Pro propojení všech zařízení dohromady se používají různé kabely a konektory. Pokud jsou použity nesprávné kabely nebo konektory, tak zařízení nemusí pracovat správně. V extrémním případě může být použití nesprávných kabelů nebo konektorů nebezpečné, a proto je nutné pochopit, kdy které kabely a konektory použít.

Konektory často používané v PA systémech

Konektory často používané v PA systémech Konektory často používané v PA systémech

XLR konektory

Tyto konektory jsou často používány v profesionálních aplikacích — které vyžadují spolehlivost — protože jsou kompatibilní se symetrickým zapojením, popsaným níže, jsou robustní a odolné vůči deformaci a jsou vybaveny zámkovým mechanismem, takže kabely se neodpojí, i když za ně potáhnete. Obecně se používají v PA systémech pro mikrofony, výkonové zesilovače, aktivní reproboxy atd.

Phone konektory (jack)

Existují dva typy konektorů typu phone (jack): stereo a mono. Stereo jack konektory je označovány někdy také jako TRS konektory. Používají se pro vedení stereo signálů pro sluchátka, stejně jako pro vkládané (insert) efekty. TRS konektory lze použít také pro symetrické (balanced) propojení. Mono jack konektory se používají pouze pro nesymetrickou (unbalanced) metodu propojení, popsanou níže a používají se u nástrojů, jako jsou elektrické kytary a klávesy, stejně jako i pro některé zesilovače s nižším výkonem a reproboxy.

Tipy

Existuje port, často označovaný jako "combo jack", který naleznete na zařízeních, která umožňují připojení jak XLR, tak i phone (jack) konektorů. Tento typ konektorů nalezneme nejčastěji v mixech nebo audio rozhraních.

Kabely používané v PA systémech

Kabely používané v PA systémech

Elektrické signály lze posílat do různých zařízení v PA systému pomocí konektorů, buď jako nesymetrické nebo symetrické signály. Každý typ signálu používá svůj vlastní typ kabelu.

Typické znaky symetrických a nesymetrických signálů jsou:

-Symetrický přenos: dobrý při eliminaci šumu

-Nesymetrický přenos: náchylný k rušení

Symetrické signály jsou přenášeny s kladnou i zápornou fází a používají tří přenosových vodičů: hot (signál +), cold (signál -) a zem (ground). V tomto případě je použit dvojitý (hot a cold) stíněný zemnící kabel.

Nesymetrické signály jsou přenášeny pouze s kladnou fází a využívají dva přenosové vodiče: hot (signál +) a zem (ground). V tomto případě se používá kabel obsahující jeden drát se stíněním.

-Symetrický kabel: dva vodiče (hot = "signál +" a cold = "signál -"), které tvoří jádro kabelu jsou potaženy stíněním

-Nesymetrický kabel: jeden vodič (pouze hot = "signál +"), který tvoří jádro kabelu, je potažen stíněním

Jak dochází ke zrušení šumu při přenosu symetrického signálu

Čím delší je kabel, tím více šumu se na ně naindukuje, z důvodu způsobu, jakým jsou kabely vyráběny. Mikrofonní signály jsou obzvláště nízké hodnoty proudu. Pokud je šum indukovaný mikrofonním signálem zesílený v mixu, tak tento šum pak zdegraduje zvukovou kvalitu. Kromě zkrácení délky kabelu, aby se snížilo množství šumu, je možné šum naindukovaný po cestě signálu eliminovat pomocí symetrického přenosu.

Šum se vždy vyskytuje ve stejném fázovém směru. Pokud je přidán signál s opačnou fází, tak může být šum v signálu zrušen v důsledku vztahu plus-mínus (sčítání a odčítání signálu).

Klávesy a přehrávací zařízení mívají již vysoký poměr signálu k šumu, takže šum bývá méně znatelný i při použití nesymetrického signálu. To znamená, že pokud použijete delší kabely, je lepší použít DI box, který signál převede na symetrický.

<Poznámka> Nepoužívejte rozdělovač kabelů (a různé redukce) nebo podobné propojení, které rozdělí stereo výstup z kláves nebo dalších nástrojů na mono kanály s TRS konektory. To může způsobit problém s tím, že se levý a pravý kanál navzájem ruší a zvuk nebude slyšitelný.

"Mikrofonní" a "linkové" kabely

Symetrický kabel se samcem (male) XLR konektorem na jedné straně a samicí (female) XLR konektorem na druhé straně je často označován jako "mikrofonní" kabel, protože se běžně používá pro připojení mikrofonů k mixům. Nesymetrický kabel s konektorem jack na obou koncích je často označován jako "linkový" kabel.

Další konektory a kabely používané v PA systémech

Další konektory a kabely používané v PA systémech

RCA pin konektory (cinch)

Tyto konektory jsou obecně používány v audio a audio-vizuálních (AV) zařízeních a jsou určeny výhradně pro nesymetrické signály. Konektory jsou barevně odlišeny podle typu signálu. Bílý konektor slouží k odesílání signálu do levého (L) kanálu a červený konektor slouží k odesílání signálu do pravého (R) kanálu.

USB konektory

USB konektory slouží k vysílání a přijímání audio signálů do a z mixů s funkcí audio rozhraní a osobních počítačů. Tyto konektory se používají pro záznam živých vystoupení na osobním počítači nebo pro hudební produkci.

Kabely používané s pasivními reproboxy

Kabely používané s pasivními reproboxy

Při připojování výkonového koncového zesilovače k pasivnímu reproboxu je nutný specializovaný kabel. Jedná se o vysoce odolné kabely, které jsou schopny přenést vysokokapacitní elektrické signály, které byly zesílené pomocí výkonového zesilovače. Na rozdíl od mikrofonních/linkových kabelů používaných se symetrickými/nesymetrickými signály, nejsou tyto kabely stíněny.

<Poznámka> Pro připojení k aktivním reproboxům použijte mikrofonní nebo linkové kabely.

Konektory používané s pasivními reproboxy

Konektory používané s pasivními reproboxy

SpeakON konektory

Jedná se o speciální vyhrazený konektor se zámkovým mechanismem, který se používá u profesionálních zařízení. Je využíván pro propojení výkonových zesilovačů a pasivních reproboxů. Po připojení kabelu k zařízení otočte konektorem ve směru hodinových ručiček, čímž konektor zamknete. Při odpojování použijte pojistku a otočení konektorem v opačném směru.

Jack (phone) konektor (pouze pro reproduktory)

Standardní phone kabely mají jedno stíněné jádro, ale s pasivními reproboxy se používají speciální reproduktorové kabely (nestíněné) se dvěma jádry.

Odizolované reproduktorové kabely

Odizolované reproduktorové kabely jsou určeny pro obecné použití, například s domácími audio systémy. Obvykle jsou barevně označeny, aby se odlišily kladné (+) a záporné (-) vodiče. Pokud zapojíte vodiče opačně, tak výsledkem bude obrácená fáze, takže nezapomeňte připojit výkonový zesilovač a pasivní reproboxy tak, aby odpovídalo zapojení kladných a záporných vodičů na obou stranách.