AG08 Mix pro živé streamování

Příklady využití systému

Zde jsou znázorněny a popsány některé příklady systémů, které využívají jednotku AG08 připojenou k počítači.

Představení

Windows Volume Mixer

V prostředí operačního systému Windows lze pro každou aplikaci nastavit různé vstupy/výstupy ze systémového “směšovače zvuku“ (Volume Mixer). (Systém > Zvuk > Směšovač zvuku)

*Pro prostředí Mac lze toho samého dosáhnout samostatným použitím softwaru pro směšování zvuku, jako je například „Loopback“ (od Rogue Amoeba).

Z počítače

Když je AG08 připojen k počítači přes USB-C, tak je rozeznán jako tři vstupní zařízení: [CH3/4 (Yamaha AG08)], [CH5/6 (Yamaha AG08)] a [CH7/8 (Yamaha AG08)]. Hlasitost každého signálu odeslaného z počítače do AG08 lze ovládat fyzickým faderem odpovídajícího kanálu, když je vybráno “USB“ pomocí přepínače [LINE/USB] na AG08.

Je také možné přiřadit smíchané signály jednomu faderu nastavením výstupu více aplikací ve WIndows “Volume Mixeru“ nastavením na stejný výstup. V tomto případě se doporučuje předem vyvážit hlasitost každé aplikace pomocí faderů na straně Windowsu.

Z počítače

Do počítače

Následující tři hlavní kanály a ASIO kanály jsou posílány z AG08 do vašeho počítače.

- [Streaming (Yamaha AG08)]

- [Voice (Yamaha AG08)]

- [AUX (Yamaha AG08)]

- ASIO kanály

[Streaming (Yamaha AG08)] je ideální pro streamovací aplikace, jako je OBS a obsahuje všechny signály z AG08. Pomocí funkce [Streaming ON/OFF] si můžete zvolit, jestli budou kanály CH3/4, CH5/6 a CH7/8 zahrnuty do [Streaming (Yamaha AG08)].

[Voice (Yamaha AG08)] je ideální pro aplikace pro hlasový chat, jako je DISCORD, protože obsahuje pouze zvuk z kanálů CH1 a CH2, aniž by se vašemu chatovacímu partnerovi odesílal nějaký cizí zvuk. Je to vhodné pro použití s hlasovým chatem při hraní počítačových online her, protože zvuk z vašeho okolí se neposílá vašemu partnerovi pro hlasový chat.

[AUX (Yamaha AG08)] je ve srovnání s ostatními mírně speciální kanál. Z tohoto kanálu jsou vyloučeny kanály CH7/8. Je to ideální pro vstup do aplikace pro hlasový chat, například pro online chat streamování spoluprace. Když použijete tento kanál jako vstup do aplikace pro hlasový chat, tak lze během streamování s vaším partnerem pro hlasový chat zvuk hudby na pozadí z počítače během streamování nebo zvukové efekty přiřazené ke zvukovým padům.

Do počítače

ASIO kanály

AG08 má 8 různých ASIO kanálů, které lze použít pro vícestopé nahrávání pomocí softwarové aplikace kompatibilní s ASIO, jako je například Cubase, software pro produkci hudby na počítači.

*ASIO je protokol zvukové karty pro aplikace k produkci hudby. K dispozici je také audio ovladač pro jednotlivé operační systémy, s názvem “WDM (Windows Driver Model)“ pro Windows a “Core Audio“ pro Mac.

*V prostředí Windows zahrnují ASIO kanály také tři hlavní mixované kanály se stejným názvem jako WDM kanály, spolu s 8kanálovými přímými vstupy. WDM a ASIO kanály lze používat také současně.

Příklady využití systému číslo 1: Streamování varietní show (Základní)

Tento systém je vhodný pro streamování jednou osobou na jednom místě a lze jej použít pro streamování mixující hraní na kytaru, streamování hraní počítačových her a konverzace se vzdálenými hosty chatu. Pomocí padů můžete také přidat hudbu na pozadí a speciální zvukové efekty.

Hlasitost každého zvukového kanálu z počítače (hra, zvukový chat, hudba na pozadí) lze individuálně nastavit fyzickými fadery spolu s hlasitostmi mikrofonu a nástrojů připojených do linkových vstupů.

Všechny zvuky, včetně hlasu vašeho partnera při chatu a zvuků z padů, se posluchači odesílají prostřednictvím aplikace pro streamování.

Prostřednictvím aplikace pro hlasový chat je vašemu partnerovi při hlasovém chatu odesílán pouze váš vlastní has a zvuk nástroje vstupujícího do kanálů CH1 a CH2.

*Tip: Všechny přepínače [Streaming ON/OFF] jsou zapnuté v poloze “ON“.

Příklady využití systému číslo 1: Streamování varietní show (Základní) Příklady využití systému číslo 1: Streamování varietní show (Základní)

Příklady využití systému číslo 2: Streamování varietní show (Pokročilé)

Tento příklad popisuje společné streamování dvěma lidmi ze stejné místnosti a je vhodný pro členy hlasového chatu, rozhovory, kvízové bitvy, reakce zaměřené na video anebo hudební obsah a pocity, spolu s hudebními soubory představujícími nástroje v reálném prostoru, zaznamenané prostřednictvím linkového vstupu.

Hlasitost zvuku z počítače (hudba na pozadí/video, hra, hlasový chat) lze individuálně nastavit fyzickými fadery spolu s hlasitostmi mikrofonu a nástrojů připojených do linkových vstupů.

Všechny zvuky jsou posluchači odesílány prostřednictvím streamovací aplikace.

Všechny zvuky jiné než z CH7/8 jsou odesílány vašemu partnerovi při hlasovém chatu prostřednictvím aplikace na vašem počítači.

*Tip: Použijte [AUX (Yamaha AG08)] jako vstup pro aplikaci pro hlasový chat na vašem počítači pro sdílení samplů ze zvukových padů se svými spolupracovníky při hlasovém chatu.

Příklady využití systému číslo 2: Streamování varietní show (Pokročilé) Příklady využití systému číslo 2: Streamování varietní show (Pokročilé)

Systémový příklad číslo 3: Streamování se zálohováním nahrávky do Cubase

Tento příklad popisuje společné streamování dvěma lidmi ze stejné místnosti pomocí aplikace pro hlasový chat ve smartphonu přes 4pólový mini (TRRS) do CH7/8, pro použití s dalším obsahem, včetně hlasového chatu, kvízů, videa a hudby na pozadí. Každý zvukový zdroj lze také nahrávat nezávisle v Cubase pro zálohu.

Hlasitost každého zvukového kanálu z počítače (hudba na pozadí, video, hlasový chat) lze individuálně nastavit fyzickými fadery spolu s hlasitostmi mikrofonu.

Všechny zvuky jsou posluchači odesílány prostřednictvím streamovací aplikace.

Všechny zvuky jiné než z CH7/8 jsou odesílány vašemu partnerovi při hlasovém chatu prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.

*Tip: V aplikaci AG08 Controller by mělo zůstat nastavení [LINE 7/8 OUT] na hodnotě [AUX], aby se zabránilo zpětným zvukovým smyčkám (zpětné vazbě).

Systémový příklad číslo 3: Streamování se zálohováním nahrávky do Cubase Systémový příklad číslo 3: Streamování se zálohováním nahrávky do Cubase