Mixážní pulty jsou zařízení pro míchání audio signálů z více vstupů a jejich vzájemné vyvážení a úpravu kvality a barvy výsledného zvuku tak, aby byl pro publikum dobře poslouchatelný. Existuje mnoho typů a modelů mixážních pultů.

Typy mixů

Mixy jsou obecně rozděleny do tří skupin na základě své vnitřní struktury.

(1) Analogové mixy

Analogové mixy nastavují hlasitost a barvu zvuku vstupních audio signálů. Většina ovládacích prvků a faderů je umístěna na horním ovládacím panelů, takže je snadné pochopit tok signálu a stav, v jakém daný audio signál právě je. Ovládání analogových mixů je obvykle velmi intuitivní.

(2) Digitální mixy

Digitální mixy zpracovávají vstupní audio signály a nastavují jejich hlasitost a barvu tónu pomocí technologie digitálního zpracování signálu. Toto digitální zpracování signálu umožňuje použití různých druhů zařízení ovlivňujících barvu tónu, které by nebylo možné použít u analogových zařízení. Digitální mixy umožňují uložit pozice faderů a dalších ovladačů a okamžitě vyvolat toto nastavení. Fadery a další ovladače mohou mít různé funkce, takže jednotka celého mixu zůstává kompaktní, i když se počet kanálů zvyšuje. Obecně digitální mix vyžaduje více zkušeností pro efektivní nastavení, ale nabízí pak mnohem větší funkčnost než analogový mix.

(3) Powermixy (mixy s vestavěným zesilovačem)

Powermixy jsou analogové mixy s vestavěným výkonovým zesilovačem. Díky tomu lze přehrávat zvuk z mixu přímo do připojených pasivních reproboxů. V případech, kdy se připojují vždy stejná zařízení, stačí powermix jednoduše zapnout, takže nastavení a ovládání je velice jednoduché a pohodlné.

Doporučení: PA systémy "vše v jednom"

PA systémy "vše v jednom" se skládají z mixu se zabudovaným zesilovačem (powermixu), reproboxů a reproduktorových kabelů. Snadno se konfigurují, snadno se přenášejí díky svému lehkému a kompaktnímu formátu a jsou vhodné pro ozvučení menších událostí a kapel.

Vstupní kanály:

Počet mikrofonních a linkových vstupních kanálů

Počet vstupních kanálů je na mixu mimořádně důležitý údaj, protože to indikuje počet mikrofonů a signálů z hudebních nástrojů, které lze současně míchat a ovládat. Kromě celkového počtu vstupních kanálů je u mixu důležité vzít v úvahu také faktory, jako kolik vstupních kanálů je pro mikrofony, zda jsou linkové vstupní kanály pouze mono a zda lze ke vstupům připojit také stereo signály.

Když například používáte mixážní pult v kapele, tak může být vyžadováno nejméně osm kanálů pro sadu mikrofonů na ozvučení bicí sady. V tomto případě by měl být vybrán mix, které bude vybaven dostatečným počtem mikrofonních kanálů.

Mix s mnoha stereo kanály je vhodný pro připojení více zařízení, která produkují stereo signály, jako jsou například syntezátory. Stejně tak je je v situacích, kdy se bude připojovat audio signál jako vokály doporučeno použít mix se zabudovanou efektovou jednotkou, obsahující například kompresory a reverby. A konečně pro aplikace v domácím studiu je doporučovaný mix s možností připojení k počítači pomocí USB.

- Mikrofonní vstupní kanál

Zvukové signály snímané mikrofonem jsem velmi slabé, takže musí být zesíleny pomocí ovladače koeficientu zesílení (GAIN) na předzesilovači mixu. Připojte mikrofon k portu označeném jako MIC. Poznámka: Při použití kondenzátorového mikrofonu je vyžadováno phantomové napájení (často označované na mixu jako "+48V").

- Linkový vstupní kanál

Zařízení s linkovou úrovní, jako jsou klávesy a CD přehrávače, se připojují k portům označeným jako LINE.

V tomto případě jsou použity obvykle konektory jack a RCA (cinch).

Pokud jsou na tom samém kanálu dostupné vstupy MIC i LINE, tak použijte porty označené jako LINE. Pokud je pro mikrofonní i linkový vstup použitý stejný konektor, tak pomocí tlačítka PAD snižte úroveň vstupu tak, aby nebyl audio signál zkreslený. (Zapamatujte si, že linkové signály mají vyšší úroveň než mikrofonní signály.)

Tipy

Někdy se používá společný kombinovaný konektor pro mikrofonní a linkový vstup. Při použití tohoto konektoru jako linkového vstupu aktivujte tlačítko PAD, abyste předešli zkreslení hlasitějších signálů.

Funkce mixu

(1) Ekvalizéry

Mixy jsou vybaveny ekvalizéry, které upravují barvu tónu každého kanálu. Některé ekvalizéry jsou jen 2-pásmové pro nastavení basů a výšek. Některé ekvalizéry jsou 3-pásmové, které dokáží zvýraznit nebo potlačit basy, středy a výšky. A některé 3-pásmové ekvalizéry obsahují parametrické středy, které umožňují modifikovat střední pásmo frekvencí, které jsou charakteristické pro většinu hudebních nástrojů a hlasů. Čím více frekvenčních pásem máte k dispozici, tím podrobněji můžete přizpůsobit výsledný zvuk.

Ovladač Charakteristika Ovlivněné zvuky Efekt zvýraznění Efekt potlačení
HIGH 10 kHz (+/- 15 dB) Vyšší harmonické tóny překračující registr nástroje Křupavé, kovové ozvěny se zvýší a tón se stává ostřejším. Pokud je zvýrazněno příliš, tak zvuk bude znít křiklavě a hlučně. Tóny se stanou hladšími. Efektivní při potlačení sykavek v hlase. Při přílišném potlačení dojde ke ztrátě transparentnosti.
MID 3 kHz (+/- 15 dB) Vyšší registry nástrojů/vokálů Zvuk se projasní. Zvuk se stává modulovaným a zřetelným. Pokud je toto pásmo zvýrazněno příliš, tak bude zvuk nepříjemný. Vyvážení zvuku má sklon tíhnout k basům. Pokud je potlačeno příliš, tak se zvuk stane temným.
1 kHz (+/- 15 dB) Střední registry nástrojů/vokálů Hlavní rysy zvuku lze projasnit. Zvuk zní, jakoby se promítal dopředu. Zdůrazňuje náběh u přechodových tomů a basového bubnu. Tóny se zaoblí a stanou se příjemnými. Zvuky jsou více tlumené a již v mixu nevyčnívají.
500 Hz (+/- 15 dB) Nižší střední registry nástrojů/vokálů Zvuk se stává mohutnějším a silnějším a tónové vyvážení tíhne k basům. Pokud se zvýrazní příliš, tak se zvuk stane nepřirozený, jakoby vycházel z telefonu. Zvuk je tvrdý a s výrazným náběhem. Tónové vyvážení tíhne k výškám. Pokud je potlačeno příliš, tak zvuk zeslábne a ochabne.
LOW 100 Hz (+/- 15 dB) Nízké registry nástrojů Zvuk se stává kulatější a hlubší, což mu dává větší sílu a průraznost. Pokud bude zvýrazněno příliš, tak bude zvuk méně ostrý. Zvuk nabývá na lehkosti a zvyšuje se jeho křehkost. Efektivní pro potlačení hluku podlahy nebo houkání.

(2) HPF (High Pass Filter) = Horní propust

Horní propust (HPF) ořezává na vstupu nežádoucí nízké frekvence. Většina mikrofonních a mikrofonních/linkových vstupů je vybavena funkcí HPF, ale některé vyhrazené linkové vstupy tuto funkci mít nemusí.

Horní propust je často používaná pro hi-hat, snare a vokály, kde ořezává nepotřebné nízké frekvence a vytváří tak čistší zvuk. Tento filtr se používá také pro eliminaci nežádoucích zvuků při snímání lidského hlasu, jako například během projevů.

(3) Pan

Tímto ovladačem se nastavuje výstupní poměr při přehrávání zvuku mezi levým a pravým reproboxem. Slouží k rozšíření zvukového obrazu, nebo k umístění jednotlivých vstupů vzhledem k jejich reálnému umístění na pódiu. Zvuk pro stereo kanály je již nastaven v stereofonním obrazu, takže zde pak ovladač BAL slouží k nastavení vyvážení mezi levým a pravým reproboxem.

(4) Jezdce (fadery) / knoflíky (knoby) LEVEL

Pomocí těchto ovládacích prvků se nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů, skupin (GROUP), stereo výstupu apod. Ovládací prvky typu fader (jezdec) umožňují rychlé ovládání. Ačkoli některé mixy používají pro nastavení hlasitosti otočné ovladače (knoby).

Jak dostat audio signál z mixu?

Mixy mohou vysílat audio signál různými kanály v závislosti na potřebě konkrétní události, jako například posílat zvuk určený pro publikum do hlavních reprosoustav a zvuk určený pro vystupující umělce do odposlechů umístěných na pódiu: STEREO OUT se obvykle používá pro posílání zvukových signálů směrem k publiku; AUX SEND pro odposlechové reproboxy a externí zařízení; MONITOR OUT je určen pro odposlechové monitory používané při míchání zvuku ve studiu; GROUP OUT pro výstup několika společných signálů dohromady; REC OUT pro připojení záznamových zařízení; a PHONES pro připojení sluchátek.

(1) AUX sběrnice

Sběrnice AUX je obvod používaný pro odesílání signálů do externích zařízení. Lze je použít pro odesílání signálů do odposlechových monitorů odděleně od hlavního výstupu nebo pro odesílání signálů do externích efektů a záznamových zařízení. Mix s mnoha sběrnicemi AUX byste měli zvolit v případě, že je v kapele, kterou zvučíte mnoho lidí, nebo pokud je potřeba posílat k vystupujícím odposlechové signály s individuálním nastavením vyvážení jednotlivých vstupů.

(2) GROUP sběrnice

Sběrnice GROUP je obvod pro ovládání více kanálů najednou. Pokud je například kolem bicí sady umístěno osm mikrofonů (pro osm kanálů) a chcete zvýšit nebo snížit hlasitost celé sady, bylo by obtížné přesně zvýšit nebo snížit jezdce (fadery) pro všech osm kanálů v daném nastaveném poměru. Pokud jsou tyto kanály nastaveny na jednu skupinu (GROUP), tak může být hlasitost celé bicí sady zvýšena nebo snížena při zachování stejného vyvážení mezi jednotlivými kanály zvýšením nebo snížením faderu pro danou skupinu (GROUP).

(3) STEREO sběrnice

Sběrnice STEREO je obvod pro kombinování signálů jednotlivých vstupů přicházejících do mixu nebo nebo na jednotlivé sběrnice GROUP, nastavování celkové úrovně hlasitosti a výstup celkového zvuku přes konektory STEREO OUT.

Digitální mixážní pulty

Analogové mixážní pulty

Mixážní pulty se zesilovačem (powermixy)