DTX402 Touch

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ SADY

Pomocí aplikace DTX402 Touch si můžete změnit nastavení presetových sad.
Pokud se budete chtít vrátit k původnímu firemnímu nastavení sady, tak postupujte prosím podle následujícího návodu.

 1. Stiskněte Mode switch, aby se rozsvítila LED vedle položky "PLAY".
 2. Pomocí číselných tlačítek [1] až [10] zvolte hudební kategorii, ve které chcete načíst výchozí (inicializační) nastavení sady.
 3. Podržte stisknuté tlačítko Mode switch pro vstup do režimu Menu.
 4. Stiskněte číselné tlačítko [7] pro volbu Dalších nastavení (Other Settings).
 5. Stiskněte číselné tlačítko [7] pro aktivaci volby Initialize Kit (načtení původních nastavení pro sadu).
  • Číselné tlačítko [1] se rozsvítí.
 6. Stiskněte číselné tlačítko [1].
  • Číselné tlačítko začne blikat.
  • Pokud nechcete pokračovat v inicializaci, stiskněte nyní tlačítko Mode switch pro ukončení režimu Menu.
 7. Stiskněte číselné tlačítko [1].
  • Tím dojde k inicializaci dat (načtení původního firemního nastavení) dané sady.