Zde je PA systém pro DJ akce.

Pro tuto akci se použije DJ mix, přehrávací zařízení (jako např. iPod) a dvojice mikrofonů. Jako PA systém bude použit 10-kanálový analogový mix MG10XU, aktivní reproboxy DXR12 a subwoofery DXS15.

1. Umístění a připojení zařízení

Umístění a připojení mixu a reproboxů je zobrazeno níže:

(1) Umístěte mix na bezpečné místo, ideálně tam, odkud je vidět na celou plochu.

(2) Umístěte hlavní reproboxy na stojany a zvedněte je trochu nad úroveň uší publika. Subwoofery postavte na podlahu.

(3) Připravte si napájecí šňůry pro mix a reproboxy. Dosud ještě není vše propojeno, takže v tomto bodě ještě nezapínejte napájení.

(4) Připojte zařízení sloužící k přehrávání hudby (např. CD přehrávač, gramofon nebo osobní počítač k DJ mixu.

(5) Propojte výstupy DJ mixu na vstupy mixu MG10XU. Typ propojovacích kabelů závisí na konektorech použitých na DJ mixu.

- V případě, že je DJ mix vybaven výstupními XLR konektory:

Propojte XLR kabely z hlavního výstupu DJ mixu na XLR vstupy pro kanál 3/4 na MG10XU. Ujistěte se, že je na těchto vstupech zapnuté tlačítko PAD, abyste předešli přebuzení nebo zkreslení signálu.

- V případě, že DJ mix je vybaven výstupními konektory RCA:

Propojte pomocí RCA kabelu hlavní výstup na DJ mixu s RCA vstupem na kanálu 5/6 na MG10XU.

(6) Připojte mikrofony. Pomocí XLR kabelů připojte dva mikrofony do kanálů 1 a 2 na MGP10XU.

(7) Připojte přehrávací zařízení (jako např. iPod) ke kanálu 7/8 na mixu pomocí RCA kabelu.

(8) Pomocí XLR kabelu propojte výstup STEREO OUT na MG10XU se vstupem "1 MIC/LINE" na reproboxu DXR12.

(9) Propojte port THRU na DXR12 s portem INPUT na DXS15 pomocí XLR kabelu.

2. Zapněte napájení.

(1) Nastavte na mixu ovladače GAIN a VOLUME a také ovladač VOLUME na aktivních reproboxech na minimální úroveň.

(2) Při zapínání nejprve zapněte mix a až pak aktivní reproboxy, abyste předešli nežádoucímu lupnutí. Poznámka: Při vypínání postupujte opačně - nejprve vypněte napájení na aktivních reproboxech a až pak vypněte mix.

3. Zvuková produkce

3. Zvuková produkce

(1) Nastavte úroveň hlasitosti na hlavních aktivních reproboxech DXR12. Nastavte na DXR12 přepínač MIC/LINE do pozice "LINE". Nastavte ovladač úrovně hlasitosti (LEVEL) do pozice 12 hodin. Nastavte přepínače HPF (High-pass filtr) tak, aby odpovídaly nastavení přepínačů LPF (Low-pass filtr) na subwooferu DXS15 (nastavte oba například na hodnotu 120 Hz).

(2) Nastavte úroveň signálu na subwooferu DXS15. Nastavte přepínače LPF (Low-pass filtr) na DXS15 tak, aby odpovídaly nastavení přepínačů HPF (High-pass filtru) na DXR12.

<Poznámka> Toto je dočasné nastavení úrovně hlasitosti pro aktivní reproboxy. Upravte hlasitost později podle potřeby na vhodnou úroveň.

(3) Otočte ovladačem u STEREO kanálu do pozice ▲ (trojúhelník směřující vlevo).

(4) DJ mixy jsou linková zařízení s vysokou výstupní úrovní. Pokud byste připojili signál z DJ mixu na vstup s mikrofonní úrovní, mohlo by dojít k přebuzení. Na kanále 3/4 stiskněte tlačítko PAD pro snížení vstupní úrovně.

(5) Nastavte GAIN tak, aby se nerozsvěcoval indikátor PEAK nad ovladačem LEVEL. Pokud se indikátor PEAK rozsvítí i při stisknutém tlačítku PAD a nastavení GAIN na minimální hodnotu, tak snižte hlasitost na DJ mixu.

<Poznámka> Protože vstupní GAIN nelze nastavit při připojení DJ mixu ke kanálu 5/6 (což je stereo kanál), tak vyzkoušejte pustit nějaký signál z DJ mixu. Pokud je zvuk zkreslený, tak snižte výstupní hlasitost na DJ mixu. Pokud se vám zdá signál příliš tichý, tak úroveň signálu zvyšte.

(6) Otočte knoflíkem na kanálu 3/4 do polohy ▲ (trojúhelník směřující vlevo). (Pokud je DJ mix připojen na kanál 5/6, tak nastavte tento kanál.)

(7) DJ mixy mají stereo výstup. Nastavte ovladač PAN na kanále 3 zcela doleva a na kanále 4 zcela doprava, abyste zajistili správnou produkci stereo obrazu. (Pokud použijete vstupní kanál 5/6 (což je stereo kanál), tak nemusíte dělat nic, protože panorama je již správně rozdělena do stereo báze.)

Když dokončíte nastavení na DJ mixu, tak dále nastavte úrovně hlasitosti pro mikrofon a iPod.

Analogové mixážní pulty

Aktivní reproboxy