Tipy a pomůcky od Yamahy pro učitele a profesory

Časy se mění a jako učitel nebo profesor byste měli být schopni se adaptovat na novou situaci. Mnoho studentů se účastní hodin a přednášek z domova, ale jak dosáhnout nejlepších výsledků, když učím z mé domácí kanceláře, z prázdné třídy nebo posluchárny? Jaké jsou nejefektivnější metody úspěšného distančního vzdělávání nebo streamování?

Od lekcí jeden na jednoho prostřednictvím video chatu až po živé streamování z posluchárny pro globální publikum se učitelé a lektoři dnes potýkají s řadou různých technických výzev. Absolutní spolehlivost, nejlepší srozumitelnost řeči a snadná instalace mají proto zásadní význam při výběru audio zařízení.

Objevte nyní všestranné možnosti sjednocené komunikace (Unified Communications) Yamaha a naučte se, jak zasáhnout a komunikovat s vaším cílovým publikem z domova.

Yamaha Teach and Train to Homes TEACHER---Individual Lesson

Individuální lekce jeden na jednoho

Dokonalá srozumitelnost řeči je nezbytná pro pro úspěšné učení. Vzhledem k tomu, že učitelé a studenti komunikují přímo mezi sebou, tak zřejmým problémem může být nízká kvalita připojení nebo audio vybavení. Když například partneři při komunikaci musí své věty několikrát opakovat nebo se obě strany marně snaží mluvit současně. Protože lekce trvá častokrát 45 minut nebo déle, tak je důležitá také dobrá ergonomie: náhlavní soupravy so mohou stát nepohodlnými, kabely mohou rušit při psaní nebo může selhat rádiové spojení. Řešení jako Yamaha YVC-200 je nejlepší volbou pro e-learning. Je plně duplexní, takže obě strany mohou mluvit současně. Instalace je velmi snadná: speakerphone (hlasitý odposlech) je připojen k počítači pomocí USB kabelu nebo k mobilnímu zařízení prostřednictvím Bluetooth. Díky nejnovějším mikrofonním technologiím a skvěle vyladěnému reproduktoru mohou studenti a učitelé spolu komunikovat v té nejlepší kvalitě.

Jednotlivé lekce lze konat z domácí kanceláře, ze zasedací místnosti nebo dokonce z prázdné třídy. Pro přenos audia je potlačení ozvěny a šumu v mikrofonu extrémně důležité a reproduktor by měl poskytovat čistý přirozený zvuk, aby vám bylo dobře rozumět a poslech nebyl příliš stresující.

Speakerphony (hands-free sady) Yamaha YVC-200 nebo YVC-330 nebo video konferenční systém “vše v jednom“ CS-700AV od Yamahy mají všechny technologické schopnosti, snadno se používají prostřednictvím USB nebo Bluetooth a mají výhody oproti náhlavním soupravám nebýt zvukově izolován a schopen komunikovat bez rušivých kabelů. Takže můžete učit s tím nejlepším zvukem.

V případě individuálně vedených lekcí na dálku je důležité, aby mimika a gesta účastníků byla snadno rozpoznatelná, stejně jako materiály a dokumenty, které jsou zobrazovány. Lze použít jednoduchou webovou kameru s počítačem nebo integrovanou kameru v tabletu nebo smartphonu. Mobilní zařízení by měla být upevněna na stativu nebo jiném příslušenství, protože roztřesené obrázky a záběry působí velmi rušivě.

Fixní řešení pro video konference typu “vše v jednom“, jako je video a zvukový kolaborační systém CS-700AV od Yamahy, má integrovanou kameru s rozlišením FullHD, kterou lze také přizpůsobit potřebám učitele, například pokud působí v malé zasedací místnosti.

Pokud je během jednotlivých lekcí hlavním cílem komunikace, pak lze využít všechna softwarová řešení, která umožňují video konferenci jeden na jednoho. Těch je na trhu mnoho a je to pak prostě otázka osobních preferencí.

Pokud však chcete pracovat společně na dokumentech, sdílet vaší obrazovku, tak se musíte ujistit, že je možné sdílení dokumentů a oba můžete pracovat na stejném dokumentu.

Virtuální třída

Jde o typickou situaci ve třídě, jen ve virtuální formě: Učitel mluví k několika studentům současně, chce se volně pohybovat po místnosti nebo psát na tabuli, která je živě přenášena. Bezdrátový mikrofon nebo vysoce kvalitní audio-video řešení je zde absolutní prioritou. Software by měl být schopen ztlumit všechny účastníky jedním kliknutím, aby se minimalizovalo rušení hlukem na pozadí. Současně musí také instruktor být schopen odpovídat na otázky svých posluchačů, například když někdo na chatu virtuálně “zvedne ruku“ a přihlásí se tím o slovo. Plná kompatibilita je zásadní pro zajištění toho, aby výuka díky interakci mezi softwarovou platformou a hardwarem neselhala.

Yamaha Teach and Train to Homes Teacher

Ve virtuální výuce je audio vybavení velmi závislé na tom, odkud učíte a jaké nástroje používáte. Pokud učíte z prázdné třídy a používáte tabuli, tak je nejlepší použít přenosný mikrofon, abyste se mohli volně pohybovat po místnosti. Pokud máte domácí kancelář nebo malou zasedací místnost, můžete také použít hlasitý odposlech nebo video konferenční systém typu “vše v jednom“, třeba s dalším drátovým nebo bezdrátovým rozšiřujícím mikrofonem.

YVC-330 je USB a Bluetooth hands-free sada (hlasitý odposlech) pro otevřené prostory pracovních prostředí a menší až středně velké konferenční místnosti. Díky režimu SoundCap můžete transformovat tiché konferenční místnosti. Při použití reproduktorů se ujistěte, že je zvuk čistý a že studenti vám dobře rozumí.

U videa je rozhodující, jak probíhá virtuální lekce. Pokud pracujete na tabuli nebo smartboardu (interaktivní tabuli) nebo použítáve software s dotykovou obrazovkou, mohou studenti vaši akci sledovat přímo na obrazovce. Nejlepším řešením je mít dvě nebo více externích kamer, jedna snímá sedícího učitele a další tabuli nebo interaktivní tabuli nebo objekty, které učitel chce ukazovat.

Pokud je používána pouze jedna kamera, tak tato by měla být umístěna na stativu a měla by snímat učitele spolu s tabulí, aby studenti mohli vidět vše, co jim učitel chce ukázat. Jelikož streamovaná videa nelze obvykle přenášet ve velmi vysokém rozlišení, tak je důležité zaměřit se pouze na konkrétní oblasti.

Jako učitel chcete přirozeně sledovat studenty. Software by měl mít také možnost zobrazit několik účastníků současně prostřednictvím videa. Potřebujete také funkci pro ztlumení všech účastníků jedním kliknutím. Předchází se tak nepříjemnému rušení, které vnímají všichni účastníci. Pokud má student nějaký dotaz, tak by zde měla také existovat možnost mu odpovědět a nebo funkce “zvednout ruku“.

Existuje několik způsobů, jak studenty zapojit do práce. Například speciální školící software, jako je například internetová platforma Google Classroom, pomáhá vytvářet cvičení a testy bez papírování. Tyto mohou být zaslány studentům, kteří je mohou zpracovávat na počítači, přičemž v případě problémů a otázek mohou elektronicky komunikovat s učitelem. Po dokončení zašlou výsledky elektronicky učiteli. Sdílení dokumentů a obrazovky je pro tuto formu výuky nesmírně užitečné a při výběru softwarové platformy by měla být věnována pozornost také snadnému používání těchto funkcí.

Yamaha Teach and Train to Homes TEACHER---Lecture

Virtuální přednáška

Univerzity již často nahrávají přednášky nebo je zpřístupňují jako online streamy. Pro přednášejícího je důležité, aby ho nerozptylovaly technické problémy. Pro jeho posluchače je naopak zásadní optimální srozumitelnost řeči a vysoká kvalita obrazu. Technické nastavení v přednáškovém sále nebo posluchárně musí splňovat tyto požadavky. Toto zahrnuje bezdrátové mikrofony, kamery z několika úhlů pohledu, v případě potřeby zaměření na tabuli, přenos promítaných prezentací a také odpovídající osvětlení. Pokud jsou položeny otázky, tak by je měl přednášející zopakovat, protože zvukovou stopu často slyší jen on nebo ona. Pokud se jedná o záznam, tak titulky založené na přepisu snižují překážky pro neslyšící studenty a tvoří základ pro lokalizaci do jiných jazyků.

Přednáška je o zprostředkování profesorova mluveného slova co nejjasněji a nejsrozumitelněji, ať už je v posluchárně, konferenční místnosti nebo zasedací místnosti. S ohledem na flexibilitu je nejvhodnější použít bezdrátový mikrofon, abyste se mohli volně pohybovat po místnosti a k tabuli. Obousměrná komunikace umožňuje klást přednášejícím dotazy a sdělovat komentáře prostřednictvím sluchátek do uší (in-ear headset).

Protože přednáška, která je přenášená na dálku není závislá na ozvučovacím systému, tento je třeba vzít v úvahu pouze v případě, že jsou v přednáškovém sále přítomni další studenti. Pokud chcete použít zesilovač, tak musíte vzít v úvahu latenci bezdrátového mikrofonu a zabránit tomu, aby nedocházelo k ozvěnám. Dobrým řešením jsou HD - Single/Dual systémy v kombinaci s hlasitým odposlechem (speakerphonem) YVC-1000, se kterým lze menší místnosti velmi dobře ozvučit.

Pro video je zásadní, jak je virtuální přednáška prováděna. Pokud jste přednášející pracující v menší místnosti s tabulí, interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, pak je dobrá kamera dostatečná k tomu, aby zobrazila jak profesora, tak i obsah na tabuli nebo plátně. Ve velkých přednáškových sálech a posluchárnách je vhodné použít dvě nebo více kamer, přičemž jedna snímá přednášejícího profesora u řečnického pultu a druhá snímá obsah promítaný na plátno.

Pokud je používána pouze jedna kamera, tak tato by měla být umístěna na stativu a měla by snímat přednášejícího spolu s tabulí, aby studenti mohli vidět vše, co jim profesor chce ukázat. Pokud jsou zde dvě kamery, tak by další osoba měla koordinovat přepínání mezi kamerami a mělo by být také k dispozici řešení pro mixování zvuku a videa.

Vzhledem k tomu, že přednášky jsou obvykle streamovány a zaznamenávány jednosměrně, není pak zpětný video kanál nutný. Přednáška pak spíše připomíná webinář, kde mohou studenti klást otázky písemně. Pokud existuje audio kanál zpětné vazby, pak potřebujete funkci ztlumení všech účastníků jedním kliknutím. Tím se zabrání nepříjemnému rušení, které vnímají všichni účastníci. V samostatném okně chatu by mělo být možné také klást otázky nebo provádět hlasování.

Na vyhrazených platformách existují speciální funkce pro pořádání webinářů a také pro jejich záznam a následné zpřístupnění. Tomuto se říká streamování v režimu “One to Many“ a pro živé přenosy přednášek je důležité zajistit, aby softwarová platforma tuto funkci podporovala.

Odpovídající produkty

YVC-200

Přenosný spekerphone s podporou USB a Bluetooth

Dostupné barevné varianty Dostupné další barvy

YVC-330

YVC-330 je USB a Bluetooth speakerphone (hlasitý odposlech) pro otevřené prostory pracovních prostředí a menší až středně velké konferenční místnosti. Díky režimu SoundCap můžete transformovat tiché konferenční místnosti, hlučné otevřené pracovní prostory a jakékoli kancelářské prostory na pohodlný prostor pro vzdálenou komunikaci.

YVC-1000

Speakerphone s podporou USB a Bluetooth určený primárně pro větší místnosti

CS-700AV

USB video sound bar pro zasedací místnosti

HD bezdrátové mikrofonní systémy

HD Single/Dual/Venue, 1- a 2-kanálové bezdrátové řešení pro bezdrátové mikrofonní systémy Executive Elite