Výkonové koncové zesilovače jsou zařízení, která zesilují elektrické signály, které byly nastaveny na odpovídající hlasitost a tón a vyslané z mixu na úroveň, kterou lze převést na akustický zvuk pomocí reproduktorů. Existují různé typy a modely výkonových koncových zesilovačů, které se liší velikostí, tvarem a výstupním výkonem a jsou vhodné pro různé situace.

Existují tři základní typy koncových zesilovačů, jejichž charakteristiky jsou popsány níže.

(1) Samostatné koncové zesilovače

Jedná se o běžný typ výkonového koncového zesilovače. Samostatné koncové zesilovače zesilují signály vysílané z mixů a přenášejí je do pasivních reproboxů, které produkují zvuk. Několik samostatných zesilovačů lze instalovat společně do racku, což usnadňuje vybudování rozsáhlého PA systému.

(2) Powermixy (mixy s vestavěným zesilovačem)

Tento typ mixu obsahuje vestavěný zesilovač. Vzhledem k tomu, že mix a výkonový zesilovač, který vyžaduje napájení, je integrován do PA systému, je vyžadováno pouze připojení jednoho napájení a je zde také méně propojení než v případě samostatných zesilovačů.

(3) Aktivní reproboxy (reproboxy s vestavěným koncovým zesilovačem)

Tento typ reproboxů obsahuje vestavěný výkonový zesilovač. Vzhledem k tomu, že vestavěný výkonový zesilovač je navržen speciálně pro daný reprobox, kombinace reproduktorů a výkonových zesilovačů nabízí vynikající kompatibilitu, což umožňuje reproboxu pracovat naplno. Výstup z mixu lze připojit přímo do aktivního reproboxu, takže je zapotřebí méně kabelů.

<Poznámka> Reproboxy, které nemají vestavěný koncový zesilovač, ale potřebují samostatný zesilovač, se nazývají "pasivní reproboxy".

Pokud chcete vytvořit co nejsnadnější a nejjednodušší PA systém, tak použijte buď powermix (mix s vestavěným zesilovačem) nebo aktivní reproboxy, kde je vyžadováno méně propojení. Samostatné zesilovače však nabízejí vyšší úroveň svobody, lepší možnosti rozšiřování systému a plánování umístění zařízení.

Volba výkonového zesilovače

V této části jsou uvedeny rady týkající se výběru koncového výkonového zesilovače použitého v kombinaci s pasivními reproboxy.

Výstupní výkon koncového zesilovače je ovlivněn počtem připojených reproduktorů a jejich impedancí. Pokud výkon zesilovače překročí jmenovitý příkon reprosoustav, může dojít k poškození reproduktorů, proto před volbou výkonového zesilovače zvažte kombinaci zesilovač-reprobox.

Odpovídající zesilovače a reproboxy

Dobrým příkladem toho, jak vybrat odpovídající koncový zesilovač pro konkrétní reproboxy je kombinace samostatného zesilovače Yamaha P3500S a pasivních reproboxů Yamaha CBR10.

V tabulce specifikace zesilovače P3500S je uvedeno několik hodnot podle podmínek měření výstupu zesilovače. Při výběru zesilovače Yamaha použijte jako referenční hodnotu pro běžné použití hodnotu při výstupu 20 Hz - 20 kHz.

Specifikace koncového zesilovače P3500S (výstup)

Když se díváte na specifikaci reproboxu, tak použijte jako referenční hodnotu příkon PGM a hodnotu impedance.

Specifikace pasivního reproboxu CBR10

Vzhledem k tomu, že koncový výkonový zesilovač P3500S produkuje výstupní výkon 350W s reproduktory s impedancí 8 ohmů a reprovox CBR10 má příkon (PGM) 350W s impedancí 8 ohmů, tak lze tento koncový zesilovač úspěšně používat společně s těmito reproboxy.

Tipy: Není nutné, aby vstupní hodnota PGM pro reprobox a výstupní hodnota výkonu koncového zesilovače byly přesně stejné. Je dobré zvolit výstupní výkon koncového zesilovače v rozmezí 0,8x až 1,25x hodnoty příkonu (PGM) reproboxu.

Existují různé způsoby připojení reproduktorů a nastavení koncových zesilovačů, což může mít vliv na impedanci a dostupný výkon. Pro další rady pokračujte ve čtení.

Impedance reproduktoru

Impedance reproduktoru

Impedance je složená hodnota odporu, která se vyjadřuje v ohmech (Ω). Čím větší je odpor, tím těžší je pro elektřinu její proudění. Naopak, čím menší je odpor, tím snadnější je proudění elektřiny. Proto při použití stejného výkonového zesilovače, čím je nižší hodnota impedance (ohmy) připojeného reproduktoru, tím větší je výkon ve wattech, který koncový zesilovač produkuje.

Při připojení dvou 8-ohmových reproduktorů (v stereo konfiguraci "levý-pravý") k zesilovači P3500S lze dosáhnout maximální výkon 350W pro každý kanál. A při použití 4-ohmových reproduktorů ve stejné konfiguraci bude maximální výkon 450W na kanál.

Paralelní zapojení reproboxů

Téměř všechny PA reproboxy mohou být snadno propojeny pro rozšíření sady připojených reproboxů. Tento typ propojení se nazývá "paralelní zapojení". Pokud paralelně zapojíte dva reproduktory se stejnou impedancí, tak se celková impedance sníží na polovinu. Proto bude výstupní výkon koncového zesilovače připojeného k paralelně zapojeným 8-ohmovým reproboxům stejný, jako by byly běžně připojeny dva 4-ohmové reproboxy.

Pokud jsou například 8-ohmové reproboxy CBR10 zapojeny paralelně, bude impedance 4 ohmy. A pokud jsou takto zapojené tyto reproboxy použity s koncovým zesilovačem P3500S, bude výstupní výkon 450W.

<Poznámka> Buďte velmi opatrní při připojení tří reproduktorů paralelně k jednomu výstupu zesilovače: tři 8-ohmové reproboxy by tak měly dohromady impedanci nižší než 3 ohmy, což není bezpečná hodnota pro většinu koncových zesilovačů: tím vystavíte zařízení riziku poškození.

Stereo a bridge zapojení koncového zesilovače

Téměř všechny samostatné výkonové koncové zesilovače nabízejí stereo konfiguraci. Avšak pokud je zesilovač zapojen do režimu přemostění (tzv. bridge) (BTL: Balanced Transformer Less), lze jej použít jako jeden monofonní zesilovač. V tomto režimu se změní výstupní výkon.

Model P3500S bude mít výstupní výkon 350W + 350W, pokud bude připojen ke dvěma samostatným 8-ohmovým reproduktorům. Při zapojení v režimu přemostění (BRIDGE) a použití mono režimu bude samostatný PGM výstup vhodný pro použití 900W reproboxu při 8 ohmech.

Zesilovače jsou často používány v režimu přemostění pro napájení velkých subwooferů.

Výkonové zesilovače