Zde je PA systém používaný pro ozvučení porad. Vzhledem k počtu účastníků jsou připraveny čtyři mikrofony. Bude použit 12-kanálový analogový mix MG12XU, výkonový zesilovač P2500S a dvojice reproboxů CBR12.

(1) Nejprve umístěte mix na místo, kde nebude rušit během schůze. Umístěte mix někde na stůl ve vhodné výšce, aby se dal snadno ovládat.

(2) Rozmístěte reproduktory a výkonový zesilovač. Abyste předešli akustické zpětné vazbě, tak umístěte reproduktory CBR12 po obou stranách účastníků. Nesměrujte reproduktory proti mikrofonům.

(3) Připravte si napájení pro mix a zesilovač. Nezapínejte je však, dokud nebudou připravena všechna propojení.

(4) Propojte mix a zesilovač pomocí XLR kabelů. Propojte zesilovač a reproduktory pomocí reproduktorových kabelů.

1. Připojení mikrofonů

1. Připojení mikrofonů

Připojte čtyři mikrofony ke kanálům 1 až 4 pomocí XLR kabelů.

2. Zapnutí napájení

(1) Nastavte na minimum ovladač GAIN a fadery na mixu a také hlasitost na zesilovači.

(2) Při zapínání napájení nejprve zapněte napájení na mixu a poté až na zesilovači, aby nedošlo ke generování nežádoucího lupnutí a šumu. Poznámka: Při vypínání postupujte v opačném pořadí (nejprve vypněte napájení zesilovače a pak napájení mixu).

2. Zapnutí napájení

2. Zapnutí napájení

Uvedený příklad popisuje jeden mikrofonní kanál.

(1) Nastavte zesílení na výkonovém zesilovači. Prozatím jej nastavte do polohy 12 hodin. Poznámka: Toto je dočasné nastavení hlasitosti pro výkonový zesilovač. Upravte hlasitost později podle potřeby na vhodnou úroveň.

(2) Zapněte přepínač STEREO a nastavte fader na hodnotu "0".

(3) Zapněte tlačítko ON na kanálu 1 a také přepínač ST. Poté nastavte fader na tomto kanálu na hodnotu "0".

(4) Nastavte ovladač GAIN tak, abyste dosáhli potřebné hlasitosti. Dávejte pozor při nastavování ovladače GAIN, aby nesvítil indikátor přebuzení (PEAK) u faderu.

Jakmile dokončíte nastavení pro jeden mikrofon, tak nastavte stejným způsobem hlasitost i ostatních mikrofonů.

4. Vypnutí nepoužívaných kanálů

Když jeden člověk mluví, tak i další mikrofony přitom snímají zvuky. Pokud stáhnete fadery na ostatních vstupech, tak tyto ostatní mikrofony sice ztlumíte, ale tím bychom přišli o nastavení vyvážení hlasitostí, nad kterým jsme nějaký čas strávili. Proto je lepší použít tlačítko ON a pomocí něj vypnout právě nepoužívané kanály. Toto vám umožní udržet zvuk jasný a srozumitelný.

Analogové mixážní pulty

Výkonové zesilovače

Reproboxy