AG08 Mix pro živé streamování

Ano. ASIO driver (ovladač) je podporován. Na Windows je nutné nainstalovat Yamaha Steinberg USB driver. Po instalaci můžete použít DAW software, který podporuje ASIO, jako např. Cubase AI. Na počítači Mac není nutné instalovat ovladač. Základní ovladač (driver) v OS bude fungovat.

AG08 je kompatibilní s mobilními bateriemi (powerbankami) s USB-C (5 V, 1,5 A), avšak nemůžeme garantovat, že všechny typy mobilních baterií budou fungovat.

Následující položky jsou nutné pro propojení iPhonu/iPadu s AG08.

- Lightning-USB camera adaptér/USB-C Digital AV Multiport adaptér

- Mobilní baterie (5 V, 1.5 A připojená do USB-C portu na konzoli/mikrofonu) pro napájení konzole/mikrofonu

*iOS aplikaci AG Controller si můžete stáhnout z App Storu.

Jde o tlačítko pro snížení vstupní úrovně signálu. Tlačítka PAD nebo HIGH/LOW aktivujte v případě, že je vstupní signál zkreslený nebo jeho úroveň je příliš vysoká.

Je to přepínač pro zapnutí/vypnutí ekvalizéru a kompresoru, pomocí kterých lze přizpůsobit zvuk a minimalizovat velké dynamické rozdíly v hlasitosti.

Tlačítko FX zapíná a vypíná efekty REVERB a DELAY.

A přepínací ovladač typu push-in na CH1 slouží k nastavení efektů REVERB a DELAY.

Každé stisknutí postupně přepíná mezi stavy pouze REVERB, pouze DELAY nebo kombinace DELAY a REVERB, přičemž modrá LED indikuje aktuálně zvolený stav.

Otočením tohoto ovladače můžete upravit hodnotu “FX SEND“ zvoleného efektu REVERB nebo DELAY.

Každý z těchto ovladačů se používá pro nastavení hodnoty efektu měniče hlasu (voice changer). Parametry PITCH a FORMANT lze ovládat bez otevření aplikace.

Tlačítko [LINE/USB] se používá pro volbu vstupního zdroje zvuku.

Když je tlačítko nastaveno na hodnotu LINE, tak daný kanál přijímá signál z analogového vstupu AG08. A když je nastaveno na hodnotu USB, tak pak signál nastavený jako výstup v počítači je vstupem pro konkrétní kanál.

Pomocí tlačítka [STREAMING ON/OFF] se nastavuje, zda vstupní zvukový zdroj z kanálů CH3/4, CH5/6, CH7/8 bude nebo nebude zahrnut ze STREAMING OUT do hlavního USB audio výstupního kanálu, který je chápán také jako signál pro streamování.

Pokud je přepínač nastaven na hodnotu OFF, pak jsou jednotlivé signály posílány pouze do MONITOR OUT, MIX OUT a USB AUX kanálu.

Například nastavení hodnoty OFF pro kanál 7/8, kam máte připojený váš chytrý telefon pro upozornění na notifikace, vytvoří stav, kdy tyto notifikace vaše publikum při streamování neuslyší, ale vy o nich budete vědět.

AG08 má 6 zvukových padů a ke každému z nich lze přiřadit až 5 sekund zvuku. Přiřazené zvukové efekty a další zvukový materiál lze pak snadno přehrát kdykoli během streamování. Dodá to vašemu streamování barevnost a obohatí ho.

Maximálně pět sekund* lineárních PCM dat (16-bit, 48 kHz) lze uložit do AG08. (wav/flac/mp3)

Audio soubory delší než 30 minut nelze importovat prostřednictvím aplikace AG08 Controller.

*Časový úsek, který lze přiřadit jednotlivým zvukovým padům v podobě souboru se samplem po načtení/nahrání souboru.

Tato tlačítka slouží pro nahrávání do zvukových padů.

Pomocí jednotlivých tlačítek pro zvukové pady v kombinaci s těmito tlačítky [SHIFT]/[REC] můžete nahrát do libovolného padu zvuk. Pro podrobnosti prosím nahlédněte do uživatelského manuálu.

AG08 má několik možností týkajících se směrování signálu MIX OUT. Nastavit si je můžete v menu [Settings] > [OUTPUT] v aplikaci AG08 Controller. Pro další podrobnosti prosím nahlédněte do uživatelského manuálu.

Pro správné fungování propojení konzole/mikrofonu k počítači je nutné nainstalovat do počítače USB ovladač (driver). Pro instalaci USB ovladače se podívejte prosím na následující odkaz.

AG08 vyžaduje speciální aplikaci pro ovládání s názvem AG08 Controller. Stáhněte si ji prosím z níže uvedeného odkazu.

*iOS aplikaci AG Controller si můžete stáhnout z App Storu.

Hlasitost AUX nastavte na připojených zařízeních.

Připojení volitelného pedálu Yamaha FC-5 ke konzole umožňuje uživateli ovládat nastavení INPUT MUTE, TAP TEMPO, VOICE EFFECT, OUTPUT DIMMER pomocí tohoto pedálu. Nastavení, který parametr je ovládán pomocí připojeného pedálu, lze nakonfigurovat v aplikaci AG Controller.

Zkontrolujte USB typ-C připojení, které používáte.

- Pokud používáte napájení sběrnice 5V DC ze zařízení PC/iOS, tak zkuste připojit napájecí AC/DC adaptér “PA-150B“ ke vstupnímu portu napájení na 12V.

*Model AG08 vyžaduje pro stabilní provoz proud 1.5A.

*Napájecí adaptér PA-150B je součástí balení AG08.

Ověřte prosím, zda není něco připojeno do mikrofonního vstupu Headsetu. CH1 a mikrofon headsetu nelze používat současně. Vstup Headset Mic (mikrofonní vstup na headsetu) má vyšší prioritu.

Ověřte prosím, zda není něco připojeno do výstupu Headsetu. Sluchátka a výstup headsetu nelze používat současně. Výstup headsetu má vyšší prioritu.

Ověřte prosím, zda není úroveň zisku (GAIN) nastavena na příliš vysokou hodnotu nebo zda není přepínač LINE vypnutý. Zkuste také mluvit přímo na mikrofon.

Zapněte přepínač [MIX MINUS (MIC)]. Přepínač [MIX MINUS (MIC)] slouží jako ochrana před duplexním zvukem, když uživatel vysílá prostřednictvím internetu. Hluk ze sluchátek lze utlumit zapnutím tlačítka [MONITOR MUTE]. Pokud je zapnutý přepínač [MIX MINUS (MIC)], tak zvuk z CH1 a CH2 (pouze pokud je 2G GUITAR přepínač zapnutý v případě AG03) nebude slyšet.

Pro nastavení parametrů efektu (EFFECT) si prosím nainstalujte AG08 Controller.

Na rozdíl od dalších modelů AG série, které lze ovládat pomocí aplikace AG Controller, tak model AG08 vyžaduje speciální aplikaci pro ovládání AG08 Controller.