Zde najdete příklad PA systému pro kapelu hrající ve složení bicí, basa, dvě kytary, klávesy a vokály.

Tentokrát použijeme 32-kanálový mix MGP32X, aktivní reproboxy DSR112 a DSR118W pro hlavní reproboxy a subwoofery a DXR12 pro odposlechy.

1. Připojení a postavení mixu a hlavních reproboxů

Umístění mixu MGP32X a hlavních aktivních reproboxů DSR112 a DSR118W, stejně jako jejich propojení, je následující:

1. Připojení a postavení mixu a hlavních reproboxů

(1) Nejprve umístěte mixážní pult. Ideální poloha je obvykle v centru publika, kde je nejlépe slyšet zvuk. Pokuste se najít pozici, která je nejlepší v závislosti na dané situaci. Mixážní pult postavte na desku nebo na stůl, aby se s ním dobře pracovalo.

(2) Postavte reproboxy na levou a pravou stranu pódia co nejvíce dopředu, aby nenarušovaly a nebyly ovlivněny zvukem z mikrofonů a nevytvářela se tak nežádoucí akustická zpětná vazba. Subwoofery postavte na zem pod pódium nebo na pódium a hlavní reproboxy DSR112 postavte na stativ nebo distanční tyč tak, aby spodní část reproboxu byla vodorovně ve výšce hlavy publika.

(3) Připravte napájení pro mixážní pult a aktivní reproboxy. Napájení ještě nezapínejte, protože ještě nebylo vše mezi sebou propojeno.

(4) Pomocí XLR kabelů propojte STEREO OUT výstup z mixážního pultu se vstupem INPUT na aktivních reproboxech.

(5) Propojte průchozí port THRU na DSR118W se vstupem INPUT na DSR112 pomocí XLR kabelu.

2. Dále nastavte odposlechové reproduktory pro vystupující na pódiu.

2. Dále nastavte odposlechové reproduktory pro vystupující na pódiu.

- Přehled příkladu zapojení odposlechů

Při použití AUX kanálů lze vstupní signály mixu odesílat do odposlechových reproboxů s různě vyváženým poměrem zvuku jednotlivých vstupních kanálů pro jednotlivý odposlech. Odposlechové audio signály jsou k umělcům na pódiu prostřednictvím AUX sběrnic následujícím způsobem:

AUX1: Posílá zvuk pro odposlech zpěváka

AUX2: Posílá zvuk pro odposlech bubeníka

AUX3: Posílá zvuk pro odposlech pro elektrickou baskytaru a elektrickou kytaru 1

AUX4: Posílá zvuk pro odposlech pro klávesy a elektrickou kytaru 2

(1) Umístěte odposlechový reprobox DXR12 před jednotlivé vystupující. Dejte pozor na umístění vokálních mikrofonů, aby nezpůsobovaly zpětnou vazbu.

(2) Připojte napájecí kabely k aktivním odposlechovým reproboxům. Protože ještě nebyla realizována všechna propojení, tak odposlechy ještě nezapínejte.

(3) Propojte AUX výstupy z mixu MGP32X s odposlechovými reproboxy pomocí XLR kabelů.

Poznámka: Při připojování více mikrofonů a nástrojů můžete udržovat svá propojení uspořádaná pomocí multikabelu (tzv. "párák"), což je vícežilový párový kabel.

Kanál Vstupní zdroj
9 Basový buben (Kick) Dynamický mikrofon
10 Malý buben (Snare) Dynamický mikrofon
11 High-hat Kondenzátorový mikrofon
12 Tom 1 Dynamický mikrofon
13 Tom 2 Dynamický mikrofon
14 Floor tom Dynamický mikrofon
15 Overhead pro bicí (levý kanál) Kondenzátorový mikrofon
16 Overhead pro bicí (pravý kanál) Kondenzátorový mikrofon
17 Elektrická baskytara (přes D.I. box) Přímé připojení
18 Elektrická kytara 1 Dynamický mikrofon
19 Elektrická kytara 2 Dynamický mikrofon
20 Vokály (elektrická kytara 1) Dynamický mikrofon
21 Vokály (elektrická kytara 2) Dynamický mikrofon
22 Vokály (elektrická baskytara) Dynamický mikrofon
23 Hlavní vokál Dynamický mikrofon
25, 26 Klávesy (levý a pravý kanál) Přímé připojení

* MGP32X is equipped with 16 COMP control knobs for channels 9-24

- Dynamický mikrofon: připojte mikrofon na vstup mixu pomocí XLR kabelu.

- Kondenzátorový mikrofon: jako u dynamického mikrofonu připojíte mikrofon ke vstupu na mixu, poté zapnete phantomové napájení.

- Basová kytara přes DI: připojte elektrickou basovou kytaru do DI boxu pomocí konektoru jack a výstup DI boxu propojte se vstupem mixážního pultu pomocí XLR kabelu. Připojte také AMP konektor z DI boxu k basovému zesilovači, takže zvuk bude vycházet také z basového zesilovače. Při použití aktivního DI boxu (takového, který potřebuje napájení) musíte v případě, že nebudete používat baterie, využít phantomového napájení z mixážního pultu. Zapněte phantomové napájení stejným způsobem, jako pro kondenzátorový mikrofon.

<Poznámka> DI box (neboli tzv. "Direct Injection" box) převádí vysoko impedanční signály na nízko impedanční a nesymetrické signály na symetrické, které jsou vhodnější pro přenos delšími kabely do mixu. Některé DI boxy jsou pasivní, zatímco jiné jsou aktivní (což znamená, že potřebují buď napájení z baterie nebo z fantomového napájení mixu).

<Klávesy> Jelikož jsou klávesy vybaveny stereo výstupem, tak připojte klávesy pomocí jack konektorů k stereo kanálu 25/26. Nežádoucí šum můžete omezit, když připojíte klávesy pomocí DI BOXu, který převede signál na symetrický.

4. Nastavení mikrofonu

- Postavte mikrofonní stojany na jednotlivé pozice vokálních mikrofonů a umístěte do nich mikrofony.

- Pro elektrické kytary postavte mikrofonní stojany k reproduktorům kytarových komb a umístěte do nich mikrofony.

- Pro bicí sadu postavte mikrofonní stojany k jednotlivým částem sady (basový buben, snare, tomy, overhead) a umístěte do nich mikrofony. Dávejte pozor, abyste neumístili mikrofony do místa, kde by do nich mohl bubeník nedopatřením udeřit.

5. Zapněte napájení

(1) Nastavte GAIN a fadery na mixu a hlasitost aktivních reproboxů na minimum.

(2) Při zapnutí napájení nejprve zapněte napájení mixu a poté napájení aktivních reproboxů, abyste předešli nežádoucímu ruchu (lupnutí). Poznámka: Při vypínání napájení postupujte v opačném pořadí - nejprve vypněte napájení aktivních reproboxů a poté napájení mixu.

6. Zkouška zvuku vstupu a výstupu

6. Zkouška zvuku vstupu a výstupu

Zde uvedeme příklad pro jeden vokální kanál.

Nastavte hlasitost hlavních aktivních reproboxů. Přepněte přepínač MIC/LINE na reproboxech DSR série do polohy "LINE". Nastavte ovladač LEVEL do pozice 12 hodin (odpovídá pozici hodinových ručiček při 12 hodinách).

Poznámka: Toto je dočasné nastavení hlasitosti pro aktivní reproboxy. Později přenastavte hlasitost na požadovanou úroveň podle potřeby.

Dále nastavte mix.

(1) Zapněte tlačítko STEREO (master) kanálu.

(2) Nastavte STEREO (master) fader na hodnotu "0".

(3) Zapněte tlačítko ON pro kanál 1.

(4) Nastavte ovladač GAIN tak, aby LED s označením SIG u příslušného faderu blikala nebo svítila. Nastavte GAIN tak, aby indikátor přebuzení PEAK nesvítil, i když bude zpěvák zpívat naplno a hudebníci hrát hlasitěji.

Poznámka: Indikátor PEAK se rozsvítí, pokud je překročeno maximum na vstupu a zvuk bude zkreslený. Chcete-li získat vyvážený mix, tak nastavte ovladač GAIN tak, aby vstupní úroveň byla těsně pod bodem, než se začne signál zkreslovat.

Poznámka: Protože výstupní úrovně elektrických a elektronických nástrojů, jako jsou třeba klávesy, mohou být vysoké, tak úroveň signálu na vstupu do mixu pak může překročit maximální úroveň. V tomto případě stiskněte přepínač PAD, abyste snížili vstupní úroveň. A poté upravte nastavení ovladačem GAIN.

(5) Zapněte přepínač ST (stereo) u kanálu 1 a zkontrolujte zvuk postupným zvyšováním faderu až po značku "0".

Opakujte kroky (3) až (5) také pro ostatní kanály a upravte vstupní hlasitost pro každý kanál. Dalším úkolem je upravit celkové úrovně zvuku, když hudebníci hrají.

7. Mixáž hlasitosti a nastavení panoramy

Když jsou úrovně pro každý kanál správně nastaveny, nechte hudebníky zahrát nějakou píseň a upravte hlasitost pomocí faderů tak, aby hudba zněla dobře vyváženě. Klíčovým prvkem mixáže je usnadnit slyšení vstupů, které mají relativně nižší hlasitost (například vokály).

Při mixáži věnujte zvláštní pozornost rovnováze mezi vokály a nástroji, které jsou na pódiu hlasité (jako jsou například bicí nástroje, elektrická nebo basová kytara připojená k zesilovači).

Upravte také pozici jednotlivých kanálů ve stereobázi (vyvážení doleva a doprava) pomocí ovladačů PAN.

Posunutí nástrojů s nízkými tóny (jako jsou například basový buben bicí sady nebo basová kytara) a vokálů (které obvykle hrají v písni klíčovou hlavní roli) na střed stereobáze vyváží celkovou hudbu tak, že se pak snadněji poslouchá.

V tomto příkladu jsou klávesy připojeny ke stereo kanálu. U stereo kanálů pak panorama funguje jako BAL (balance = tedy vyvážení panoramy). Tím, že nastavíte ovladač na střední pozici, docílíte vyváženou distribuci zvuku do levého i pravého kanálu. Pokud slyšíte zásadní rozdíly mezi hlasitostí levého a pravého kanálu, tak můžete pomocí tohoto ovladače vyvážení upravit více doleva nebo doprava.

Když zahrajete přechod na tom-tomy, tak mohou být tom-tomy nasměrovány pomocí panoramy zprava, přes střed doleva. Takže když zahrajete plynulý přechod, tak máte pocit, že zvuk vás obklopí zprava doleva.

Pokud je zde několik kytar nebo dalších nástrojů, tak pro ně zkuste nastavit panoramu na nepatrně odlišné pozice, odpovídající jejich fyzickému umístění na pódiu.

8. Používání funkce GROUP

Mix MGP32X je vybaven 4 GROUP sběrnicemi. Tyto "groupy" (skupiny) lze použít k různým účelům. Při míchání jsou užitečné pro spojení vícekanálových signálů před jejich výstupem do hlavního výstupu MASTER.

Například budete mít bicí soupravu zvučenou do celkem 8 kanálů. Pokud chcete zvyšovat nebo snižovat celkovou hlasitost bicích, tak byste museli pohybovat všemi osmi fadery současně. Pokud však použijete funkci GROUP, tak lze celkové změny hlasitosti bicí soupravy docílit použitím pouze dvou faderů (pro stereo výstupní signál).

8. Používání funkce GROUP

(1) Vypněte přepínače ST pro bicí kanály.

(2) Zapněte na kanálech pro bicí přepínače GROUPS 1-2.

(3) Zapněte tlačítka ON pro položky GROUP1 a GROUP2.

(4) Zapněte přepínače ST u položek GROUP1 a 2.

(5) Nastavte jezdce (fadery) pro GROUP1 a 2 na hodnotu "0".

(6) Aby bylo zachována pozice PAN nastavená na jednotlivých vstupních kanálech, tak nastavte ovladač PAN u položky GROUP1 zcela doleva a ovladač PAN u položky GROUP2 zcela doprava.

Celkovou hlasitost bicích můžete rychle nastavit pomocí hlavních faderů GROUP1 a GROUP2.

9. Jak používat ekvalizér

Různé nástroje jsou zaměřeny na různá frekvenční pásma. Například zesílení středního pásma u nástroje, který specializuje na vyšší střední tóny, jako jsou například vokály, zvýší jejich jasnost a srozumitelnost. Pokud však zvýšíte pásmo nízkých frekvencí, tak to překryje zvuky nástrojů s nízkými tóny, jako basový buben nebo basová kytara, a jasnost a srozumitelnost se ztratí. Pokud se pak potlačí pásmo nízkých frekvencí, nebude se již překrývat se zvuky nástrojů s nízkým tónem a zvuk se celkově mnohem snadněji otevře. Zesílením specifických registrů každého nástroje tímto způsobem a potlačení nepotřebných pásem mohou být registry a pásma každého nástroje izolovány od sebe navzájem, což vede k dobře vyváženému celkovému mixu. Jako obecné pravidlo platí, že je lepší snižovat (potlačovat) než zvyšovat (zesilovat) jednotlivá pásma, aby se dosáhlo co nejlepšího živého zvuku.

Dále jsou níže uvedeny účinky zesílení a potlačení v jednotlivých frekvenčních pásmech.

Zvýraznění Potlačení
Výšky Dodá zvuku živost Dodá mixu pocit vzdušnosti a prostoru
Středy Vokály apod. budou snadněji slyšitelné Tóny se zklidní
Basy Přináší zvuku sílu Dodá zvuku srozumitelnost

10. Přizpůsobení akustického tlaku pomocí kompresoru

Při mixování hudby můžete mít pocit, že váš mix zní jinak než u profesionála. Profesionálně namixovaný zvuk může být silnější a výraznější. Jedním z důvodů tohoto rozdílu je kompresor, který profesionálové používají při práci se zvukem. Kompresory mohou fungovat jako omezovač (limiter), které zabraňují signálu, aby byl příliš hlasitý, ale dokáží také modulovat hlasitost zvuků. To může mít za následek zvýšený akustický tlak a vyvolání agrese. Při práci s kompresorem je však nutné správně nastavit najednou více parametrů (jako např. poměr (ratio) a náběh (attack)). A pokud ten, kdo s kompresorem pracuje, není obeznámen se všemi dopady jednotlivých nastavení, tak může neodborným nastavením způsobit, že zvuk bude příliš plochý, bez dynamiky a prostoru.

Mix MGP32X je vybaven jednoovladačovými kompresory, které jsou navrženy tak, aby i ten, kdo není zvyklý používat kompresor, mohl automaticky nastavit parametry na odpovídající úroveň jednoduchým otočením knoflíku. Vyzkoušejte použít kompresor na bicí pro basový buben (kick) a malý buben (snare). Použití kompresoru může vylepšit také zvuk elektrické baskytary nebo elektrické kytary.

Při otáčení knoflíkem jednoovladačového kompresoru ve směru hodinových ručiček se hlasitost zvuku zvýší. Dávejte pozor, protože přílišná komprese by mohla způsobit nežádoucí akustickou zpětnou vazbu. Pokud je to nutné, snižte hlasitost kanálu pomocí příslušného faderu, aby se tento jev eliminoval.

11. Vylepšení akustického pole pomocí dozvuku

Použití efektu Reverb dodává zvuku hloubku a prostorovost. Zvláště když použijete dozvuk na vokály, tak jim můžete dodat krásný a majestátní prostor. MGP32X obsahuje dva vysoce kvalitní procesory FX1 a FX2, které umožňují použití vysoce kvalitního dozvuku bez nutnosti využívat externí efektovou jednotku. V následujícím příkladě bude použit pouze efekt FX1, ale je možné zapojit oba efektové procesory a vytvořit tak zvuk plný prostoru pomocí různých programů dozvuku pro vokály a bicí.

(1) Vyberte efekt HALL na efektové jednotce FX1. HALL je typickým dozvukovým efektem. Avšak také efekt PLATE, což je jemnější forma dozvuku, lze velmi dobře použít pro vokály.

(2) Zapněte tlačítko ON u položky FX1 RTN (která nastavuje úroveň sílu efektu pro vrácený signál), zapněte přepínač ST, aby se signál odesílal na stereo výstup a nastavte fader na hodnotu "0".

(3) Pro aktivaci dozvuku pro daný kanál, v tomto případě pro kanál s vokálem, otočte ovladačem FX1 u daného kanálu ve směru hodinových ručiček.

S dozvukem buďte opatrní. Je-li ho aplikováno příliš mnoho, tak může dojít ke ztrátě jasnosti a srozumitelnosti

Po potvrzení, že zvuk vychází ze všech nástrojů, by měla zahrát celá kapela a měly by se nastavit poměry hlasitostí jednotlivých nástrojů. Dále upravte úroveň hlasitosti aktivních reproboxů, aby odpovídala požadované hladině akustického tlaku v místě konání akce. Dbejte na to, aby to nebylo příliš hlasité, aby nedošlo k poškození sluchu a aby také nedocházelo k zásahu limiterů na zesilovači (což může vést ke zkreslení zvuku nebo k silné kompresi). Poté by měly být nastaveny odposlechy, které používají vystupující, aby se slyšeli na pódiu.

12. Nastavení odposlechových reproboxů

Signál do odposlechu vysílejte tak, aby každý interpret mohl jasně slyšet svůj vlastní zvuk i zvuk dalších interpretů okolo sebe. Znovu zkontrolujte umístění a připojení odposlechů (odposlech by neměl například směřovat přímo na přední stranu mikrofonu). Protože náš systém používá reproboxy DXR12, přepněte přepínač D-Contour na každém odposlechovém reproboxu do pozice "MONITOR", abychom optimalizovali frekvenční charakteristiku pro použití jako odposlech umístěný na zem.

- Přehled příkladu zapojení odposlechů

AUX1: Posílá zvuk pro odposlech zpěváka

AUX2: Posílá zvuk pro odposlech bubeníka

AUX3: Posílá zvuk pro odposlech pro elektrickou baskytaru a elektrickou kytaru 1

AUX4: Posílá zvuk pro odposlech pro klávesy a elektrickou kytaru 2

Jak jsou odposlechové signály posílány

Vztah mezi jednotlivým AUX kanálem pro odposlechy a SEND MASTER je následující.

Hlasitost, která je posílána do SEND MASTER AUX 1 je nastavena ovladačem AUX1 na jednotlivých vstupních kanálech, přičemž ovladače pro každý kanál jsou vždy umístěny v jedné řadě nad sebou.

Takže například, pokud zpěvák, který používá odposlech připojený do portu AUX1, chce slyšet hlasitěji kytaru, tak otočte ve směru hodinových ručiček ovladačem AUX1 na kanále, ke kterému je připojená kytara. A pak nastavte celkovou hlasitost odposlechu pro zpěváka pomocí ovladače SEND MASTER AUX1.

Navíc, pokud jsou k mixážnímu pultu připojena sluchátka, tak lze zvuk každého odposlechového reproboxu zkontrolovat do sluchátek pomocí tlačítek AFL.

Když to tedy shrneme, tak je potřeba brát v potaz následující dva body:

-Který vstup (kanál, ke kterému je připojen nástroj nebo mikrofon pro vokály)

-Na kterou AUX sběrnici je připojený daný odposlech

Na výstupní sekci mixu MGP32X jsou hlavní ovladače Aux Send.

Tímto je dokončena základní příprava. Vyzkoušejte aktuální výstupní zvuk a pak nastavte vyvážení zvuku na pódiu a v různých místech publika.

Analogové mixážní pulty

Aktivní reproboxy