EMX7/EMX5

Přepínač [PHANTOM +48V] funguje pro všechny kanály najednou. Takže jeho zapínání a vypínání může produkovat hluk, pokud jsou ovladače [LEVEL] na dalších kanálech nastaveny na vyšší hodnoty, než je minimum. Při vypínání a zapínání phantomového napájení nastavte prosím minimální hodnoty na ovladačích [LEVEL] také pro stereo master, AUX 1 a AUX2.

Pro tyto modely:

- CBR10 / CBR12 / CBR15

- Club215V / 115V / 112V / M15V / M12V / M10V

- A15 / A12 / A10 / A12M

- R215 / R115 / R112 / R15M / R12M