MONTAGE Prodej ukončen

Slovo "montage" (montáž) je běžně používáno ve filmové střihové technice, kdy se kombinuje několik záběrů natočených z různých perspektiv do kontinuálního střihu. Používá se to také ve fotografické technice, kdy se kombinují různé fragmenty z několika snímků do výsledného obrázku.

Motion Control je nová metoda expresivity a automatizace v reálném čase. Tato funkce dokáže pracovat s obrovských množstvím ovládacích zdrojů a cílů. Jeden ovladač může například současně zvýšit hodnotu mezní (cutoff) frekvence filtru, snížit množství efektu, změnit výstup FM operátoru a změnit pozici panoramy v stereobázi.Pro propracované dynamické ovládání jsou k dispozici doslova stovky tisíc možných zdrojů a cílů.

Motion Control má tři hlavní zdroje:

1) Super Knob

2) Motion Sequencer

3) Envelope Follower

Co je to Super Knob?

Super Knob je Macro ovladač pro přiřaditelné knoby. Každý přiřaditelný (assignable) knob může mít přiřazeno také více funkcí, které ovládá. Super Knob dokáže ovládat 64 cílových destinací, každou se svou vlastní uživatelskou křivkou. Díky tomu lze provádět masivní změny zvuku jedním gestem.

Ano. Stačí připojit pedál FC7 do portu FOOT CONTROLLER 2. V základním nastavení presetových performancí je nastavování Super Knobu přiřazeno přiřazeno ovládacímu pedálu připojenému do portu FOOT CONTROLLER 2.

Motion Sequencer vám umožní vytvářet řídící sekvence založené na jednotlivých krocích. K řízení různých parametrů můžete přiřadit až čtyři “dráhy“ (Lanes) Motion sekvencí. Díky tomu je možné automatické ovládání zvuku na základě rytmu nebo tempa. Super Knob umožňuje ovládání v reálném čase, avšak je zde také speciální Motion Sequence funkce pro automatizaci Super Knobu s názvem “Super Knob Auto“.

Envelope Follower převádí audio vstup na řídící výstup. Tento výstup pak může řídit a ovládat další parametry. Například signál z basového bubnu může být použit pro “pumpování“ zvuku basů a vytvoření tak oblíbeného efektu známého jako “sidechain gating nebo sidechain komprese“.

LIVE SETy organizují vaše oblíbené performance. Jsou také cestou pro propojení performancí s pattern sekvencerem, nebo s přehráváním skladeb (Song) a audia.

Každý LIVE SET slot může odkazovat na jednu performanci nebo performanci plus pattern sekvenci. Každý slot si můžete samostatně pojmenovat a přiřadit mu dokonce barevné rozlišení.

Každá Performace může mít 8 nastavení scén.

Scény jsou “snímky“ důležitých parametrů Partu.

V OS v3.0 si můžete do scény uložit následující parametry:

- Arpeggio

- Motion Sequencer

- Ovladač Super Knob

- Super Knob Assignable Knob Link

- Mixing 1: Reverb Send, Variation Send, Dry Level, Pan

- Mixing 2: Filter Cutoff Frequency and Resonance, Filter Envelope Generator [FEG] Depth, Part Mute

- Part Keyboard Control (Kbd Ctrl)

- Amplitude EG: Attack, Decay, Sustain, Release

- Arpeggio Play FX (Arp/MS FX1): Swing, Unit, Gate Time, Velocity

- Motion Sequence FX (Arp/MS FX2): Amp, Shape, Smooth Random

Seamless Sound Switching vám umožní změnu z jedné performance na druhou performanci bez jakéhokoli useknutí ve zvuku.

U řady MONTAGE funguje SSS na performancích s až osmi party.

Audio Beat Sync (ABS) je funkce pro detekci beatu v audio signálu přicházejícího z A/D vstupu a synchronizaci beatu v Motion sekvenceru a v arpeggiích, patternu, songu a efektech založených na tempu.

Hlavními rozdíly jsou:

- Téměř 10x větší waveform kapacita než MOTIF XF

- 128-hlasá stereo (na rozdíl od mono) AWM2 polyfonie

- FM-X jádro syntezátoru (se 128-hlasou polyfonií)

- Jádro Motion Control Synthesis Engine

- Ovládání bez používání režimů (MODE)

- Live Sety

- 1.75 GB vestavěné (versus volitelné doinstalovávané) Flash paměti

- 8 faderů a otočné ovladače

- Rozhraní s barevnou dotykovou obrazovkou

- USB audio rozhraní s 32 výstupy a 10 vstupy - Rozšířené možnosti a paměť pro scény

- SSS (Seamless Sound Switching)

Ano. Od firmwaru verze OS v2.0 je MONTAGE kompatibilní se zvuky (Voice) a performancemi ze sérií MOTIF XF a MOXF.

Data z dalších modelů, jako jsou MOTIF XS, ES a S90/70XS je nejprve potřeba převést na MOTIF XF formát prostřednictvím MOTIF XF Editoru.

Ano. Zvuky z předchozího syntezátoru MOTIF XF série zde lze najít jako jednopartové performance (Single Part Performance). Pro zobrazení zvuků ze série MOTIF XF vyberte v menu CATEGORY SEARCH volbu “Single“ pod položkou “Atributes“. Pro vyhledání vašeho oblíbeného presetového zvuku z MOTIFu XF můžete použít také funkci textového vyhledávání.

Ano. Všech 1.353 zvuků (9 presetových bank po 128 zvucích + 72 bicích sad + 128 GM zvuků + 1 GM bicí sada) naleznete v MONTAGE v sekci PERFORMANCE.

Jsou podobné, avšak jsou zde některé rozdíly.

Zvukové jádro MONTAGE bylo vylepšeno v porovnání s řadou MOTIF XF a používá jiný analogový obvod s názvem “Pure Analog Curcuit“. Některé zvuky z řady MOTIF XF znějí trochu jinak v závislosti na performanci vybrané v MONTAGE. Všech 512 Performancí z řady MOTIF XF je zahrnuto v MONTAGE od aktualizace OS na verzi 2.5.

MONTAGE má dvě oddělená jádra: AWM2 a FM-X. AWM2 jádro disponuje 128-hlasou stereo polyfonií a FM-X jádro nabízí 128 hlasů polyfonie.

Ne. MONTAGE je již vybaven vestavěnou flash pamětí a USB Audio/MIDI rozhraním.

Ano. Každá Performance v MONTAGE může mít 16 partů. Jednotlivý part je plně hratelný: Může to být bicí sada, koncertní klavír, sólové nebo orchestrální smyčce, kytara, basa, syntetický pad/lead apod. Vytváření kompletních hudebních aranží je možné s jednou performancí.

* Všechny presetové performance jsou konstruovány s potencionálně až 8 party. Inicializační 16-partové nastavení lze vytvořit v menu CATEGORY SEARCH volbou INIT MULTI.

Ano. MONTAGE má toto nastavení v menu UTILITY.

Do příslušného nastavení se můžete dostat také přímo jednoduchým kliknutím na ikonu “FX“ v horním rohu dotykové obrazovky MONTAGE. Na ikonu “FX“ je přístup ze všech obrazovek.

MONTAGE má digitální výstup pomocí USB Audio rozhraní. Díky tomu je možné nahrávat digitálně do libovolného počítače s DAW softwarem nebo do iOS* zařízení. MONTAGE dokáže posílat 16 stereo kanálů do DAW a přijímat tři stereo kanály z DAW na vzorkovací frekvenci 44.1kHz. MONTAGE dokáže pracovat také s vyšší vzorkovací frekvencí při snížení počtu kanálů. Pro více podrobností se podívejte prosím do sekce Audio rozhraní (Audio Interface) níže.

* Pomocí USB To Lightning adaptéru

Ano. Najdeme zde nastavení v režimu Utility pro klaviaturu. Každá performance v MONTAGE má možnost funkce Master Keyboard, umožňující ovládat osm zón interně a externě.

Ano. MONTAGE má funkci DAW Remote pro softwarové produkty Cubase/Nuendo, Pro Tools a Ableton.

Ne. Ale MONTAGE je schopno načíst soubory .wav. Součástí balení MONTAGE série je také software CUBASE AI. Audio soubory lze nahrát v CUBASE a exportovat je na USB paměťové zařízení a pak je načíst do MONTAGE.

Ano. Každá MONTAGE Performance vám umožňuje nahrávání ve třech různých způsobech s vestavěnou funkcí Performance.

- MIDI: Toto je nejrychlejší a nejzákladnější metoda nahrávání a skvělý způsob, jak si rychle zaznamenat nápad. Jednoduše stisknete tlačítko RECORD a začnete nahrávat a po skončení nahrávání stisknete tlačítko STOP. Můžete si nastavit taktové předznamenání a kvantizovat nahrávku.

- Audio: Nejprve připojte USB flash disk do portu [TO DEVICE] na zadním panelu MONTAGE. Pak si můžete nahrát stereo audio soubor přímo na USB flash disk a přenést ho do počítače pro další editaci nebo pro nahrání na hudební služby založené na cloudu nebo na sociální média.

- Pattern: V OS v3.0 byla představena funkce Pattern Record. Tato funkce umožňuje nahrávání patternů založených na smyčkách do 8 sekcí. Každá sekce může obsahovat až 16 stop. Pattern Recorder obsahuje editační funkce jako je kvantizace, vyjmout/kopírovat/vložit, rozdělení bicí stopy a Play FX (kvantizace v reálném čase).

MONTAGE přichází v balení s programem Cubase AI, což je plně funkční DAW nahrávací aplikace pro Mac nebo PC. Hudbu nahranou v MONTAGE můžete přenést do Cubase AI pro další editaci a produkci.

Ano. Výstupy MAIN OUTPUT a ASSIGNABLE OUTPUTS jsou symetrickými výstupy. Pro připojení k mixážnímu pultu, audio rozhraní, aktivním reproboxům nebo libovolnému jinému vstupnímu zařízení s linkovou úrovní můžete použít buď symetrické nebo nesymetrické kabely.

MONTAGE nabízí Performance Recorder a Pattern Recorder (vestavěný vícestopý sekvencer) pro nahrávání vaší hry ve formátu MIDI dat.

Tato funkce vám umožňuje okamžitě zaznamenat a uložit vaše hudební nápady.

Tyto interně nahrané nápady si můžete přenést do DAW.

A když k MONTAGE připojíte USB flash disk, tak můžete nahrávat to, co slyšíte, jako audio data přímo na tento USB flash disk.

Ano. Toto jsou kompatibilní formáty:

MIDI: MONTAGE originální formát a SMF formát 0/1

Audio: WAV (44.1 kHz/24 bit/Stereo nebo 44.1 kHz/16 bit/Stereo)

Ačkoli numerická klávesnice ve fyzické podobě zde není, tak pro některé funkce a parametry je zde dostupná softwarová numerická klávesnice.

Ano, Yamaha MONTAGE je dodávána se stažitelnou verzí programu Cubase AI.

Ano. K dispozici je MONTAGE Connect.

Tento program bude mít dvě funkce: "Načítání" a "Vysílání nahraných Performance".

Vyzkoušejte vynikající balík aplikací pro MONTAGE od Johna Melase.

Ano. MONTAGE podporuje kompatibilitu Class Compliant, takže iOS zařízení můžete připojit a využívat hudební aplikace.

Pro propojení s iOS zařízením doporučujeme používat Apple "Lightning - USB Camera Adapter".

Hlavní rozdíl je v klaviatuře. MONTAGE 6 má 61 kláves a syntezátorovou klaviaturu FSX, MONTAGE 7 má 76 kláves a také syntezátorovou klaviaturu FSX a model MONTAGE 8 je vybaven 88 vyváženými klávesami s klaviaturou Balanced Hammer (BH). Všechny tři modely jsou vybaveny tlakovou citlivostí klaviatury Channel Aftertouch. Systémové specifikace a specifikace tónového generátoru jsou pro všechny tři mdoely MONTAGE totožné.

Přibližně 17 sekundy.

Ano. MONTAGE série podporuje oba tyto adaptéry (MD-BT01 i UD-BT01).

Ano, MONTAGE pracuje následujícím způsobem:

Na vzorkovací frekvenci 44.1kHz: MONTAGE dokáže vysílat 16 stereo kanálů do DAW a přijímat 3 stereo kanály z DAW

Na vzorkovacích frekvencích 44.1/48/96/192kHz: MONTAGE dokáže vysílat 4 stereo kanály do DAW a přijímat 3 stereo kanálů z DAW

*Pouze u vzorkovací frekvence 44.1kHz si můžete zvolit, zda bude vysíláno 16 stereo nebo 4 stereo kanály.

Níže uvedené nástroje byly testovány a Yamaha potvrzuje, že podporují MIDI připojení prostřednictvím portu “USB TO DEVICE“:

Syntezátory: MODX, MONTAGE, MOTIF XF, MOXF, MX, reface

Pódiové klávesové nástroje: CP1, CP4/40 STAGE, CP88/73, YC série

Upozorňujeme, že pro tuto funkci potřebujete firmware MONTAGE v3.0 / MODX v2.0 nebo novější.