Často se učí, že "zvuk je vlnění přenášené ve vzduchu". Hudbu si můžete vychutnat, protože toto vlnění ve vzduchu vnímáme jako zvuk.

Mikrofony tyto vibrace převádějí na elektrické signály. Zde jsou pak popsány dva hlavní typy mikrofonů:

Typy mikrofonů

Často se učí, že "zvuk je vlnění přenášené ve vzduchu". Hudbu si můžete vychutnat, protože toto vlnění ve vzduchu vnímáme jako zvuk.

Mikrofony tyto vibrace převádějí na elektrické signály. Zde jsou pak popsány dva hlavní typy mikrofonů:

(1) Dynamické mikrofony

Charakteristiky

Jednoduchá a poměrně robustní konstrukce. Není nutné napájení. Relativně levné.

(2) Kondenzátorové mikrofony

Charakteristiky

Dobrá citlivost na všech frekvencích. Je vyžadováno napájení (tzv. phantomové napájení). Náchylné na možnost poškození konstrukčními vibracemi a vlhkostí.

<Doporučení>Který typ mikrofonu byste si měli vybrat?

Kondenzátorové mikrofony mohou mít větší kouzlo a působivost, protože mají "dobrou citlivost ve všech frekvencích". Avšak ne vždy jsou tou nejpraktičtější volbou.

Často je při nahrávání u nich používaný tzv. pop shield filtr, který má ochránit kondenzátorový mikrofon před dechovými rázy zpěváka. Je to proto, že kondenzátorové mikrofony jsou schopny reagovat na mnohem jemnější zvuky. Kondenzátorové mikrofony nejsou naopak vhodné pro záznam velmi hlasitého zvuku. Takže dynamické mikrofony se pak používají hlavně v situacích, kdy je třeba zachytit hlasitý zvuk.

Kondenzátorové mikrofony se používají v PA systémech v případech, kdy má být snímán v širokém frekvenčním pásmu zvuk sborového zpěvu, akustického klavíru nebo činelů hi-hat (které jsou známé svou citlivostí a vysokými frekvencemi). Tento typ mikrofonů lze použít také pro celkové plošné nazvučení bicí sady shora (tzv. overhead).

Jednou z charakteristik mikrofonů je jejich směrovost, která indikuje, ze kterého směru nejlépe snímají zvuk. Mikrofony, které nemají žádnou specifickou směrovost (tzv. všesměrové mikrofony) snímají zvuky ze všech směrů, takže se do mikrofonu dostanou i jiné než zamýšlené zvuky nástrojů. Zejména u PA systémů bude na pódiu hrát současně několik nástrojů, takže je nutné mít dobré znalosti o směrovosti mikrofonů. Některé mikrofony jsou vybaveny přepínačem pro výběr preferované směrovosti.

(1) Jednosměrový / Úzce směrový

Tento typ mikrofonu snímá hlavně z přední části a je také známý jako "kardioidní" (vzhledem ke směrové charakteristice ve tvaru srdce). Kardioidní mikrofony se nejčastěji používají v PA systémech pro vokály, nástroje apod. Na diagramu směrové charakteristiky označuje 0° přední část mikrofonu.

(2) Dvousměrový (obousměrný)

Tento typ mikrofonu se vyznačuje směrovostí dopředu a dozadu. Protože dvousměrové (obousměrné) mikrofony snímají také zvuk vzadu, používají se u PA systémů jen velmi zřídka. Tento typ mikrofonů je využíván často například k záznamu zvuku rozhovoru mezi dvěma lidmi, kteří jsou tváří v tvář, například během rozhlasových rozhovorů.

(3) Všesměrový

Jak bylo uvedeno výše, tento typ mikrofonu nemá žádnou specifickou směrovost. Všesměrové mikrofony ("Omni") se používají ke snímání celého plošného nebo širokého rozsahu zvuku. Své využití nachází například ve sborech, při snímání zvuku, kde hraje několik nástrojů najednou, nebo při snímání veškerého zvuku na celém jevišti.

<Doporučení> Který typ směrovosti byste měli vybrat?

Úzce směrové mikrofony se obecně používají v PA systémech pro snímání lidského hlasu (mluveného slova nebo zpěvu) a pro snímání nástrojů. Všesměrový mikrofon si vyberte jen v případě hromadného snímání vokálů nebo vystoupení mnoha lidí, popřípadě při snímání komplexního zvuku celého pódia. Protože jsou všesměrové mikrofony uzpůsobeny pro snímání zvuku v širokém plošném rozsahu, tak mohou snímat také zvuky z hlavních reproduktorů a z odposlechů umístěných na pódiu, takže může dojít snadno ke vzniku zpětné vazby. Proto dávejte pozor na umístění těchto mikrofonů a nastavení jejich hlasitosti.

<Tipy> Pokud je mikrofon zakrytý, tak dojde snadněji ke vzniku zpětné vazby. Nezakrývejte mřížku mikrofonu rukou.

Pokud se na karaoke nebo jiných amatérských pěveckých akcích objeví pískání a nepříjemný zvuk zpětné vazby, tak někteří lidé instinktivně zakryjí mikrofon. Toto má však opačný efekt: Pokud je mikrofon zakryt, tak i úzce směrový mikrofon se bude chovat jako všesměrový. Bude tak snímat více zvuky z reproduktorů umístěných poblíž a tím způsobí ještě větší zpětnou vazbu. Jsou také někteří lidé, kteří drží mikrofon až za špičku, ale i zde buďte opatrní, protože to také zvyšuje riziko zpětné vazby.

Výběr mikrofonu

V této části je vysvětleno, že pro PA systémy se obecně nejčastěji používají dynamické mikrofony a že nejvhodnější jsou jednosměrové (nebo úzce směrové) mikrofony. Je zde vysvětleno také, že kondenzátorové mikrofony se používají pro ozvučení hi-hat činelů a pro celkové snímání zvuku bicí soupravy (tzv. overhead). Nyní se podívejme na aktuální výběr mikrofonů pro PA systémy, včetně mikrofonů zmíněných výše.

Další mikrofony

Zde jsou další typy mikrofonů, každý navržený pro specifické použití.

(1) Bezdrátové mikrofony

S bezdrátovými mikrofony se můžete volně pohybovat bez toho, abyste zakopávali o kabely. Tyto mikrofony potřebují pro přenos zvuku vysílač a přijímač. Obecně platí, že bezdrátové mikrofony do ruky obsahují vestavěný vysílač, zatímco klopové a náhlavní mikrofonní soupravy jsou vybaveny kabelem, který se připojuje k vysílači, který máte umístěný obvykle za pasem.

Vysílače pro oba typy jsou napájeny bateriemi (buď alkalickými nebo dobíjecími), takže se vždy ujistěte, že tyto baterie poskytují dostatek energie pro provoz.

Je nutné také nastavit stejný kanál na vysílači a přijímači mikrofonu. Ujistěte se, že pokud používáte více než jeden bezdrátový mikrofon, tak jsou kanály pro vysílání a příjem pro jednotlivé mikrofony nastaveny odlišně pro každou jednotlivou sadu vysílač-přijímač.

(2) Náhlavní a klopové mikrofony

Mikrofony, které se nosí na hlavě se nazývají náhlavní soupravy (tzv. headset), zatímco mikrofony, které se nosí na oděvu nedaleko úst jsou tzv. klopové (nebo lavalier) mikrofony. Používají se často v případech, kdy je potřeba mít volné ruce. S náhlavními mikrofony se setkáme často při zpěvu nebo tanci, zatímco klopové mikrofony jsou často používány moderátory v televizi. Tyto náhlavní soupravy nebo klopové mikrofony se často používají v bezdrátové variantě.

<Poznámka> Mnoho náhlavních a klopových mikrofonů je všesměrových, takže při jejich použití s PA systémy je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Pro snížení rizika zpětné vazby zkuste použít úzce směrový náhlavní mikrofon.