DTX402 série

DTX402 série SONG POPS1

DTX402 série SONG POPS2

DTX402 série SONG ROCK1

DTX402 série SONG ROCK2

DTX402 série SONG METAL

DTX402 série SONG FUNK

DTX402 série SONG HIPHOP

DTX402 série SONG EDM

DTX402 série SONG JAZZ

DTX402 série SONG LATIN

001 Pops Kit

002 Pops Kit

003 Rock Kit

004 Rock Kit

005 Metal Kit

006 Funk Kit

007 Hiphop Kit

008 EDM Kit

009 Jazz Kit

010 Latin Kit