Ekvalizér umožňuje zvýraznění nebo potlačení zvuku ve specifických frekvenčních pásmech za účelem nastavení kvality a charakteru zvuku.

Existují různé typy ekvalizéru pro různá použití, jako jsou parametrické ekvalizéry, které jsou ovládány pomocí otočných knoflíků na jednotlivých kanálech mixu, nebo grafické ekvalizéry, které umožňují nastavení více frekvenčních pásem (například 7, 15 nebo 31 pásem) pomocí posuvných ovladačů (jezdců).

Obecně jsou nejčastěji používány ekvalizéry parametrické, kterými jsou vybaveny jednotlivé kanály na mixu. Zřídkakdy jsou zvuky snímané mikrofony nebo zvuky nástrojů přicházející na vstup mixu použitelné bez jakéhokoli zásahu dále tak jak jsou. Při míchání hudby, která zahrnuje mnoho nástrojů, může být obtížné vybrat a oddělit některé části. V této situaci není pouhé nastavení hlasitosti a panoramy dostatečné a zde přicházejí na řadu ekvalizéry, které dokáží nastavit jednotlivá frekvenční pásma tak, aby co nejlépe vynikl charakter každého nástroje.

Parametrický ekvalizér

Parametrický ekvalizér

Parametrický ekvalizér umožňuje ovládání několika samostatných frekvenčních pásem. Je-li třeba zvýraznit výšky nebo potlačit basy, tak použijte ovládací knoflíky pro příslušné pásma - otáčením ve směru hodinových ručiček pro zvýraznění daných frekvencí, nebo proti směru hodinových ručiček pro potlačení daných frekvencí. Tento typ ekvalizéru nabízí intuitivní ovládání a najdete ho na mnoha mixech. Existuje několik různých typů: jako například dvoupásmový (basy a výšky), třípásmový (basy, středy, výšky), čtyřpásmový (basy, nižší středy, vyšší středy a výšky). Parametrické ekvalizéry na některých mixech umožňují samostatné nastavení frekvencí jednotlivých pásem.

Třípásmový systém ekvalizéru, který rozděluje frekvenční pásma na basy (LOW), středy (MID) a výšky (HIGH).

Grafické ekvalizéry

Obecně se grafické ekvalizéry připojují na výstupy mixu pro nastavení celkového tónu zvuku, nebo pro odstranění problémů se zpětnou vazbou. Frekvenční pásma grafického ekvalizéru jsou jemně rozdělena a posuvné ovladače (jezdci) se používají k posílení (posunutím jezdce nahoru) nebo k potlačení (posunutím jezdce dolů) jednotlivých frekvenčních pásem. (Na fotografii je 31-pásmový stereo ekvalizér.)

Grafické ekvalizéry

High-pass filtr (Horní propust)

High-pass filtr (Horní propust)

High-pass filtry (HPF), neboli tzv. horní propusti, se používají k tomu, aby propouštěly pouze frekvence, které jsou vyšší než ty, které jsou nastavené.

Ačkoli není tento filtr nazýván "ekvalizérem", tak HPF sdílí s ekvalizéry podobné vlastnosti v tom, že potlačuje frekvence pod nastavený rozsah. Potlačením nízkofrekvenčních zvuků mohou být high-pass filtry užitečné pro odstranění hluků způsobených výraznými hláskami nebo nádechy, nebo k odstranění nežádoucího zvuku basového bubnu, který může zachytit mikrofon nastavený pro snímání hi-hat činelu. Horní propust může být také efektivně použita na některých strunných nástrojích nebo žesťových a dřevěných dechových nástrojích.