HD-200 Harmony Director

Je zde jistě i procvičování hudebního sluchu...

Tento praktický nástroj přináší harmonický trénink, rytmický trénink a načasování nástupů pro soubor v jednom praktickém přístroji. Umožňuje učitelům hudby jasně demonstrovat čisté ladění a studentům naučit se vyladit jednotlivé tóny uvnitř akordů, aby pak ladily celé akordy. Harmony Director HD-200 pomáhá hudebníkům pochopit jak jednotlivé dílky zapadají do celkové harmonie souboru. Tato úroveň porozumění pomůže vašemu souboru stát se z dobrého vynikajícím.

Japonské tajemství

Slyšeli jste někdy japonský středoškolský orchestr nebo sbor? Přemýšleli jste někdy, jak získali takovou jednotnost a intonaci? Téměř všechny japonské školní soubory používají tuto speciální cvičící pomůcku, která byla dosud dostupná pouze v Japonsku. Harmony Director vám umožní vyučovat pomocí praktických příkladů raději než pomocí samotných slov, což je druh harmonického porozumění, který normálně vyžaduje mnoho let zkušeností.

Lehká a přenosná konstrukce

Silnou stránkou HD-200 je jeho snadné použití a přívětivé uživatelské prostředí. Se dvěma LCD obrazovkami a intuitivním “jedno-dotykovým“ ovládáním umožňuje HD-200 pedagogům výuku intonace a časování nástupu souboru na vysoké úrovni rychleji, než konvenční prostředky.

Tón

・10 zvuků, včetně piana pro doprovod.

・32-hlasá polyfonie.

・Octave Slider: Posouvejte až o 4 oktávy.

・Figure Slider: Nastavte si náběh (attack), uvolnění (release) a jasnost (brightness), abyste mohli hráčům demonstrovat požadovaný tónový obraz.

・Hold Button: Ukažte různé harmonické změny vycházející z modifikací výšky tónu a hlasitosti.

Harmonie

・Volba temperatury: Jedním stiskem tlačítka si volíte mezi rovnoměrným temperovaným, čistým durovým a čistým molovým laděním.

・Nastavení výšky tónu a hlasitosti: Můžete měnit výšku každého z 12 tónů v krocích po 0,1 centu až do +55 centů. Hlasitost všech 12 tónů můžete individuálně měnit od -15 do +5.

・Transpozice pomocí jednoho tlačítka do C, B, E & F.

Metronom

・Až 6 notových podsekcí, včetně čtvrťové trioly.

・Až 8 programovatelných presetů.

・Tap Tempo: Jednoduše zadejte požadované tempo pomocí jeho vyklepání.