho let zkušeností.
Avšak hlavní téma při tvorbě nástrojů AvantGrand zahrnovalo se vědomě částečně i oprostit od těchto zkušeností.
Spíše než navrhování z hlediska toho, co klavír musí být, jsme dali přednost tomu, abychom se podívali na to, co by klavír mohl být a hledali jsme takový nástroj, který by naznačoval nový směr pro klavír.

Pro Yamahu, jako firmu s více než stoletou historií s řemeslnou výrobou akustických klavírů, to byla digitální technologie, který poskytla podnět pro takovýto výhled a dala nám důvěru, že jsme vyzráli dost řemeslně, abychom mohli dát život ideálům, které jsme si představovali v našich myslích.
Při vytváření digitálního piana, které by představovalo klavír jako více neformální a zábavný nástroj, jsme měli mnoho očekávání pro jeho zvuk, což jsme museli vyřešit hned v počátečních fázích vývoje.
Není přehnané říkat, že digitální technologie se vyvíjí mrknutím oka.
Cítili jsme, že vývoj nástroje, který by propojil dva hlavní trendy v klavírním světě v pravém slova smyslu byl úkol, který jsme prostě museli dokončit.
I s naší historií v oblasti výroby digitálních a akustických klavírů to byl cíl, do kterého jsme museli dát všechno, co jsme v Yamaze věděli a znali.

AvantGrand vykrystalizoval z našich nadějí pro moderní piano, což nelze jen jednoduše shrnout větou, že jde o hybridní nástroj s digitálními i akustickými prvky.
Byla to naše špičková znalost klavíru, která toto naše odvážné úsilí podpořila. A pak to pouto, které cítíme s vámi (našimi zákazníky) a s vaší trvalou a neutuchající láskou ke klavíru.