RM-CG Stropní mikrofonní pole

Vybaveno vícepaprskovým sledováním - vynikající technologií tvarování paprsku pro bezpečné zachycení hlasu každého mluvčího

RM-CG je stropní mikrofon vybavený funkcí Multi-beam Tracking, který je schopna sledovat současné mluvení několika mluvčích. Vzhledem k tomu, že tyto paprsky detekují a sledují směr zdroje zvuku jednoduše tím, že mluvčí právě mluví, není třena předem upravovat umístění nebo rozsah shromažďování zvuku.

* Vynikající technologie beamforming

Beamforming je technologie, pomocí které se s využitím více mikrofonů vytváří směrové odezvy. RM-CG může tvořit až čtyři paprsky současně. Zúžení směrovosti každého paprsku a vystředění paprsku na ústa každého mluvčího umožňuje tomuto systému zachytit zvuk a zároveň se vyhnout negativnímu dopadu dozvuku nebo okolního hluku. Sledování se čtyřmi paprsky navíc nabízí pohodlí, protože nemusíte nastavovat rozsah sběru zvuku a zabraňuje ořezávání zvuku, když osoba začne mluvit.

Dosažení čistého kvalitního zvuku díky plnému využití technologií na zpracování hlasu

Kromě toho, že je vybaven všemi druhy technologií zpracování signálu, jako je Adaptive Echo Canceller, Noise Reduction, Dereverberation, Automatic Gain Control a Auto Mixer, v kombinaci s patentovanou technologií HVAD (Human Voice Activity Detection) společnosti Yamaha, nabízí tento stropní mikrofon jasnou a vysoce kvalitní reprodukci hlasu.

* RM-CG je vybaven technologií zpracování audio signálu, která podporuje prožitek z konverzace

Vynikající technologie beamforming

Beamforming je technologie, pomocí které se s využitím více mikrofonů vytváří směrové odezvy. RM-CG může tvořit až čtyři paprsky současně. Zúžení směrovosti každého paprsku a vystředění paprsku na ústa každého mluvčího umožňuje tomuto systému zachytit zvuk a zároveň se vyhnout negativnímu dopadu dozvuku nebo okolního hluku. Sledování se čtyřmi paprsky navíc nabízí pohodlí, protože nemusíte nastavovat rozsah sběru zvuku a zabraňuje ořezávání zvuku, když osoba začne mluvit.

Adaptivní potlačení ozvěny pro vícepaprskové sledování

Funkce Echo Canceller odhaduje celkový zvuk (včetně odraženého zvuku) přenášený mezi reproduktorem a mikrofonem a redukuje jej (včetně odraženého zvuku), čímž zabraňuje pronikání ozvěny hlasu zpět do reproduktorů. Když je celkový přenos zvuku odhadnut dokonale, pak není ozvěna generována vůbec. Pokud se však přenášený zvuk rychle mění, systém se dostatečně rychle nepřizpůsobí a pravděpodobnost ozvěny se zvýší. Jak bylo zmíněno výše, směry vícepaprskového sledování se neustále mění, ale Yamaha Echo Canceller používá algoritmus schopný rychle reagovat na jakékoli změny. V důsledku toho je dosaženo vysokého výkonu potlačení ozvěny i přes použití vícepaprskového sledování.

Redukce hluku jemně redukuje hluk prostředí na pozadí

Redukce hluku používaná v telekonferenčních systémech odhaduje šum obsažený v signálu ze samostatného signálu a zeslabuje jeho složky. Umožňuje nabírání čistého zvuku tím, že detekuje stálý šum a zeslabuje pouze tyto komponenty.

Odstranění dozvuku poskytuje vysoce kvalitní zvuk i v prostorách s velkým dozvukem

RM-CG analyzuje složky snímaného zvuku v reálném čase, poté na základě akustického modelu odhaduje a odstraňuje veškeré nepříjemné složky dozvuku, čímž zvyšuje čistotu snímaného zvuku.

Automatické ovládání gainu poskytuje jasnou a příjemnou konverzaci s ostatními stranami

RM-CG snižuje kolísání úrovní hlasu odesílaných jiným stranám automatickým nastavením zisku (gainu) v závislosti na úrovních různých snímaných hlasů. Navíc HVAD (Human Voice Activity Detection - detekce aktivity lidského hlasu) funguje pouze pro úpravu hlasitosti lidského hlasu. Tímto způsobem HVAD zabraňuje generování nepříjemných zvuků, aniž by se zbytečně zvyšovala hlasitost nežádoucích zvuků.

Automatický mix pomocí unikátních algoritmů

Obecný automatický mix se sdílením zisku signálu se často používá, když je mikrofon umístěn blízko reproduktoru. Při aplikaci RM-CG má tendenci mísit čtyři paprsky podobným způsobem. Z tohoto důvodu používá RM-CG automatický mix optimalizovaný pro podmínky instalace, který vykazuje silný výkon i v prostředích, jako jsou stropní instalace nebo místnosti s velkým dozvukem.

Standardní podpora pro audio síť Dante, umožňující přenos audio/řídících Dante signálů a napájení PoE pomocí jediného síťového kabelu

Kompatibilní se standardem audio sítě Dante, který umožňuje přenos audio/řídících signálů přes jediný síťový kabel. Vzhledem k tomu, že napájení je řízeno PoE, lze ze síťového přepínače prostřednictvím stejného kabelu přenášet nejen zvukový a řídící signál Dante, ale také napájení.

Lze připojit čtyři jednotky, což podporuje flexibilní aplikace

Ve středně velkých konferenčních místnostech s kapacitou cca 10 až 20 osob lze pokrytí rozšířit připojením čtyř stropních mikrofonů.

3 způsoby montáže pro použití v různých stropních podmínkách

S rostoucím počtem konferenčním místností a víceúčelových místností, které kladou důraz na design i funkci, se musí stropní mikrofony přizpůsobit všem druhům instalačních prostředí. Vyberte si způsob instalace, včetně stropní montáže pomocí standardních kovových úchytů RM-CG a také instalace pomocí montážních kovových úchytů VESA pro stropní zavěšení nebo zavěšení pomocí drátů.

3 způsoby montáže pro použití v různých stropních podmínkách 3 způsoby montáže pro použití v různých stropních podmínkách 3 způsoby montáže pro použití v různých stropních podmínkách

Automatická detekce zvuku a konfigurace pomocí vzdáleného konferenčního procesoru RM-CR

Se stropním řešením ADECIA využívajícím vzdálený konferenční procesor RM-CR se nastavení hlasové linky a podrobné úpravy provádějí automaticky, což snadno řešení několik závažných problémů spojených s problematickou kabeláží, vytvářením síťových prostředí a optimalizací akustiky pro každé prostředí místnosti.

Je také možné upravit vnitřní zpracování signálu RM-CG v závislosti na prostředí místnosti a konferenčním systému.

Chytrý vzhled a flexibilní design pro uživatelské ovládací panely

Nejsou nutné žádné speciální znalosti programování. Díky intuitivnímu rozhraní je vše snadné, například vytvářet fadery pro ovládání hlasitosti a přepínače pro zapínání a vypínání ztlumení RM-CR. A poziční fotografie nebo další grafické prvky na obrazovce tabletu podle požadavku pro vytvoření originálních ovládacích panelů, které jsou ideálně přizpůsobeny pro ovládání konferenčního zvuku. Kromě toho ProVisionaire Touch a ProVisionaire Touch dokáží ovládat procesor řady RMX a další Yamaha ProAudio zařízení. Je snadné kombinovat tyto parametry na jedné obrazovce. ProVisionaire Control a MRX7-D mohou ovládat i síťová zařízení třetích stran pomocí příkazů ethernetových protokolů, UDP a/nebo TCP.