Reproduktory jsou zařízení, která převádějí elektrické signály ze zesilovače na vibrace vzduchu, které mohou lidé vnímat jako zvuk. Reprobedna osazená reproduktory se nazývá reprobox. Reproboxy existují v různých tvarech a velikostech, typech i modelech.

Typy reproboxů podle metody zesilování

Typy reproboxů podle metody zesilování

Existují dva hlavní typy reproboxů podle toho, kde je signál zesilován. Charakteristiky obou těchto typů jsou popsány níže.

(1) Pasivní reproboxy

Reproboxy, které mají pouze základní funkce reproduktorů, lze nazývat "pasivní" reproboxy. Tyto reproboxy vyžadují pro vytvoření zvuku samostatný výkonový zesilovač.

(2) Aktivní reproboxy

Reproboxy, které obsahují vestavěný koncový zesilovač, mohou být nazývány "aktivní reproboxy". Vzhledem k tomu, že tyto reproboxy již obsahují výkonový zesilovač, tak mohou být připojeny přímo k mixu, což snižuje počet nutných kabelů. (I když samozřejmě musí být pak i k jednotlivým reproboxům připojen elektrický napájecí kabel.)

Modely jako série Yamaha DXR nebo série DBR umožňují přímé připojení mikrofonů a poskytují základní funkce mixu zabudované již v reproboxu.

Tipy

Pro snadnější ovládání a co nejjednodušší postavení PA systému je výhodnější používat aktivní reproboxy, které vyžadují méně připojení. Pasivní reproboxy však nabízejí poměrně vysokou úroveň svobody v situacích, kdy je potřeba s reproduktory více hýbat a přesouvat je, měnit a doplňovat.

Typy reproboxů podle použití

V PA systémech jsou použity různé typy reproboxů, každý s jiným účelem.

(1) Hlavní reproboxy

Jedná se o reproboxy, které dodávají hlavní zvuk publiku nebo posluchačům. Podle velikosti místa a počtu posluchačů se rozhodněte o velikosti a počtu reproboxů, stejně jako o výkonu zesilovače (v případě pasivních reproboxů).

(2) Subwoofery

Tyto reproboxy jsou navrženy speciálně pro přehrávání nízkofrekvenčních zvuků a jsou používány společně s hlavními reproboxy pro posílení basového pásma.

(3) Odposlechové reproboxy (Monitory)

Tyto reproboxy používají vystupující umělci k monitorování zvuku. Odposlechové reproboxy jsou umístěny různými způsoby v závislosti na tvaru, například na podlaze nebo na stojanu.

Při výběru pasivního reproboxu je dobré si zkontrolovat velikost reproduktorů, impedanci, příkon a úroveň akustického tlaku (SPL) s odkazem na katalog nebo jiný zdroj informací.

Nejprve vyhledejte velikost reproduktoru u položky LF (v technických údajích to najdete většinou v sekci "Komponenty" nebo "Osazení reproboxu"). Obecně platí ve stejné sérii reproboxů, že čím větší bude poloměr basového reproduktoru, tak tím snadněji bude daný reprobox produkovat zvuky v nižším frekvenčním pásmu.

Je důležité vzít do úvahy impedanci reproduktoru. V tabulce níže je impedance pro všechny reproboxy 8Ω (ohmů). Další informace naleznete v následující části "Přidání reproduktorů a výpočet impedance".

Dále zkontrolujte maximální příkon. Jmenovitá hodnota příkonu ukazuje, kolik wattů může být přivedeno na vstup reproboxu. V závislosti na způsobu měření jsou ve specifikacích uvedeny různé položky. Obecně se odkazujeme na hodnotu PGM (někdy označovanou také jako "hudební").

Nakonec prostudujte hladinu akustického tlaku (SPL), která může být na výstupu. Stejně jako u jmenovitého příkonu je ve specifikacích pro výstupní SPL uvedeno několik hodnot v závislosti na způsobu měření. Hodnota označená jako "peak (max)" je maximální špičková hodnota výstupní úrovně reproboxu.

Jakmile si vyberete reproboxy, tak vybírejte výkonový zesilovač, který odpovídá specifikacím reproboxů.

<Poznámka> Při výběru aktivního reproboxu je vhodné se podívat na výstupní výkon vestavěného zesilovače, který najdete v technických datech obvykle v části označené jako "Komponenty" nebo "Jednotka reproboxu".

Výstupní výkon koncového zesilovače se mění v závislosti na impedanci připojených reproduktorů. Například, když připojíte dvojici 8-ohmových reproduktorů a dvojici 4-ohmových reproduktorů ke koncovému zesilovači Yamaha P3500S v režimu stereo, tak bude výstupní výkon následující.

I když je zesilovač pořád stejný, když připojíte dva 8-ohmové reproboxy v režimu stereo, tak bude výstupní výkon 350W + 350W. Pro dva 4-ohmové reproboxy bude výstupní výkon 450W + 450W.

Pokud jsou však reproboxy zapojeny paralelně, tak se změní celková impedance reproduktorů, což má za následek rozdílný výkon. Impedance je složená hodnota odporu: Čím větší je odpor, tím těžší je pro elektřinu její proudění. Naopak, čím menší je odpor, tím snadnější je proudění elektřiny. Čím nižší je impedance (udávaná v ohmech - Ω) (což je zde popisovaný odpor), tím větší je hodnota výkonu ve wattech (W) na výstupu koncového zesilovače.

Pokud jsou dva 8-ohmové reproboxy připojeny paralelně, tak je celková impedance těchto dvou reproboxů 4 ohmy. Výkonový zesilovač P3500S lze použít při 4 ohmech a výstupní výkon se s takto sníženou impedancí zvýší.

Výhodou paralelního zapojení reproduktorů je zvýšení výkonu ve srovnání s použitím pouhého jednoho reproduktoru na jedné straně stereo báze. Stejně tak je zde možnost natočit reproboxy tak, aby pokryly širší oblast žádaným zvukem. Takto jsou reproboxy často přidávány při živém ozvučení s cílem vylepšit celkový audio systém.

Pouze s jedním reproboxem na každé straně

Se dvěma reproboxy na obou stranách

Upozornění

I když jsou zde výhody přidávání reproboxů, věnujte pozornost celkové impedanci při paralelním připojení reproboxů.

Například, pokud připojíte dva 4-ohmové reproboxy paralelně, tak celková impedance těchto dvou reproboxů bude 2 ohmy. Při nízké impedanci budete muset dávat větší pozor, protože pak to je větší zátěž pro koncový výkonový zesilovač. Model P3500S například nepodporuje 2-ohmové připojení, takže jej nelze při této impedanci bezpečně používat.

Jak se počítá celková impedance pro paralelní zapojení

R1 (impedance reproboxu #1) = 4 ohmy

R2 (impedance reproboxu #2) = 4 ohmy

R (celková impedance) = 2 ohmy

Pochopení vztahu mezi výstupním zesilovačem, reproboxem a impedancí je rozhodující při vybudování účinného a bezpečného PA systému.

Tipy

V případě pasivních reproboxů, které mohou být zapojeny paralelně (například pasivní reprobox Yamaha CBR12) je systém navržen tak, aby signál z výkonového zesilovače byl přijímán jedním ze dvou vstupních konektorů (konektor jack nebo konektor SpeakON) pomocí vyhrazeného reproduktorového kabelu a druhý konektor pak slouží pro odeslání signálu do 2. reproduktoru pomocí jiného vyhrazeného reproduktorového kabelu.

Přidávání aktivních reproboxů

Přidávání aktivních reproboxů

Při přidávání pasivních reproboxů je potřeba věnovat pozornost impedanci reproduktorů.

Avšak aktivní reproboxy se přidávají mnohem snadněji.

U aktivních reproboxů série Yamaha DSR, DXR a DBR lze konektory označené jako OUTPUT/THRU/LINK OUT použít pro přidání dalších aktivních reproboxů. Mějte na paměti, že přidání dalších reproboxů řady DSR, DXR nebo DBR vyžaduje kabel s konektory XLR.

Aktivní reproboxy

Reproboxy