MONTAGE Prodej ukončen

Datová kompatibilita se syntezátory Yamaha

Kompatibilita s MOTIF XF / MOXF

Kompatibilita s MOTIF XF / MOXF

V oblasti zvuků je MONTAGE plně kompatibilní se syntezátory Yamaha MOTIF XF. Ve skutečnosti MONTAGE přichází se všemi 1353 zvuky, 3977 waveforms a 7881 arpeggio patterny z Yamahy MOTIF XF, Navíc zvuky uložené v sérii MOTIF XF lze načíst přímo do MONTAGE. Podobně i zvukové knihovny pro MOTIF XF, včetně zvukových knihoven třetích stran, lze načíst do MONTAGE a běžně přehrávat.

Firmware V2.0 pro MONTAGE umožňuje načítat uživatelské zvuky, uživatelské performance, uživatelské arpeggia a uživatelské waveforms z řady MOTIF XF / MOTIF XS / MOXF.

MOTIF XF typ souboru MOTIF XF přípona souboru Popis
All .X3A Uživatelské zvuky, uživatelské performance*, uživatelská arpeggia, uživatelské waveforms
All Voice .X3V Uživatelské zvuky
All Arp .X3G Uživatelská arpeggia
All Waveform .X3W Uživatelské waveforms
MOXF typ souboru MOXF přípona souboru Popis
All .X6A Uživatelské zvuky, uživatelské performance*, uživatelská arpeggia, uživatelské waveforms
All Voice .X6V Uživatelské zvuky
All Arp .X6G Uživatelská arpeggia
All Waveform .X6W Uživatelské waveforms

Poznámky:

Při načítání uživatelských samplů založených na originálních waveforms by měla být použita přípona .X3A.

MONTAGE s firmwarem V2.0 nebo novějším dokáže rozeznat Performance data z řady MOTIF XF.

Kompatibilita s jinými Yamaha syntezátory než s modelovou řadou MOTIF XF

Přestože MONTAGE nemůže přímo načítat zvuková data jiných Yamaha syntezátorů než je řada MOTIF XF, lze tato data načíst pomocí hudebního editačního softwaru pro počítače s Windows nebo Mac. Metody a požadavky na toto se liší v závislosti na konkrétním modelu syntezátoru, takže pro podrobnosti se prosím podívejte níže.

Kompatibilita s legendárními FM syntezátory

Webová aplikace FM Converter nabídne majitelům nástroje MONTAGE možnost převést si své FM zvukové banky a knihovny z legendárních nástrojů do nativního formátu uživatelského souboru pro MONTAGE.

Kompatibilní s modely DX7, DX7II, TX802 a TX816.

Tato služba bude dostupná od května. Bližší informace budou k dispozici v dubnu.

DX7 DX7II TX802 TX816

Kompatibilita s nástroji řady MOTIF XS

Kompatibilita s nástroji řady MOTIF XS

Zvuky ze syntezátoru řady Yamaha MOTIF XS lze načíst do MONTAGE pomocí programu MOTIF XF Editor VST. Načíst lze pouze zvuky založené na interních waveforms z nástroje MOTIF XS, takže zvuky vytvořené pomocí uživatelských samplů nelze načíst. Jednotlivé kroky pro načtení souborů se zvuky jsou následující:

1. Uložte zvuková data v nástroji MOTIF XS. Jako formát pro uložení dat zvolte buď All Files (.X0A) nebo All voice Files (.X0V).

2. Načtěte uložený soubor do programu MOTIF XF Editor VST.

3. Uložte načtený soubor pomocí programu MOTIF XF Editor VST. Použijte příponu .X3E.

4. Načtěte uložený soubor .X3E do nástroje MONTAGE pomocí USB flash disku.

MOTIF XS typ souboru MOTIF XS přípona souboru Popis
All .X0A Uživatelské zvuky, uživatelské performance*, uživatelská arpeggia, uživatelské waveforms
All Voice .X0V Uživatelské zvuky
All Arp .X0G Uživatelská arpeggia
All Waveform .X0W Uživatelské waveforms

Kompatibilita s modely S90 XS a S70 XS

Kompatibilita s modely S90 XS a S70 XS

Zvuky ze syntezátorů Yamaha S90 XS a S70 XS lze načíst do MONTAGE pomocí programů MOTIF XF Editor VST a S90 XS/S70 XS Editor VST. Postup pro načtení zvukových souborů je následující:

1. Uložte zvuková data v S90 XS nebo S70 XS. Vyberte buď All Files (.X2A) nebo All Voice Files (.X2V) jako formát souboru pro uložení.

2. Překopírujte uložená data pomocí USB flash disku a otevřete je v programu S90 XS/S70 XS Editor VST.

3. Uložte nakopírovaný soubor pomocí programu S90 XS/S70 XS Editor VST. Použijte příponu .X2E.

4. Načtěte uložený soubor .X2E pomocí programu MOTIF XF Editor VST.

5. Uložte načtený soubor v programu MOTIF XF Editor VST. Použijte příponu .X3E.

6. Načtěte uložený soubor .X3E do nástroje MONTAGE pomocí USB flash disku.

Kompatibilita s MOTIF ES

Kompatibilita s MOTIF ES

Zvuky ze syntezátorů řady MOTIF ES lze načíst do MONTAGE pomocí programů MOTIF XF Editor VST a MOTIF ES Voice Editor. Upozorňujeme však, že interní waveforms řady MOTIF ES a MONTAGE nejsou totožné, tak kompatibilita MOTIF ES série s MONTAGE je odpovídající kompatibilitě s MOTIF XS. Načíst lze pouze zvuky, které jsou založeny na interních waveforms MOTIF ES, takže zvuková data vytvořená z uživatelských samplů nelze načíst. Navíc MOTIF ES Voice Editor nemusí být kompatibilní s nejnovějšími verzemi počítačových operačních systémů, takže může být vyžadován počítač schopný spustit zmíněný program. Postup načtení souborů se zvuky je následující:

1. Uložte zvuková data v nástroji MOTIF ES. Jako typ ukládaného souboru vyberte možnost All Files (.W7A) nebo All Voice Files (.W7V).

2. Nakopírujte uložený soubor pomocí USB flash disku a otevřete ji v programu MOTIF ES Voice Editor.

3. Uložte nakopírpvaný soubor pomocí programu MOTIF ES Voice Editor. Použijte příponu .W7E.

4. Načtěte uložený soubor .W7E pomocí programu MOTIF XF Editor VST.

5. Uložte načtený soubor pomocí programu MOTIF XF Editor VST jako soubor s příponou .X3E.

6. Načtěte uložený .X3E soubor do MONTAGE pomocí USB flash disku.