AG06MK2 Mix pro živé streamování

Ano. ASIO driver (ovladač) je podporován. Na Windows je nutné nainstalovat Yamaha Steinberg USB driver. Po instalaci můžete použít DAW software, který podporuje ASIO, jako např. Cubase AI. Na počítači Mac není nutné instalovat ovladač. Základní ovladač (driver) v OS bude fungovat.

AG06MK2, AG03MK2, and AG01 are compatible with mobile batteries (5 V 900 mA). However, we do not guarantee that all types of mobile battery will work.

The following items are necessary to connect an iPhone/iPad with AG Series products.

- Lightning-USB camera adapter/USB-C Digital AV Multiport adapter

- Mobile Battery (5 V 900 mA, connected to the USB-C port on the console/microphone) for electricity

*The iOS version of the AG Controller can be downloaded from the App Store.

Basically, there is no difference in the functions. The major differences are the number of I/O connectors and the types and number of control switches and knobs. The AG06MK2 supports the simultaneous use of two condenser microphones. The AG03MK2 also has a 60mm fader for CH1.

A switch used to lower the input signal level. Turn the LINE switch on when the input signal is distorted or the level is too high.

Je to přepínač pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru a kompresoru, pomocí kterých lze přizpůsobit zvuk a minimalizovat velké dynamické rozdíly v hlasitosti.

It is necessary to install the USB driver to connect the console/microphone to a PC. To install the USB driver, please refer to the following.

"AG DSP Controller" is for use with older products in the AG series (AG06/03). Please install "AG Controller" for use with AG06MK2/AG03MK2/AG01.

The audio signal input to CH1 and CH2 (Ch 2G for AG03) will be sent to a PC/iPad connected directly via USB. These signals will not be affected by the level knob/fader. Also, the signal input to ch 1 and 2 can be recorded separately.

The audio signal input to the console and mixed on stereo will be sent to the PC/iPad. Signal input from the computer will not be sent.

The audio signal input to the console and the playback on the computer will be mixed on stereo and send to the PC/iPad. Mainly for use in internet streaming.

When the MIX MINUS is switched on, the audio signal input to Ch 1and 2 (Ch 2G for AG03) will no longer be output from the output port on the console.

The signal will not be output from the output port, but can still be sent to the PC/iPad. MIX MINUS is usually used when direct monitoring is not necessary.

Hlasitost AUX nastavte na připojených zařízeních.

Connecting the optional Yamaha FC-5 footswitch to the console allows the user to control on/off for the REVERB/CH1 MUTE with the footswitch. The settings to be controlled by the footswitch can be configured in AG Controller.

Check the USB type-c connection you are using.

- If you are only using bus power supply from a PC/iOS device, try connecting a USB power adapter to the 5 V DC terminal.

- If you are using a USB adapter power supply, please check its power specifications to ascertain the amount of power it can supply.

*The new AG requires 900 mA for stable operation.

Ověřte prosím, zda není něco připojeno do mikrofonního vstupu Headsetu. CH1 a mikrofon headsetu nelze používat současně. Vstup Headset Mic (mikrofonní vstup na headsetu) má vyšší prioritu.

Ověřte prosím, zda není něco připojeno do výstupu Headsetu. Sluchátka a výstup headsetu nelze používat současně. Výstup headsetu má vyšší prioritu.

The audio signals are looping.

Use the following methods to fix this.

For DAW software: Please set the STREAMING OUT switch to MIC or INPUT MIX (not LOOPBACK).

For Live Streaming software: Turn off the monitor switch on the live streaming software.

The audio signals from PC and console are overlaped.

To fix this, you may use the following methods.

For DAW: Switch on MIX MINUS (MIC).

For live streaming software: Turn off the monitor switch in the live streaming software.

Ověřte prosím, zda není úroveň zisku (GAIN) nastavena na příliš vysokou hodnotu nebo zda není přepínač LINE vypnutý. Zkuste také mluvit přímo na mikrofon.

Zapněte přepínač [MIX MINUS (MIC)]. Přepínač [MIX MINUS (MIC)] slouží jako ochrana před duplexním zvukem, když uživatel vysílá prostřednictvím internetu. Hluk ze sluchátek lze utlumit zapnutím tlačítka [MONITOR MUTE]. Pokud je zapnutý přepínač [MIX MINUS (MIC)], tak zvuk z CH1 a CH2 (pouze pokud je 2G GUITAR přepínač zapnutý v případě AG03) nebude slyšet.

Please install AG Controller to adjust the EFFECT parameters. The only control available on the AG is ON/OFF.

The AMP SIM is a short name of the Amp Simulator function name for AG03MK2 and AG06MK2.

It can be adjusted on the dedicated software "AG Controller".

The AG06MK2 also has a physical button on CH2 for switching AMP sim on/off instead of COMP/EQ.